Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Siwek, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kmcp, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0739-7990

ResearcherID: brak

Scopus: 57201487793

PBN: 909985

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułA comprehensive three-dimensional analysis of a large-scale multi-fuel CFB boiler burning coal and syngas. Pt. 1, The CFD model of a large-scale multi-fuel CFB combustion
  AutorzyJarosław Krzywański, Karol SZTEKLER, Mateusz SZUBEL, Tomasz SIWEK, Wojciech NOWAK, Łukasz MIKA
  ŹródłoEntropy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 22 iss. 9 art. no. 964, s. 1–32. — tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/9/964/pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułA comprehensive, three-dimensional analysis of a large-scale, multi-fuel, CFB boiler burning coal and syngas. Pt. 2, Numerical simulations of coal and syngas co-combustion
  AutorzyJaroslaw Krzywanski, Karol SZTEKLER, Mateusz SZUBEL, Tomasz SIWEK, Wojciech NOWAK, Łukasz MIKA
  ŹródłoEntropy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 22 iss. 8 art. no. 856, s. 1–30. — tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/8/856/pdf
3
 • [referat, 2016]
 • TytułAdaptacja segmentowego kolana rurociągu na przepływomierz z wykorzystaniem narzędzi CFD
  AutorzySIWEK T., Panaś K.
  ŹródłoWTIUE 2016 : IV konferencja naukowo-techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne : 12–14 października 2016, Kraków : książka abstraktów / skład, łamanie i oprac. red. Damian Muniak. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 77
4
5
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza LCC segmentu domowych chłodziarko-zamrażarek
  AutorzyJan GÓRSKI, Tomasz SIWEK
  ŹródłoXLIII Dni Chłodnictwa : oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 30.11–01.12.2011 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, [2011]. — S. 77–88
6
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza numeryczna układów kogeneracyjnych bazujących na instalacjach z turbinami gazowymi
  AutorzyKarol SZTEKLER, Tomasz SIWEK, Maciej KOMOROWSKI, Paweł Oleś, Wojciech KALAWA
  ŹródłoEnergetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — S. 59–72
7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza termodynamiczna nadkrytycznego bloku energetycznego
  AutorzyKarol SZTEKLER, Tomasz SIWEK, Wojciech KALAWA, Krzysztof Nachyła
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2014. — S. 103–121
8
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza wpływu geometrii komór spalania kotła na biomasę na charakterystykę podziału dostarczanego powietrza na pierwotne i wtórne, z wykorzystaniem metod numerycznych
  AutorzyMateusz SZUBEL, Tomasz SIWEK
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — S. 97–105
9
 • [referat, 2017]
 • TytułApplicability of adsorption cooling/desalination systems driven by low-temperature waste heat
  AutorzySebastian STEFAŃSKI, Wojciech KALAWA, Karol SZTEKLER, Tomasz SIWEK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 98
10
11
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBadania bilansowe wentylatorów dla określenia wskaźników wymaganych rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1253/2014
  AutorzyTomasz SIWEK, Wojciech KALAWA, Maciej KŁACZYŃSKI, Witold CIOCH
  ŹródłoZagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — S. 90–98
12
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania eksperymentalne i numeryczne rurek wirowych
  AutorzyJan GÓRSKI, Adam Hoczek, Tomasz SIWEK
  ŹródłoXLIV Dni Chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna : badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła : Poznań, 14–15. 11.2012 r. / Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o.. — Poznań : SYSTHERM, 2012. — S. 101–111
13
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania parametrów akustycznych wentylatorów promieniowych – porównanie metod
  AutorzyMaciej KŁACZYŃSKI, Witold CIOCH, Tomasz SIWEK, Wojciech KALAWA
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XLIV ogólnopolskie sympozjum : Wisła 26.02–2.03.2017 / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 45
14
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBadania parametrów akustycznych wentylatorów według norm PN-EN ISO 5136:2009 i PN-M-43120:1972
  AutorzyMaciej KŁACZYŃSKI, Witold CIOCH, Tomasz SIWEK, Wojciech KALAWA
  ŹródłoZagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — S. 52–66
15
 • [inne, 2013]
 • TytułBadania przepływów w wentylatorze z wirnikiem promieniowym o zabudowie osiowej
  AutorzyTomasz SIWEK
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 36
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie powłok termoelementów na zwilżalność podczas kąpieli w stopach aluminium, miedzi, mosiądzu i brązu
  AutorzyPaweł MADEJSKI, Tomasz SIWEK
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2010 vol. 56 nr 10, s. 1243–1247
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDesign, development, and performance of a 10 kW polymer exchange membrane fuel cell stack as part of a hybrid power source designed to supply a motor glider
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Maciej ROSÓŁ, Tomasz SIWEK, Piotr DUDEK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 17 art. no. 4393, s. 1–29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/17/4393/pdf
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDetermination of electrical and efficiency parameters of air cooling of low-temperature PEM fuel cell stack with power of 5kW
  AutorzyAndrzej RAŹNIAK, Magdalena DUDEK, Tomasz SIWEK, Piotr DUDEK, Wojciech KALAWA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2018 R. 94 nr 4, s. 140–147. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2018/4/34.pdf
19
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułEfektywność energetyczna wentylatorów w świetle nowych norm prawa unijnego i amerykańskiego
  AutorzyTomasz SIWEK, Marcin BORCUCH, Michał MUSIAŁ, Karol SZTEKLER, Maciej KOMOROWSKI
  ŹródłoEnergetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — S. 73–83
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEnergia w gospodarstwach domowych
  AutorzyJan GÓRSKI, Tomasz SIWEK
  ŹródłoEnergia i Budynek. — 2011 R. 5 nr 3, s. 8–11
21
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułExperimental design techniques and construction optimization of turbomachinery using numerical methods
  AutorzyTomasz SIWEK, Mateusz SZUBEL, Dominika MATUSZEWSKA
  ŹródłoWybrane problemy budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — S. 61–72
22
 • [referat, 2019]
 • TytułExperimental study of two-bed adsorption chiller with desalination
  AutorzyKarol SZTEKLER, Wojciech KALAWA, Wojciech NOWAK, Sebastian STEFAŃSKI, Łukasz MIKA, Tomasz SIWEK, Jarosław Krzywański, Marcin Sosnowski, Karolina Grabowska, Ahmed A. Alharbi
  ŹródłoECOS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32textsuperscript{nd} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Wrocław, Poland, 23–28 June 2019 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019. — S. 3117–3125
23
 • [referat, 2016]
 • TytułGeneratory energii elektrycznej oparte na technologii polimerowych ogniw paliwowych o mocy elektrycznej 5kW dla zastosowań w lekkich statkach powietrznych
  AutorzyDUDEK M., RAŹNIAK A., LIS B., SIWEK T., DUDEK P.
  ŹródłoWTIUE 2016 : IV konferencja naukowo-techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne : 12–14 października 2016, Kraków : książka abstraktów / skład, łamanie i oprac. red. Damian Muniak. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 69–70
24
 • [wywiad, rozmowa, 2015]
 • TytułGridowe usługi obliczeniowe z dziedziny „Energetyka Jądrowa i CFD”
  AutorzyMikołaj OETTINGEN, Tomasz SIWEK
  ŹródłoPLGrid Newsletter [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 nr 1, s. 6–8
25
 • [referat, 2019]
 • TytułImpact of the ERP directive on the development of micro-cogeneration in Poland
  AutorzyŁukasz LIS, Karol SZTEKLER, Tomasz SIWEK, Wojciech KALAWA, Sebastian STEFAŃSKI, Łukasz MIKA
  ŹródłoECOS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32textsuperscript{nd} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Wrocław, Poland, 23–28 June 2019 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019. — S. 4749–4756