Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Luty-Błocho, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9018-7654

ResearcherID: brak

Scopus: 37111128500

PBN: 936732

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Autokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatora
2
  • Green method for efficient PdNPs deposition on carbon carrier in the microreactor system
3
  • Linking the gold nanoparticles formation kinetics with their morphology
4
  • Micro droplet formation towards continuous nanoparticles synthesis
5
  • Novel and effective synthesis protocol of AgNPs functionalized using L-cysteine as a potential drug carrier
6
  • Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
7
  • Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
8
  • Study of gold, copper and nickel adsorption, from their acidic chloride solutions, onto activated carbon