Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Bednarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16115
2013312
2012871
201022
2009312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem164111
201333
2012844
201022
2009321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1679
201333
2012853
201022
2009321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16214
2013321
201288
201022
200933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16412
2013321
2012817
201022
2009312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16511
2013321
2012817
201022
20093211
 • 1D polymer composition for medical application
2
 • Assessment of \emph {in vivo} behavior of polymer tube nerve grafts simultaneously with the peripheral nerve regeneration process using scanning electron microscopy technique
3
 • Badania nad wykorzystaniem biomateriałów do wypełniania pourazowych ubytków rdzenia kręgowego
4
 • Degradacja mieszanin polimerowych poliuretanu z polilaktydem w symulowanym środowisku biologicznym
5
 • Evaluation of polymeric mixtures PLDLA/PCL and PU/PCL for nerve guide implants
6
 • Implanty do uzupełnienia pourazowych ubytków rdzenia kręgowego – przegląd konstrukcji
7
 • Influence of calcium alginate on peripheral nerve regeneration, in vivo study
8
9
 • Możliwość wykorzystania implantów poliuretanowo-polilaktydowych do uzupełniania pourazowych ubytków nerwów obwodowych – badanie eksperymentalne na zwierzętach doświadczalnych
10
 • Multilayer tubes, multitubes and fibers-filled tubes as scaffolds supporting peripheral nerve regeneration
11
 • Ocena regeneracji nerwów obwodowych za pomocą indeksu regeneracyjnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego
12
 • Polymer implants supporting nerve regeneration in peripheral and central nervous system
13
 • Polyurethane and polyactide blends for biomedical applications
14
 • Porous biodegradable tubes for nerve giude implants
15
 • The influence of alginate fibers on peripheral nerve regeneration, in vivo study
16