Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kowalewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6010-4993

ResearcherID: A-7287-2016

Scopus: 57200152851

PBN: 3927483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analiza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze PolskiAnalysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} October 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: abstract). — S. [1]

 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, związki biogenne, bilans biotyczny, eutrofizacja antropogeniczna, rzeki wyżynne i nizinne

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analysis of eutrophication process in upland and lowland streams in PolandAnaliza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 429–436. — Bibliogr. s. 434–435, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, bilans biotyczny, substancje biogenne, rzeki krajobrazów wyżynnych i nizinnych, eurofizacja antropogeniczna

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2014.8(2)076

4
 • Assessment of Narew and Bug trophic state on the basis of integral criterion {\em ITS}Ocena stanu troficznego Narwi i Bugu z zastosowaniem integralnego wskaźnika {\it ITS} / Elżbieta KOWALCZYK, Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // W: The water environment : problems of evaluation and protection = Środowisko wodne : problemy waloryzacji i ochrony : monograph / ed. Kazimierz H. Dyguś ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011. — (Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). — ISBN: 978-83-62057-20-7. — S. 121–138. — Bibliogr. s. 136–138, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computer simulation of wastewater eutrophication potential as the base for proper selection of treatment technologies / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI, Michał Preisner // W: 11\textsuperscript{th} International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction [Dokument eletroniczny] : Architecture, Construction, Construction Mechanics, Environmental Engineering, Engineering Maintenance of Buildings and Structures, Geodesy : 14-16 October 2019, Yerevan, Republic of Armenia / ed. Narine Pirumyan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Yerevan : National University of Architecture & Construction of Armenia, [2019]. — S. 393–399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://nuaca.am/wp-content/themes/nuaca/images/Proceedings.pdf [2019-10-24]. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • keywords: eutrophication, wastewater, nutrients, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Differences in ASM model caused by data structure / Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Dobór optymalnych warunków chemicznego strącania fosforu w ściekach w oparciu o symulację komputerową[The selection of optimum conditions for the chemical removal of phosphorus in the wastewater based on a computer simulation] / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NtWY9t [2017-04-04]. — Streszcz.. — Tekst streszcz.: https://goo.gl/2Gu3mK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiegoDynamics of eutrophication process development in the rivers of subcarpathian voivodeship / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2013 t. 30 z. 60 nr 3, s. 47–58. — Bibliogr. s. 57, Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody płynące, ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji

  keywords: eutrophication, running waters, thropic state assesment, indicators of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb2013.36

11
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego[The dynamics of the development process of eutrophication in the rivers of Podkarpackie Voivodeship] / NEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew // W: Postęp w inżynierii środowiska : VII ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Rzeszów-Polańczyk, 19–21 września 2013. — [Rzeszów : s. n.], 2013. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Implementation of \emph {Water Framework Directive} principles in Polish legislationWdrożenie \emph {Ramowej Dyrektywy Wodnej} w polskim ustawodawstwie / Zbigniew KOWALEWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 3, s. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-03/Geomatics_2009_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona wód, wody powierzchniowe, ramowa dyrektywa wodna, ocena i klasyfikacja stanu wód, stan ekologiczny wód

  keywords: water protection, surface waters, Water Framework Directive, evaluation and classification of water status, waters ecological status

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Małgorzata GRYGAR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • keywords: disinfection, microbial stability, water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metodologiczne problemy oceny stanu troficzności wód powierzchniowychMethodological problems of trophic state assessment of surface waters / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-937-2. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody powierzchniowe, strategia ochrony wód, problemy metodologiczne, stan troficzny wód, wskaźniki troficzności

  keywords: water protection strategy, eutrophication of surface waters, methodological problems of trophic state assessment, indexes of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody oceny stanu troficznego wód powierzchniowychMethods of assessment of surface water trophic state / Zbigniew KOWALEWSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 343–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water / A. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, Z. KOWALEWSKI, S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 71–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

 • keywords: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products, predictive models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelling of chlorophyll-a content in running watersModelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynących / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 no. 2 pt. 1, s. 455–462. — Bibliogr. s. 461–462, Abstr., Streszcz.. — ECOpole’15 conference : Jarnołtówek, 14–16.10.2015

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody płynące, modele predykcyjne, chlorofil-a

  keywords: prediction models, eutrophication, running waters, chlorophyll-a

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)047

20
 • Modelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynącychChlorophyll-a content modelling in running waters / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14\textsuperscript{th} October 2015 – 17\textsuperscript{th} October 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. — Tekst polski w pliku: wystąpienia ustne, tekst angielski w pliku: oral presentations

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • New approach to trophic state assessment of running waters in Poland / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications ; ISSN 2299-3835. — 2013 vol. 1 iss. 1, s. 15–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.

 • keywords: eutrophication, biotic balance, trophic state assessment, integral criterion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ohrana poverhnostnyh vod ot antropogennogo evtrofirovaniâ: klûčevye aspekty[Surface water protection from anthopogenic eutrophication: key aspects] / NEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew // W: Evropejskie innovacionnye tehnologii vodosnabženiâ i vodootvedeniâ v usloviâh Ûžnogo Kavkaza [Dokument elektorniczny] : monografia / pod nauč. red. A. Prangišvili, [et al.] ; Gruzinskij Tehničeskij Universitet, Belostokskij Tehničeskij Universitet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tbilisi : Gruzinskij Tehničeskij Universitet, 2019. — (Ekologiâ Okružaûŝej Sredy ; t. 1). — eISBN dla wszystkich tomów: 978-9941-28-425-0. — e-ISBN: 978-9941-28-485-4. — S. 464–478. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/10U4ao4i4_iNWYJgsu_1FSEWz-gHQQooo/view [2019-09-09]. — Bibliogr. s. 475–478

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Optymalizacja procedury oceny stanu troficznego wód przejściowych na przykładzie Zalewu SzczecińskiegoOptimization of trophic state assessment procedure for transitional waters on Szczecin Lagoon example / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 171–181. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.

 • słowa kluczowe: metody oceny, monitoring procesów eutrofizacji, indeks stanu troficznego

  keywords: assessment method, monitoring of eutrophication process, index of trophic state

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.54

24
 • Possibilities of integral criteria usage for the purposes of surface water ecological state assessmentMożliwości zastosowania integralnych kryteriów do oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: The monitoring and testing methods of water ecosystems : monograph = Monitoring i metody badawcze ekosystemów wodnych / eds. Jan Dojlido, Kazimierz H. Dyguś ; RZGW Warszawa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2010. — (Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). — ISBN: 978-83-62057-20-7. — S. 17–34. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Próba opracowania modelu regresyjnego do szacowania wartości $BZT_{5}$ ścieków komunalnychAn attempt at development of a regression model for estimating $BOD_{5}$ values of municipal wastewater / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2018 vol. 40 nr 1, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27. — tekst: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2018/1-2018/Kowalewski_1-2018.pdf

 • keywords: modeling, nitrogen compounds, estimation, regression model, municipal sewage, water reclamation plant, BOD5, total suspended solids, operation conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: