Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Luty-Błocho, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9018-7654

ResearcherID: brak

Scopus: 37111128500

PBN: 936732

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAutokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatora
  AutorzyMarek WOJNICKI, Maciej Polański, Ewa RUDNIK, Magdalena LUTY-BŁOCHO
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2018 R. 63 nr 5, s. 18–23
 • słowa kluczowe: miedź, proszek, morfologia, wielkość ziarna, formaldehyd

  keywords: copper, powder, morphology, grain size, formaldehyde

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.5.4

2
 • [referat, 2017]
 • TytułKinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego : [abstrakt]
  AutorzyKarolina CHAT, Magdalena LUTY-BŁOCHO
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułKinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego
  AutorzyCHAT Karolina, WOJNICKI Marek, LUTY-BŁOCHO Magdalena
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 7 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 18–26
 • słowa kluczowe: platynowce, absorbancja, prawo Lamberta-Berra, stała szybkości reakcji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2015]
 • TytułNowa metoda otrzymywania zredukowanego tlenku grafenu w postaci stabilnej zawiesiny w wodzie
  AutorzyA. PODBORSKA, M. KAWA, M. BOBRUK, K. PILARCZYK, M. LUTY-BŁOCHO, K. Lewandowska, K. SZACIŁOWSKI
  ŹródłoGrafen i inne materiały 2D [Dokument elektroniczny] : I krajowa konferencja : Szczecin, 27-29 września 2015 r. / red. Ewa Mijowska, Wojciech Kukułka ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. — Szczecin : [s. n.], 2015. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOkreślenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów
  AutorzyK. PACŁAWSKI, M. LUTY-BŁOCHO, B. STRESZEWSKI, M. WOJNICKI, W. JAWORSKI, K. FITZNER
  ŹródłoZaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania : projekt POIG.01.01.02–00–015/09 : projekt zrealizowano w latach 2010–2014 : [monografia] / kierownik projektu Zbigniew Śmieszek ; red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2014. — S. 13–26
 • słowa kluczowe: nanocząstki, platyna, złoto, pallad, mikroreaktor

  keywords: kinetyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOtrzymywanie materiału kompozytowego na bazie włókien węglowych i miedzi na potrzeby energetyki
  AutorzyMarek WOJNICKI, Maciej Kozaczyk, Michał JABŁOŃSKI, Magdalena LUTY-BŁOCHNO
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2017 R. 62 nr 8, s. 15–21
 • słowa kluczowe: miedź, kompozyty, energetyka, włókna węglowe

  keywords: copper, composites, electrical conductivity, energetics, carbon fiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.8.4

8
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LUTY-BŁOCHO Magdalena, WOJNICKI Marek, FITZNER Krzysztof, CHAT Karolina
  DetailsInt.Cl.: C01G 55/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415085 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 12, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415085A1.pdf
 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER, Karolina CHAT
  DetailsInt.Cl.: C01G 55/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228551 B1 ; Udziel. 2017-11-02 ; Opubl. 2018-04-30. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228551B1.pdf
 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób rozdziału platyny i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWOLEK Przemysław, WOJNICKI Marek, LUTY-BŁOCHO Magdalena
  DetailsInt.Cl.: C22B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 409376 A1 ; Opubl. 2016-03-14. — Zgłosz. nr P.409376 z dn. 2014-09-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 6, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL409376A1.pdf
 • słowa kluczowe: recykling, separacja, odzysk metali szlachetnych, fotochemiczna metoda

  keywords: recycling, separation, precious metal recovery, photochemical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJNICKI Marek, FITZNER Krzysztof, PACŁAWSKI Krzysztof, LUTY-BŁOCHO Magdalena
  DetailsInt.Cl.: C22B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401391 A1 ; Opubl. 2013-09-02. — Zgłosz. nr P.401391 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 18, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401391A1.pdf
 • słowa kluczowe: adsorpcja jonów, separacja metali szlachetnych

  keywords: adsorption of ions, separation of preciuos metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER, Krzysztof PACŁAWSKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO
  DetailsInt.Cl.: C22B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228374 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.401391 z dn. 2012-10-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228374B1.pdf
 • słowa kluczowe: adsorpcja jonów, separacja metali szlachetnych

  keywords: adsorption of ions, separation of preciuos metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSynteza nanocząstek złota stabilizowanych PVA (alkohol poliwinylowy) w mikroreaktorze przepływowym
  AutorzyMarek WOJNICKI, Krzysztof PACŁAWSKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Krzysztof FITZNER, Paul Oakley, Alan Stretton
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2009 R. 54 nr 12, s. 848–852
 • słowa kluczowe: nanocząstki, PVA, stabilizacja, złoto, mikroreaktor

  keywords: stabilization, gold, microreactor, nanoparticles, PVA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWarunki otrzymywania mikrokropli w mikroreaktorach
  AutorzyMarek WOJNICKI, Krzysztof PACŁAWSKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Krzysztof FITZNER, Paul Oakley, Alan Stretton
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2009 R. 54 nr 9, s. 538–541
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ warunków reakcji na możliwości syntezy nanocząstek srebra w roztworach wodnych
  AutorzyMarek WOJNICKI, Katarzyna Zabieglińska, Magdalena LUTY-BŁOCHO
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 3, s. 103–109
 • słowa kluczowe: nanocząstki, synteza, PVA, DMAB, srebro, witamina C

  keywords: silver, DMAB, nanoparticles, synthesis, PVA, vitamin C

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.3.1

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ zanieczyszczeń na wyniki analiz spektrofotometrycznych kwaśnych roztworów siarczanu niklu
  AutorzyEwa RUDNIK, Monika Szablowska, Jarosław Partyka, Patrycja Rusin, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 4, s. 169–175
 • słowa kluczowe: analiza, nikiel, zanieczyszczenia, spektrofotometria, siarczan

  keywords: nickel, analysis, sulfate, impurities, spectrophotometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.4.4

18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZastosowanie spektrofotometrii UV-Vis w analizie ilościowej kwaśnych roztworów $CuSO_{4}$
  AutorzyEwa RUDNIK, Monika Szablowska, Jarosław Partyka, Patrycja Rusin, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 3, s. 120–126
 • słowa kluczowe: miedź, analiza, zanieczyszczenia, spektrofotometria, siarczan

  keywords: copper, analysis, sulfate, impurities, spectrophotometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.3.4