Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Gajewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1192
2011312
201066
200922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1156
2011321
2010633
200922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1192
2011321
2010651
200922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
201133
201066
200922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1129
2011321
201066
200922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1129
2011321
201066
2009221
 • Hydrolytic polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$)
2
 • Influence of $B{^+}{^3}$ cations of the structure and texture of silico-phosphate glasses
3
 • Mesoporous silica obtained by hydrolytic polycondensation
4
 • Mesotextured materials from cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes
5
 • Mikrostruktura szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$
6
 • Ocena zmian mikrostruktury stwardniałych mieszanin cementowo-żużlowo-popiołowych poddanych oddziaływaniu wybranych agresywnych środowisk chemicznych
7
 • Spectroscopy studies of mesotextured cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes materials
8
 • Structure and texture of glasses belonging to $NaXPO_{4}-SiO_{2}$ and $NaXPO_{4}-SiO_{2}-AlPO_{4} (X=Ca^{+2}$ or/and $Mg^{+2})$ systems
9
 • Struktura i tekstura szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaXPO_{4}-SiO_{2}$ (X = $Ca^{+2}$ lub/i $Mg^{+2}$)
10
 • Wpływ jonów $B^{3+}$ na strukturę i teksturę szkieł krzemianowo-fosforanowych
11
 • Wpływ jonów $B^{+3}$ na strukturę i teksturę szkieł krzemianowo-fosforanowych