Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Luty-Błocho, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9018-7654

ResearcherID: brak

Scopus: 37111128500

PBN: 936732

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Autokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatora
2
 • Catalytic properties of platinum nanoparticles obtained in a single step simultaneous reduction of Pt(IV) ions and graphene oxide
3
 • Continuous, monodisperse silver nanoparticles synthesis using microdroplets as a reactor
4
 • Electro-oxidation in glucose in alkaline media on graphene sheets decorated with gold nanoparticles
5
6
 • Gold nanoparticles formation via Au(III) complex ions reduction with L-ascorbic acid
7
 • Gold nanoparticles formation via gold(III) chloride complex ions reduction with glucose in the batch and in the flow microreactor systems
8
 • Green method for efficient PdNPs deposition on carbon carrier in the microreactor system
9
 • Kinetics of the reaction of \emph{cis-} and \emph{trans}- $PtCl_{4}(NH_{3})_{2}$ complexes in aqueous solution, in the presence of ethanol
10
11
 • Kinetic studies of gold nanoparticles formation in the batch and in the flow microreactor system
12
 • Kinetic studies of gold recovery from diluted chloride aqueous solutions using activated carbon organosorb 10 CO
13
14
 • Kinetic studies of nucleation and growth of palladium nanoparticles
15
16
 • Kinetic studies of the removal of Pt(IV) chloride complex ions from acidic aqueous solutions using activated carbon
17
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego
18
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego
19
 • Linking the gold nanoparticles formation kinetics with their morphology
20
 • Małe jest piękne – czyli dokąd zmierza matalurgia w XXI wieku
21
22
 • Micro droplet formation towards continuous nanoparticles synthesis
23
 • Novel and effective synthesis protocol of AgNPs functionalized using L-cysteine as a potential drug carrier
24
 • Nowa metoda otrzymywania zredukowanego tlenku grafenu w postaci stabilnej zawiesiny w wodzie
25
 • Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów