Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Bułat, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • Aluminium influence on the microstructure and structure of glasses from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
3
 • Characterization of the magnesium-containing bioactive silico-phosphate glasses
4
 • Crystallization of silicate-phosphate glasses of ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
5
 • Direct crystallization of silicate-phosphate glasses of ${KCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
6
 • Direct crystallization of silicate-phosphate glasses of $KCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
7
 • Direct crystallization of silicate-phosphate glasses of $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
8
9
 • Influence of $B{^+}{^3}$ cations of the structure and texture of silico-phosphate glasses
10
 • Influence of direct crystallization process on the bioactivity of silicate-phosphate glasses from $KCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
11
 • Influence of modifiers and glass forming ions on the bioactivity of glasses in the ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
12
 • Influence of modifiers and glass-forming ions on the crystallization of glasses from ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$ system
13
 • Influence of modifiers and glass-forming ions on the crystallization of glasses of the $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
14
 • Infrared spectroscopic studies of some phosphates structures
15
 • Infrared spectroscopy of different phosphates structures
16
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $KCaPO_{4}-SiO_{2}$
17
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu ${NaCaPO_{4}-SiO_{2}}$
18
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$
19
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$
20
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaKCaPO_{4}-SiO_{2}$
21
 • Mikrostruktura szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$
22
23
 • Structure and microstructure of the glasses from $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ and $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-AlPO_{4}$ systems
24
 • Structure and microstructure of the glasses from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
25
 • Structure and texture of glasses belonging to $NaXPO_{4}-SiO_{2}$ and $NaXPO_{4}-SiO_{2}-AlPO_{4} (X=Ca^{+2}$ or/and $Mg^{+2})$ systems