Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kowalewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6010-4993

ResearcherID: A-7287-2016

Scopus: 57200152851

PBN: 3927483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski
  AutorzyE. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI
  ŹródłoECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} October 2014. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1]
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 429–436
3
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAssessment of Narew and Bug trophic state on the basis of integral criterion {em ITS}
  AutorzyElżbieta KOWALCZYK, Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK
  ŹródłoThe water environment : problems of evaluation and protection / ed. Kazimierz H. Dyguś ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011. — S. 121–138
4
 • [referat, 2019]
 • TytułComputer simulation of wastewater eutrophication potential as the base for proper selection of treatment technologies
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI, Michał Preisner
  Źródło11textsuperscript{th} International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction [Dokument eletroniczny] : Architecture, Construction, Construction Mechanics, Environmental Engineering, Engineering Maintenance of Buildings and Structures, Geodesy : 14-16 October 2019, Yerevan, Republic of Armenia / ed. Narine Pirumyan. — Yerevan : National University of Architecture & Construction of Armenia, [2019]. — S. 393–399
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDezynfekcja wody a bezpieczeństwo sanitarne na terenie pływalni
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Emilia STAŃKOWSKA, Dominika GAJEWSKA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1527–1529
6
 • [referat, 2018]
 • TytułDifferences in ASM model caused by data structure
  AutorzyZbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoINFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 55
7
8
 • [referat, 2017]
 • TytułDobór optymalnych warunków chemicznego strącania fosforu w ściekach w oparciu o symulację komputerową
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoTechnologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–27]
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2013 t. 30 z. 60 nr 3, s. 47–58
10
 • [referat, 2013]
 • TytułDynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego
  AutorzyNEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew
  ŹródłoPostęp w inżynierii środowiska : VII ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Rzeszów-Polańczyk, 19–21 września 2013. — [Rzeszów : s. n.], 2013. — S. 21
11
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Małgorzata GRYGAR
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 96–99
14
 • [referat, 2016]
 • TytułInfluence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow
  AutorzyAgnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22
15
 • [referat, 2014]
 • TytułMetodologiczne problemy oceny stanu troficzności wód powierzchniowych
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoINFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — S. 189–197
16
 • [referat, 2009]
 • TytułMetody oceny stanu troficznego wód powierzchniowych
  AutorzyZbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 343–351
17
 • [referat, 2017]
 • TytułModeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water
  AutorzyA. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, Z. KOWALEWSKI, S. GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoEnvironmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — S. 71–82
18
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModelling of chlorophyll-a content in running waters
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2016 vol. 10 no. 2 pt. 1, s. 455–462
19
 • [referat, 2015]
 • TytułModelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynących
  AutorzyE. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI
  ŹródłoECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14textsuperscript{th} October 2015 – 17textsuperscript{th} October 2015. — [Opole : s. n.], [2015]. — S. [1–2]
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułNew approach to trophic state assessment of running waters in Poland
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoMeteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications. — 2013 vol. 1 iss. 1, s. 15–21
21
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułOhrana poverhnostnyh vod ot antropogennogo evtrofirovaniâ: klûčevye aspekty
  AutorzyNEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew
  ŹródłoEvropejskie innovacionnye tehnologii vodosnabženiâ i vodootvedeniâ v usloviâh Ûžnogo Kavkaza [Dokument elektorniczny] : monografia / pod nauč. red. A. Prangišvili, [et al.] ; Gruzinskij Tehničeskij Universitet, Belostokskij Tehničeskij Universitet. — Tbilisi : Gruzinskij Tehničeskij Universitet, 2019. — S. 464–478
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOptymalizacja procedury oceny stanu troficznego wód przejściowych na przykładzie Zalewu Szczecińskiego
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 171–181
23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułPossibilities of integral criteria usage for the purposes of surface water ecological state assessment
  AutorzyElena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI
  ŹródłoThe monitoring and testing methods of water ecosystems : monograph / eds. Jan Dojlido, Kazimierz H. Dyguś ; RZGW Warszawa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2010. — S. 17–34
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPróba opracowania modelu regresyjnego do szacowania wartości $BZT_{5}$ ścieków komunalnych
  AutorzyZbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER
  ŹródłoOchrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — 2018 vol. 40 nr 1, s. 21–27. — tekst: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2018/1-2018/Kowalewski_1-2018.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPrzebieg symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze osadu czynnego
  AutorzyZbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63 nr 2/II, s. 241–254