Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Luty-Błocho, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9018-7654

ResearcherID: brak

Scopus: 37111128500

PBN: 936732

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Autokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatora
2
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego
3
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego
4
 • Małe jest piękne – czyli dokąd zmierza matalurgia w XXI wieku
5
 • Nowa metoda otrzymywania zredukowanego tlenku grafenu w postaci stabilnej zawiesiny w wodzie
6
 • Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów
7
 • Otrzymywanie materiału kompozytowego na bazie włókien węglowych i miedzi na potrzeby energetyki
8
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
9
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
10
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
11
 • Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
12
 • Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
13
 • Synteza nanocząstek złota metodą redukcji jonów kompleksowych złota(III) za pomocą hydrazyny w układzie mikroreaktora przepływowego
14
 • Synteza nanocząstek złota stabilizowanych PVA (alkohol poliwinylowy) w mikroreaktorze przepływowym
15
 • Warunki otrzymywania mikrokropli w mikroreaktorach
16
 • Wpływ warunków reakcji na możliwości syntezy nanocząstek srebra w roztworach wodnych
17
 • Wpływ zanieczyszczeń na wyniki analiz spektrofotometrycznych kwaśnych roztworów siarczanu niklu
18
 • Zastosowanie mikroreaktorów przepływowych do syntezy nanocząstek metali szlachetnych (Pt, Pd, Au)
19
 • Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis w analizie ilościowej kwaśnych roztworów $CuSO_{4}$