Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Bułat, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2015]
 • TytułAluminium influence on the microstructure and structure of glasses from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
  AutorzyA. WAJDA, K. BUŁAT, M. SITARZ
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 168
3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułCharacterization of the magnesium-containing bioactive silico-phosphate glasses : [abstract]
  AutorzyAleksandra WAJDA, Katarzyna BUŁAT, Maciej SITARZ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 219
4
 • [referat, 2012]
 • TytułCrystallization of silicate-phosphate glasses of ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
  AutorzyK. BUŁAT, M. SITARZ, A. Wajda
  ŹródłoEUCMOS 2012 : 31textsuperscript{st} European congress on Molecular spectroscopy : Cluj-Napoca, Romania, August 26–31, 2012 : book of abstracts / eds. Katalin Nagy-Póra [et al.]. — [Cluj-Napoca] : Publishing House NAPOCA STAR, [2012]. — S. 266
5
 • [referat, 2012]
 • TytułDirect crystallization of silicate-phosphate glasses of ${KCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
  AutorzyM. SITARZ, K. BUŁAT, A. Wajda, M. SZUMERA
  Źródło15textsuperscript{th} International congress on Thermal analysis and calorimetry & 48textsuperscript{th} Japanese conference on Calorimetry and thermal analysis : 20–24 August, 2012, Higashi-Osaka, Japan : programme / ICTAC, CTA. — [Japan : s. n.], [2012]. — S. [1]
6
 • [referat, 2013]
 • TytułDirect crystallization of silicate-phosphate glasses of $KCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
  AutorzyK. BUŁAT, M. SITARZ, A. Wajda
  ŹródłoXIItextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — S. 170
7
8
9
 • [referat, 2009]
 • TytułInfluence of $B{^+}{^3}$ cations of the structure and texture of silico-phosphate glasses
  AutorzyM. SITARZ, K. BUŁAT, M. GAJEWICZ, Z. Olejniczak
  ŹródłoXtextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009. — S. 71
10
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułInfluence of direct crystallization process on the bioactivity of silicate-phosphate glasses from $KCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
  AutorzyAleksandra WAJDA, Katarzyna BUŁAT, Maciej SITARZ
  ŹródłoEYEC monograph : 4textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — S. 343–351, 440
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInfluence of modifiers and glass forming ions on the bioactivity of glasses in the ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
  AutorzyM. SITARZ, K. BUŁAT, D. Suka
  ŹródłoEuropean Journal of Glass Science and Technology. Part B, Physics and Chemistry of Glasses. — 2011 vol. 52 no. 3, s. 115–132
12
 • [referat, 2011]
 • TytułInfluence of modifiers and glass-forming ions on the crystallization of glasses from ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
  AutorzyMaciej SITARZ, Katarzyna BUŁAT, Magdalena SZUMERA
  Źródło10textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — S. 222
13
14
 • [referat, 2009]
 • TytułInfrared spectroscopic studies of some phosphates structures
  AutorzyM. SITARZ, M. ROKITA, W. JASTRZĘBSKI, K. BUŁAT
  ŹródłoXtextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009. — S. 80
15
16
 • [referat, 2012]
 • TytułKrystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $KCaPO_{4}-SiO_{2}$
  AutorzyKatarzyna BUŁAT, Maciej SITARZ, Aleksandra Wajda
  ŹródłoI Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — S. 133
17
 • [referat, 2011]
 • TytułKrystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$
  AutorzyMaciej SITARZ, Katarzyna BUŁAT, Joanna Pszczoła
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 123
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKrystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$
  AutorzyMaciej SITARZ, Katarzyna BUŁAT, Joanna PSZCZOŁA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 3, s. 364–366
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKrystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$
  AutorzyKatarzyna BUŁAT, Maciej SITARZ, Joanna PSZCZOŁA, Aleksandra Wajda
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 2, s. 165–169. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1012
20
 • [referat, 2012]
 • TytułKrystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaKCaPO_{4}-SiO_{2}$
  AutorzyBUŁAT K., SITARZ M., Wajda A., Gawęda M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 140
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMikrostruktura szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$
  AutorzyK. BUŁAT, M. SITARZ, M. GAJEWICZ
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 2, s. 391–395
22
23
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułStructure and microstructure of the glasses from $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ and $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-AlPO_{4}$ systems
  AutorzyA. WAJDA, K. BUŁAT, M. SITARZ
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 47–62. — tekst: https://goo.gl/gxFwkN
24
 • [referat, 2015]
 • TytułStructure and microstructure of the glasses from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
  AutorzyA. WAJDA, K. BUŁAT, M. SITARZ
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 167
25
 • [referat, 2009]
 • TytułStructure and texture of glasses belonging to $NaXPO_{4}-SiO_{2}$ and $NaXPO_{4}-SiO_{2}-AlPO_{4} (X=Ca^{+2}$ or/and $Mg^{+2})$ systems
  AutorzyM. SITARZ, M. GAJEWICZ, K. BUŁAT
  ŹródłoXtextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009. — S. 70