Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Luty-Błocho, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9018-7654

ResearcherID: brak

Scopus: 37111128500

PBN: 936732

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAutokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatora
  AutorzyMarek WOJNICKI, Maciej Polański, Ewa RUDNIK, Magdalena LUTY-BŁOCHO
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2018 R. 63 nr 5, s. 18–23
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułGreen method for efficient PdNPs deposition on carbon carrier in the microreactor system
  AutorzyMagdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI, Grzegorz WŁOCH, Krzysztof FITZNER
  ŹródłoJournal of Nanoparticle Research : an Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology. — 2018 vol. 20 iss. 9 art. no. 239, s. 1–15. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11051-018-4337-9.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułLinking the gold nanoparticles formation kinetics with their morphology
  AutorzyM. LUTY-BŁOCHO, M. WOJNICKI, J. Grzonka, K. J. Kurzydłowski, K. FITZNER
  ŹródłoInternational Journal of Chemical Kinetics. — 2018 vol. 50 iss. 3, s. 204–214. — tekst: https://goo.gl/ABKujD
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMicro droplet formation towards continuous nanoparticles synthesis
  AutorzyMarek WOJNICKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Volker Hessel, Edit Csapó, Ditta Ungor, Krzysztof FITZNER
  ŹródłoMicromachines [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 9 iss. 5 art. no. 248, s. 1–12. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-666X/9/5/248/pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułNovel and effective synthesis protocol of AgNPs functionalized using L-cysteine as a potential drug carrier
  AutorzyMarek WOJNICKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Magdalena Kotańska, Magdalena WYTRWAŁ, Tomasz TOKARSKI, Anna Krupa, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Marcin Kobielusz
  ŹródłoNaunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology. — 2018 vol. 391 iss. 2, s. 123–130. — tekst: https://goo.gl/SuDGBL
6
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER, Karolina CHAT
  DetailsInt.Cl.: C01G 55/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228551 B1 ; Udziel. 2017-11-02 ; Opubl. 2018-04-30. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228551B1.pdf
7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER, Krzysztof PACŁAWSKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO
  DetailsInt.Cl.: C22B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228374 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.401391 z dn. 2012-10-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228374B1.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułStudy of gold, copper and nickel adsorption, from their acidic chloride solutions, onto activated carbon
  AutorzyM. WOJNICKI, R. P. Socha, M. LUTY-BŁOCHO, B. Partyka, M. Polański, P. Deszcz, K. KOŁCZYK, P. ŻABIŃSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2018 vol. 63 iss. 1, s. 73–81