Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Luty-Błocho, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9018-7654

ResearcherID: brak

Scopus: 37111128500

PBN: 936732

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Catalytic properties of platinum nanoparticles obtained in a single step simultaneous reduction of Pt(IV) ions and graphene oxide / Marek WOJNICKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Krzysztof MECH, Justyna Grzonka, Krzysztof FITZNER, Krzysztof J. Kurzydłowski // Journal of Flow Chemistry ; ISSN 2062-249X. — 2015 vol. 5 no. 1, s. 22–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: graphene oxide, microreactor, platinum nanoparticles, microflow reactor, deposition, DMAB, glucose electro-oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1556/JFC-D-14-00032

2
3
4
 • Single-step synthesis of onion-like Au-Pd-PtNPs nanoparticles using microflow system / Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI // Journal of Flow Chemistry ; ISSN 2062-249X. — 2015 vol. 5 iss. 4, s. 197–200. — Bibliogr. s. 200. — Publikacja dostępna online od: 2015-11-16

 • keywords: microreactor, platinum(IV) chloride complex ions, microflow reactor, nanoparticles, synthesis, PVA, vitamin C, gold(III) chloride complex ions, palladium(II) chloride complex ions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1556/1846.2015.00026

5
6
 • Wpływ warunków reakcji na możliwości syntezy nanocząstek srebra w roztworach wodnychThe influence of experimental condition on silver nanoparticle synthesis process in aqueous solutions / Marek WOJNICKI, Katarzyna Zabieglińska, Magdalena LUTY-BŁOCHO // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 3, s. 103–109. — Bibliogr. s. 109

 • słowa kluczowe: nanocząstki, synteza, PVA, DMAB, srebro, witamina C

  keywords: silver, DMAB, nanoparticles, synthesis, PVA, vitamin C

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.3.1

7
 • Wpływ zanieczyszczeń na wyniki analiz spektrofotometrycznych kwaśnych roztworów siarczanu nikluInfluence of impurities on the spectrophotometric analysis of acidic nickel sulfate solutions / Ewa RUDNIK, Monika Szablowska, Jarosław Partyka, Patrycja Rusin, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 4, s. 169–175. — Bibliogr. s. 175

 • słowa kluczowe: analiza, nikiel, zanieczyszczenia, spektrofotometria, siarczan

  keywords: nickel, analysis, sulfate, impurities, spectrophotometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.4.4

8
 • Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis w analizie ilościowej kwaśnych roztworów $CuSO_{4}$Application of UV-Vis spectrophotometry for quantitative analysis of acidic $CuSO_{4}$ solutions / Ewa RUDNIK, Monika Szablowska, Jarosław Partyka, Patrycja Rusin, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 3, s. 120–126. — Bibliogr. s. 126

 • słowa kluczowe: miedź, analiza, zanieczyszczenia, spektrofotometria, siarczan

  keywords: copper, analysis, sulfate, impurities, spectrophotometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.3.4