Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Jasiołek, dr inż.

poprzednio: Mołdoch

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1518-1911

ResearcherID: brak

Scopus: 56005852000

PBN: 929581

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Adjacent payment as commune own revenue
2
 • Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy Hrebenne
3
 • Dynamika rynku nieruchomości a określanie ryzyka kredytowego
4
 • Linia brzegowa
5
 • Management of real estate resources
6
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościami
7
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej w oparciu o wartość katastralną nieruchomości
8
 • Opłata adiacencka w aspekcie gospodarowania nieruchomościami
9
 • Opłata adiacencka związana z budową sieci wodociągowej jako dochód własny gminy
10
 • Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych
11
 • Real estate management of terms of the development and operation of the cadastre in Poland
12
 • Role of real estate management processes in supporting the economy in Poland
13
 • The effects of spatial planning in the context of the prices and property value
14
 • Wartość katastralna podstawą ustalania opłat adiacenckich
15
 • Wartość katastralna w realiach polskiej gospodarki
16
 • Wpływ opodatkowania wartości nieruchomości na funkcjonowanie polskiej gospodarki
17
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej
18
 • Wykorzystanie katastru w procesach gospodarowania nieruchomościami
19
 • Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych