Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Olejarczyk-Wożeńska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9838-4791

ResearcherID: brak

Scopus: 55320960800

PBN: 2446296

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAlgorithm for controling of quench hardening process of constructional steels
  AutorzyI. OLEJARCZYK, A. ADRIAN, H. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 171–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAlgorytm sterowania procesem hartowania stali konstrukcyjnych
  AutorzyI. OLEJARCZYK, A. ADRIAN, H. ADRIAN, M. MRZYGŁÓD
  ŹródłoXXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — S. 406–411
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza matematyczna wykresów $CTP_{i}$ żeliwa sferoidalnego
  AutorzyI. OLEJARCZYK, A. ADRIAN, H. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 538–541
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza przemian fazowych w warunkach izotermicznych żeliwa sferoidalnego z dodatkiem $Ni$
  AutorzyI. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, B. MRZYGŁÓD, R. DZIURKA
  ŹródłoXLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — S. 28–33
 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, żeliwo ADI, wytrzymanie izotermiczne, martenzyt, banit, austenit szczątkowy

  keywords: retained austenite, phase transformation, martensite, austempered ductile iron, bainite, isothermal conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharacteristics of ADI ductile cast iron with single addition of 1.56% Ni
  AutorzyB. MRZYGŁÓD, A. Kowalski, I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, T. Giętka, M. GŁOWACKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2273–2280. — tekst: https://goo.gl/bTdhHy
 • keywords: heat treatment, ductile iron, ADI properties, the structure of ADI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0335

7
 • [referat, 2017]
 • TytułEffect of austempering parameters on microstructure of ADI with 1.5% Ni
  AutorzyOLEJARCZYK-WOŻEŃSKA Izabela, KOWALSKI Adam, MRZYGŁÓD Barbara, ADRIAN Henryk
  ŹródłoMetal 2017 : 26textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24textsuperscript{th}–26textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 131
 • keywords: heat treatment, ductile iron, the microstructure of ADI, ADI properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffect of heat treatment parameters on the formation of ADI microstructure with additions of Ni, Cu, Mo
  AutorzyB. MRZYGŁÓD, A. Kowalski, I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, H. ADRIAN, M. GŁOWACKI, A. OPALIŃSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1941–1948
 • keywords: heat treatment, ductile iron, the microstructure of ADI, ADI mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/AMM-2015-0330

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEksploatacja wykresów $CTP_{i}$ w systemie CAPCAST
  AutorzyBarbara MRZYGŁÓD, Anna ADRIAN, Krzysztof REGULSKI, Izabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, Stanisława Kluska-Nawarecka
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2013 vol. 53 no. 4, s. 45–56
 • słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, właściwości mechaniczne żeliwa, wykres CTPi, digitalizacja wykresów

  keywords: ductile cast iron, TTT diagrams, mechanical properties of cast iron, diagrams digitisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułExtracting knowledge from integrated experimental data on the ADI manufacture
  AutorzyBarbara MRZYGŁÓD, Izabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, Mirosław GŁOWACKI, Andrzej OPALIŃSKI
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2015 vol. 15 no. 1, s. 85–93
 • keywords: artificial neural networks, decision support systems, data extraction, manufacture of ADI, table of attributes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułFast parallel computation algorithm in application to simulation of semi-solid steel rolling and inverse analysis of its properties
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Tomasz DĘBIŃSKI, Izabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA
  Źródło11th International conference of numerical analysis and applied mathematics 2013 : Rhodes, Greece, 21–27 September 2013 [Dokument elektroniczny] / ed. Theodore Simos. — [Greece : AIP Publishing], 2013. — S. 2179–2182
 • keywords: numerical modelling, inverse analysis, hybrid models, semi-solid state of steel, CAE systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4825970

12
13
 • [referat, 2017]
 • TytułMathematical model of austenitization process in ductile iron
  AutorzyIzabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, Barbara MRZYGŁÓD, Henryk ADRIAN, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoKomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — S. 56–58
 • keywords: FDM, ductile iron, modelling of phase transformations, austenitizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMathematical model of the process of pearlite austenitization
  AutorzyI. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, H. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 981–986
 • keywords: phase transformations, modelling, TTT diagrams

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0165

16
 • [referat, 2019]
 • TytułModelowanie przemian fazowych zachodzących w procesie otrzymywania żeliwa ADI
  AutorzyIzabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA
  ŹródłoOMIS'2019 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIII konferencja naukowa : 19–22 listopada 2019, Łańcut : materiały konferencyjne: rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. — S. 9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2014]
 • TytułNumerical model of pearlite – austenite transformation
  AutorzyADRIAN Henryk, WILK-KOŁODZIEJCZYK Dorota, OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA Izabela
  ŹródłoMetal 2014 : 23textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 117
 • keywords: CHT diagrams, TTT diagrams, pearlite to austenite transformation, modelling of phase transformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułNumerical modelling of austenite-ferrite transformation in ADI
  AutorzyOLEJARCZYK-WOŻEŃSKA Izabela, ADRIAN Henryk, MRZYGŁÓD Barbara, GŁOWACKI Mirosław
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 120–121
 • keywords: austempering, ADI, modelling of phase transformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2014]
 • TytułNumeryczna analiza przemiany perli - austenit
  AutorzyOLEJARCZYK-WOŻEŃSKA I., GLOWACKI M., ADRIAN H., MRZYGŁÓD B.
  ŹródłoKomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014 : program XXI konferencji : streszczenia prac. — [Wisła Malinka : s. n.], [2014]. — S. 19
 • słowa kluczowe: przemiana perlitu w austenit, żeliwo ADI, numeryczna analiza przemian fazowych

  keywords: perlite - austenite transformation, ADI cast iron, numerical analysis of phase transitions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułQuantitative analysis of ductile iron microstructure – a comparison of selected methods for assessment
  AutorzyB. MRZYGŁÓD, P. MATUSIEWICZ, A. Tchórz, I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 3, s. 59–63
 • keywords: ductile iron, stereology, Scheil-Schwartz-Saltykov method, microtomograph

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2016]
 • TytułQuantitative analysis of selected parameters of the microstructure of ADI with the addition of Ni
  AutorzyMRZYGŁÓD Barbara, OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA Izabela, MATUSIEWICZ Piotr, KOPYŚCIAŃSKI Mateusz, GŁOWACKI Mirosław
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 107
 • keywords: Austempered Ductile Iron (ADI), image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2016]
 • TytułSemi-automatic data linkage and acquisition process for the preparation of Austempered Ductile Iron
  AutorzyD. WILK-KOŁODZIEJCZYK, I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, W. ADRIAN, K. REGULSKI, G. ROJEK, S. Kluska-Nawarecka
  ŹródłoWFC2016 [Dokument elektroniczny] : the 72textsuperscript{nd} World Foundry Congress : May 21–25, 2016, Nagoya, Japan : proceedings. — [Japan : s. n.], [2016]. — S. [1–2] O-106
 • keywords: ontology, data integration, properties, Austempered Ductile Iron, thermal treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25