Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kowalewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6010-4993 orcid iD

ResearcherID: A-7287-2016

Scopus: 57200152851

PBN: 5e7093d4878c28a0473b17e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • [referat, 2021]
 • TytułAir pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland
  AutorzyTomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoSEED conference [Dokument elektroniczny] : 4textsuperscript{th} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : October 13-15, 2021, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Szramowiat-Sala, [et al.]. — Krakow : Institute of Sustainable Energy, 2021. — S. 4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2021]
 • TytułAir pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland
  AutorzyTomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA
  ŹródłoNew insights into environmental and energy development [Dokument elektroniczny] : 4textsuperscript{th} international conference on Sustainable energy and environmental development : 13–15 October 2021, Krakow, Poland : extended abstracts / ed. Krzysztof Sornek. — Kraków : Institute of Sustainable Energy, 2021. — S. 5–11
 • keywords: air quality, waste fires, high concentration episodes, aerosol optical depth, forward trajectory modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2022]
 • TytułAnaliza jakościowa wód powierzchniowych w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo
  AutorzyStanisław LACH, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ, Beata Grabowska-Polanowska, Zbigniew KOWALEWSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR
  ŹródłoInfrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — S. 34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski
  AutorzyE. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI
  ŹródłoECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} October 2014. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, związki biogenne, bilans biotyczny, eutrofizacja antropogeniczna, rzeki wyżynne i nizinne

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 429–436
 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, bilans biotyczny, substancje biogenne, rzeki krajobrazów wyżynnych i nizinnych, eurofizacja antropogeniczna

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2014.8(2)076

8
 • [referat, 2020]
 • TytułApplication of activated sludge model (ASM) for phosphorus (P) recovery potential simulation
  AutorzyMichał Preisner, Marzena Smol, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  Źródło1textsuperscript{st} international conference Strategies toward Green Deal Implementation – water and raw materials [Dokument elektroniczny] : 14–16 December 2020, online : conference proceedings / scientific ed. Marzena Smol ; Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2020. — S. 114
 • keywords: sewage sludge, wastewater treatment, phosphorus recovery potential, phosphorus flow, Activated Sludge Model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułApplication of activated sludge model for phosphorus recovery potential simulation
  AutorzyMichał Preisner, Marzena Smol, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2021 vol. 232, s. 199–207
 • keywords: sewage sludge, phosphorus recovery, wastewater treatment, phosphorus flow, Activated Sludge Model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2021.27231

10
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAssessment of Narew and Bug trophic state on the basis of integral criterion {em ITS}
  AutorzyElżbieta KOWALCZYK, Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK
  ŹródłoThe water environment : problems of evaluation and protection / ed. Kazimierz H. Dyguś ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011. — S. 121–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2022]
 • TytułComputer simulation as a tool for implementing the circular economy solutions in water management
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoMonGOS [Dokument elektroniczny] : international conference 2022 : water and sewage in the circular economy model : 30 June–1 July 2022 : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2022. — S. 91
 • keywords: resource recovery, WWTP simulation models, wastewater reuse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułComputer simulation of wastewater eutrophication potential as the base for proper selection of treatment technologies
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI, Michał Preisner
  Źródło11textsuperscript{th} International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction [Dokument eletroniczny] : Architecture, Construction, Construction Mechanics, Environmental Engineering, Engineering Maintenance of Buildings and Structures, Geodesy : 14-16 October 2019, Yerevan, Republic of Armenia / ed. Narine Pirumyan. — Yerevan : National University of Architecture & Construction of Armenia, [2019]. — S. 393–399
 • keywords: eutrophication, wastewater, nutrients, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 2018]
 • TytułDifferences in ASM model caused by data structure
  AutorzyZbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoINFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2017]
 • TytułDobór optymalnych warunków chemicznego strącania fosforu w ściekach w oparciu o symulację komputerową
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoTechnologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–27]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2013 t. 30 z. 60 nr 3, s. 47–58
 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody płynące, ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji

  keywords: eutrophication, running waters, thropic state assesment, indicators of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb2013.36

20
 • [referat, 2013]
 • TytułDynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego
  AutorzyNEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew
  ŹródłoPostęp w inżynierii środowiska : VII ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Rzeszów-Polańczyk, 19–21 września 2013. — [Rzeszów : s. n.], 2013. — S. 21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułImplementation of emph {Water Framework Directive} principles in Polish legislation
  AutorzyZbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2009 vol. 3 no. 3, s. 67–73. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-03/Geomatics_2009_3_05.pdf
 • słowa kluczowe: ochrona wód, wody powierzchniowe, ramowa dyrektywa wodna, ocena i klasyfikacja stanu wód, stan ekologiczny wód

  keywords: water protection, surface waters, Water Framework Directive, evaluation and classification of water status, waters ecological status

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Małgorzata GRYGAR
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 96–99
 • keywords: disinfection, microbial stability, water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2016]
 • TytułInfluence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułMetodologiczne problemy oceny stanu troficzności wód powierzchniowych
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoINFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — S. 189–197
 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody powierzchniowe, strategia ochrony wód, problemy metodologiczne, stan troficzny wód, wskaźniki troficzności

  keywords: water protection strategy, eutrophication of surface waters, methodological problems of trophic state assessment, indexes of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: