Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Jasiołek, dr inż.

poprzednio: Mołdoch

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1518-1911

ResearcherID: brak

Scopus: 56005852000

PBN: 929581

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem191810
2013514
2012413
2011514
2010211
2009312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191351
2013541
2012431
201155
201022
200933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19154
2013523
2012431
201155
201022
200933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201355
201244
201155
201022
200933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19118
2013532
2012422
2011532
2010211
2009321
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19136
2013532
2012422
2011541
201022
20093211
 • Adjacent payment as commune own revenue / Justyna JASIOŁEK // W: FIG Commission 3 [Dokument elektroniczny] : joint FIG/UN ECE workshop : workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, and 2012 UNECE WPLA workshop on Informal development, property and housing : Athens, Greece, 10–14 December 2012 / International Federation of Surveyors. FIG Fédération Internationale des Géométres, Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2012]. — Ekran 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1 [2013-01-15]. — Bibliogr. s. 10–11, Summ.. — Referat dostępny po wybraniu: 2012-FIG3-Athens.7z [Download]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy HrebenneAnalysis of documentation land cadaster former commune Hrebenne / Tomasz ADAMCZYK, Justyna JASIOŁEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamika rynku nieruchomości a określanie ryzyka kredytowegoReal estate market dynamics and determination of credit risk / Justyna MOŁDOCH // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2009 [nr] 8, s. 31–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Linia brzegowa : jak ustalić zasięg prawa własności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne?[Shore line : how to determine the extent of property rights based on existing regulations?] / Agnieszka BIEDA, Justyna JASIOŁEK // Nowa Geodezja w Praktyce ; ISSN 2299-1727. — 2012 nr 1, s. 52–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Management of real estate resources / Jarosław BYDŁOSZ, [et al], Justyna JASIOŁEK, [et al], Anita KWARTNIK-PRUC, [et al] ; ed. Ryszard Źróbek. — Zagreb : GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2013 + CD-ROM. — 101 s.. — Bibliogr. s. 93–99. — ISBN: 978-953-6129-37-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościamiCalculating the adiacent payment as a result of the division of the real estate as the sign of the correct real estate management / Justyna JASIOŁEK, Tomasz ADAMCZYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 3, s. 275–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej w oparciu o wartość katastralną nieruchomościCalculating the adiacent payment by using the real estate cadastral value / Justyna JASIOŁEK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Opłata adiacencka w aspekcie gospodarowania nieruchomościamiAdjacent payment in real property management / Justyna JASIOŁEK // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 2, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Opłata adiacencka związana z budową sieci wodociągowej jako dochód własny gminyAdiacent payment connected with construction of the water supply system as the own income of the commune / Justyna JASIOŁEK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 885–894. — Bibliogr. s.894, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanychModelling of built-up properties market value based on cost approach / Tomasz ADAMCZYK, Justyna JASIOŁEK // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 nr 2, s. 235–246. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Real estate management of terms of the development and operation of the cadastre in Poland / Piotr PARZYCH, Justyna JASIOŁEK // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 365–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • keywords: real estate management, cadastral system, value property

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Role of real estate management processes in supporting the economy in Poland / Justyna JASIOŁEK, Krzysztof JASIOŁEK // W: SDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — ISBN: 978-9989-936-43-2. — S. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Summ.

 • keywords: real estate management, spatial planning, local economy, space development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The effects of spatial planning in the context of the prices and property value / Justyna JASIOŁEK // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 465–472. — Bibliogr. s. 471–472, Abstr.

 • keywords: real estate market, real estate management, spatial planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wartość katastralna podstawą ustalania opłat adiacenckich : propozycja optymalnego rozwiązaniaCadastral value as a base of charging adiacent payment : proposal of optimal solutions / Justyna JASIOŁEK // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 38–40. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gospodarowanie nieruchomościami, opłata adiacencka, wartość katastralna, kataster

  keywords: cadastre, real estate management, adjacent payment, cadastral value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wartość katastralna w realiach polskiej gospodarkiCadastral value in the reality of Polish economy / Justyna MOŁDOCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2009 vol. 17 nr 1, s. 93–103. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-61564-04-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ opodatkowania wartości nieruchomości na funkcjonowanie polskiej gospodarkiThe impact of real estate taxation on the efficiency of the Polish economy / Justyna MOŁDOCH // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 633–641. — Bibliogr. s. 641, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznejValuation of property for purposes of determining re-zoning fee / Justyna JASIOŁEK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 459–465. — Bibliogr. s. 464, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie katastru w procesach gospodarowania nieruchomościamiAnalysis of chosen processes of managing real estates in the aspect of the development of the cadastre / Justyna JASIOŁEK // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 71–80. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0. — Afiliacja: Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnychUse of classical cadastral map at basic surveying work / Agnieszka BIEDA, Justyna JASIOŁEK, Paweł HANUS // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 193–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: