Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Jasiołek, dr inż.

poprzednio: Mołdoch

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1518-1911

ResearcherID: brak

Scopus: 56005852000

PBN: 929581

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAdjacent payment as commune own revenue
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoFIG Commission 3 [Dokument elektroniczny] : joint FIG/UN ECE workshop : workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, and 2012 UNECE WPLA workshop on Informal development, property and housing : Athens, Greece, 10–14 December 2012 / International Federation of Surveyors. FIG Fédération Internationale des Géométres, Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure. — [Greece : s. n.], [2012]. — Ekran 1–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy Hrebenne
  AutorzyTomasz ADAMCZYK, Justyna JASIOŁEK
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2012 nr 1/III, s. 19–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDynamika rynku nieruchomości a określanie ryzyka kredytowego
  AutorzyJustyna MOŁDOCH
  ŹródłoActa Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia. — 2009 [nr] 8, s. 31–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułLinia brzegowa : jak ustalić zasięg prawa własności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne?
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Justyna JASIOŁEK
  ŹródłoNowa Geodezja w Praktyce. — 2012 nr 1, s. 52–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [monografia, 2013]
 • TytułManagement of real estate resources
  AutorzyJarosław BYDŁOSZ, [et al], Justyna JASIOŁEK, [et al], Anita KWARTNIK-PRUC, [et al] ; ed. Ryszard Źróbek
  DetailsZagreb : GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2013. — 101 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNaliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościami
  AutorzyJustyna JASIOŁEK, Tomasz ADAMCZYK
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2011 nr 3, s. 275–284
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNaliczanie opłaty adiacenckiej w oparciu o wartość katastralną nieruchomości
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2011 nr 2, s. 25–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOpłata adiacencka w aspekcie gospodarowania nieruchomościami
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2010 vol. 18 no. 2, s. 63–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2011]
 • TytułOpłata adiacencka związana z budową sieci wodociągowej jako dochód własny gminy
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 885–894
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPodejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych
  AutorzyTomasz ADAMCZYK, Justyna JASIOŁEK
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2012 vol. 20 nr 2, s. 235–246
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułReal estate management of terms of the development and operation of the cadastre in Poland
  AutorzyPiotr PARZYCH, Justyna JASIOŁEK
  ŹródłoSGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — S. 365–372
 • keywords: real estate management, cadastral system, value property

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2013]
 • TytułRole of real estate management processes in supporting the economy in Poland
  AutorzyJustyna JASIOŁEK, Krzysztof JASIOŁEK
  ŹródłoSDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — S. 47–52
 • keywords: real estate management, spatial planning, local economy, space development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2013]
 • TytułThe effects of spatial planning in the context of the prices and property value
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoSGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — S. 465–472
 • keywords: real estate market, real estate management, spatial planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2013]
 • TytułWartość katastralna podstawą ustalania opłat adiacenckich : propozycja optymalnego rozwiązania
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoIV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — S. 38–40
 • słowa kluczowe: gospodarowanie nieruchomościami, opłata adiacencka, wartość katastralna, kataster

  keywords: cadastre, real estate management, adjacent payment, cadastral value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWartość katastralna w realiach polskiej gospodarki
  AutorzyJustyna MOŁDOCH
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2009 vol. 17 nr 1, s. 93–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2009]
 • TytułWpływ opodatkowania wartości nieruchomości na funkcjonowanie polskiej gospodarki
  AutorzyJustyna MOŁDOCH
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 633–641
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2010]
 • TytułWycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — S. 459–465
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWykorzystanie katastru w procesach gospodarowania nieruchomościami
  AutorzyJustyna JASIOŁEK
  ŹródłoStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 71–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Justyna JASIOŁEK, Paweł HANUS
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2011 nr 4, s. 193–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: