Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Magiera, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1226-9368

ResearcherID: J-6166-2015

Scopus: brak

PBN: 900921

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAkwizycja danych pomiarowych podczas diagnostyki urządzeń transportu linowego
  AutorzyPaweł KUŁAGA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9359–9365
 • słowa kluczowe: liny stalowe, MTR, badania magnetyczne lin stalowych, badania nieniszczące

  keywords: non-destructive testing, wire ropes, permanent magnet method, MTR, NDT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [inne, 2012]
 • TytułAnaliza i ocena procesów hamowania jednolinowych kolei krzesełkowych
  AutorzyTomasz MAGIERA ; promotor/opiekun: Marian Wójcik
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2009–2012 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2012]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnaliza porównawcza miejskich kolei linowych ze środkami transportu publicznego
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2019 R. 38 nr 7, s. 21–25
 • słowa kluczowe: transport publiczny, miejskie koleje linowe, kolej gondolowa

  keywords: public transport, urban cableways, gondola lift

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis and assessment of dynamic response to passengers during lift emergency braking
  AutorzyTomasz MAGIERA, Paweł KUŁAGA, Kaja Wójcik
  ŹródłoAdvances in Science and Technology Research Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 11 iss. 3, s. 164–171
 • keywords: emergency braking, passenger lift, dummy, progressive safety gears, HIC index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12913/22998624/74181

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCriteria of choosing the type of ropeway for operation in cities
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 2995–3004
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCzy koleje linowo-terenowe mogą stać się częścią transportu miejskiego?
  AutorzyTomasz MAGIERA, Kinga RZĄSA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2011 nr 3, s. 29–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKoleje linowe jako element promocji miast
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2010 nr 12, s. 25–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułKompleksowa ocena stanu technicznego lin wantowych koparek wielonaczyniowych
  AutorzyJerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz MAGIERA, Hubert RUTA
  ŹródłoMaszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 29–30 września 2014 : streszczenia referatów / SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2014. — S. 4–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2014]
 • TytułKryteria wyboru rodzaju kolei linowej przeznaczonej do eksploatacji w miastach
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoSystemy transportowe : teoria i praktyka : XI konferencja naukowo-techniczna : 22–23 września 2014, Katowice : materiały konferencyjne. — Katowice : Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułKrzesło kolei linowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGIERA Tomasz, KUŁAGA Paweł, Tomaszewski Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: B61B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415687 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415687 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 14, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415687A1.pdf
 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: chairlift chair, aerial ropeway chair, cable car chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułKrzesło kolei linowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz MAGIERA, Paweł KUŁAGA, Krzysztof Tomaszewski
  DetailsInt.Cl.: B61B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231941 B1 ; Udziel. 2018-12-21 ; Opubl. 2019-04-30. — Zgłosz. nr P.415687 z dn. 2015-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231941B1.pdf
 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: chairlift chair, aerial ropeway chair, cable car chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułKrzesło napowietrznej kolei linowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGIERA Tomasz, KUŁAGA Paweł, Tomaszewski Krzysztof, Papacz Władysław
  DetailsInt.Cl.: B61B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415686 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415686 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 14, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415686A1.pdf
 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: chairlift chair, aerial ropeway chair, cable car chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułKrzesło napowietrznej kolei linowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz MAGIERA, Paweł KUŁAGA, Krzysztof Tomaszewski, Władysław Papacz
  DetailsInt.Cl.: B61B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232121 B1 ; Udziel. 2018-12-21 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.415686 z dn. 2015-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232121B1.pdf
 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: chairlift chair, aerial ropeway chair, cable car chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMetoda doświadczalnego wyznaczania oporów ruchu układu mechanicznego kolei linowych
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoPrace Naukowe / Politechnika Warszawska. Transport. — 2013 z. 98: Środki i infrastruktura transportu, s. 369–377
 • słowa kluczowe: opory ruchu, dynamika, koleje linowe

  keywords: dynamic, motion resistance, ropeways

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2013]
 • TytułMetoda doświadczalnego wyznaczania oporów ruchu układu mechanicznego kolei linowych : streszczenie
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoTransport XXI wieku = The transport of the 21textsuperscript{st} century : międzynarodowa konferencja naukowa : Ryn 16–19 września 2013 : materiały konferencyjne = conference proceedings / red. nauk. Mirosław Siergiejczyk ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Warsaw University of Technology. Faculty of Transport. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2013. — S. 163
 • słowa kluczowe: opory ruchu, dynamika, koleje linowe

  keywords: dynamic, motion resistance, ropeways

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułModel matematyczny symulujący zderzenia narciarzy z przeszkodami na stoku
  AutorzyKaja Wójcik, Tomasz MAGIERA
  ŹródłoTYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — S. 216
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułModel matematyczny symulujący zderzenia narciarzy z przeszkodami na stoku
  AutorzyKaja WÓJCIK, Tomasz MAGIERA
  ŹródłoAplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi / red. Jakub Pizoń, Beata A. Nowak. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017. — S. 33–42
 • słowa kluczowe: siatki zabezpieczające, bezpieczeństwo na stokach, manekin, narciarstwo

  keywords: skiing, Hybrid III dummy, safety nets, safety on ski slopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułNapowietrzne koleje linowe jako część systemu komunikacji miejskiej
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2010 nr 12, s. 21–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNaziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu - rozwiązania historyczne
  AutorzyTomasz MAGIERA, Kaja Wójcik, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2017 R. 36 nr 1, s. 19–21
 • słowa kluczowe: tramwaje linowe, koleje linowo-terenowe, tramwaje konne, transport linowy

  keywords: funiculars, horse trams, rope transport, cable cars

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2009]
 • TytułNowoczesne systemy transportu linowego w Krakowie
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoSystemy transportowe : teoria i  praktyka : VI konferencja naukowo-techniczna : 22 września 2009, Katowice : materiały konferencyjne. — Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2009. — S. 265–274
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOszacowanie kosztów budowy kolei linowej w Krakowie na terenie Błonia – Kopiec Kościuszki – ZOO
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1169–1178.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2010]
 • TytułOszacowanie kosztów budowy kolei linowej w Krakowie na terenie Błonia – Kopiec Kościuszki – ZOO
  AutorzyTomasz MAGIERA
  ŹródłoLogitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — S. 156
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułProjekt koncepcyjny tramwaju liniowego na odcinku Kapelanka-Kampus UJ-Czerwone Maki w Krakowie
  AutorzyMarian WÓJCIK, Tomasz MAGIERA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2009 nr 11, s. 34–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułProjekt systemu tramwajów liniowych w Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie
  AutorzyMarian WÓJCIK, Tomasz MAGIERA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2009 nr 10, s. 2–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułReduction of number of braking tests under load during inspections of ropeways
  AutorzyTomasz MAGIERA, Tomasz KRAKOWSKI, Hubert RUTA, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9426–9431
 • keywords: ropeways, emergency braking processes, chairlift

  cyfrowy identyfikator dokumentu: