Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kowalewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6010-4993

ResearcherID: A-7287-2016

Scopus: 57200152851

PBN: 3927483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem35141515
2019211
2018725
2017413
2016624
201511
2014523
20135122
201111
201011
2009321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3514165
2019211
2018725
2017431
2016633
201511
20145221
20135311
201111
201011
20093111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem35287
201922
2018752
2017431
201666
201511
201455
2013541
201111
201011
2009321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem35530
201922
2018725
201744
2016624
201511
2014514
201355
201111
201011
200933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem352213
201922
2018752
2017422
2016642
201511
2014532
2013532
201111
201011
2009312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem352312
2019211
2018752
2017422
2016651
201511
2014541
2013532
201111
201011
20093121
 • Analiza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze PolskiAnalysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} October 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: abstract). — S. [1]

 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, związki biogenne, bilans biotyczny, eutrofizacja antropogeniczna, rzeki wyżynne i nizinne

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of eutrophication process in upland and lowland streams in PolandAnaliza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 429–436. — Bibliogr. s. 434–435, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji, bilans biotyczny, substancje biogenne, rzeki krajobrazów wyżynnych i nizinnych, eurofizacja antropogeniczna

  keywords: biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, upland and lowland rivers, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2014.8(2)076

3
 • Assessment of Narew and Bug trophic state on the basis of integral criterion {\em ITS}Ocena stanu troficznego Narwi i Bugu z zastosowaniem integralnego wskaźnika {\it ITS} / Elżbieta KOWALCZYK, Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // W: The water environment : problems of evaluation and protection = Środowisko wodne : problemy waloryzacji i ochrony : monograph / ed. Kazimierz H. Dyguś ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011. — (Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). — ISBN: 978-83-62057-20-7. — S. 121–138. — Bibliogr. s. 136–138, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer simulation of wastewater eutrophication potential as the base for proper selection of treatment technologies / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI, Michał Preisner // W: 11\textsuperscript{th} International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction [Dokument eletroniczny] : Architecture, Construction, Construction Mechanics, Environmental Engineering, Engineering Maintenance of Buildings and Structures, Geodesy : 14-16 October 2019, Yerevan, Republic of Armenia / ed. Narine Pirumyan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Yerevan : National University of Architecture & Construction of Armenia, [2019]. — S. 393–399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://nuaca.am/wp-content/themes/nuaca/images/Proceedings.pdf [2019-10-24]. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • keywords: computer simulation, eutrophication, wastewater, nutrients

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Differences in ASM model caused by data structure / Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Differences in the ASM model caused by data structure / Zbigniew KOWALEWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 45 art. no. 00036, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-30. — INFRAEKO 2018 : VI international conference of Science and technology : modern cities, infrastructure and environment : Krakow, Poland, June 7-8, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/20/e3sconf_infraeko2018_00036.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184500036

8
 • Dobór optymalnych warunków chemicznego strącania fosforu w ściekach w oparciu o symulację komputerową[The selection of optimum conditions for the chemical removal of phosphorus in the wastewater based on a computer simulation] / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NtWY9t [2017-04-04]. — Streszcz.. — Tekst streszcz.: https://goo.gl/2Gu3mK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiegoDynamics of eutrophication process development in the rivers of subcarpathian voivodeship / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2013 t. 30 z. 60 nr 3, s. 47–58. — Bibliogr. s. 57, Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody płynące, ocena stanu troficznego, wskaźniki eutrofizacji

  keywords: eutrophication, running waters, thropic state assesment, indicators of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb2013.36

10
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego[The dynamics of the development process of eutrophication in the rivers of Podkarpackie Voivodeship] / NEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew // W: Postęp w inżynierii środowiska : VII ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Rzeszów-Polańczyk, 19–21 września 2013. — [Rzeszów : s. n.], 2013. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Implementation of \emph {Water Framework Directive} principles in Polish legislationWdrożenie \emph {Ramowej Dyrektywy Wodnej} w polskim ustawodawstwie / Zbigniew KOWALEWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 3, s. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-03/Geomatics_2009_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona wód, wody powierzchniowe, ramowa dyrektywa wodna, ocena i klasyfikacja stanu wód, stan ekologiczny wód

  keywords: water protection, surface waters, Water Framework Directive, evaluation and classification of water status, waters ecological status

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Małgorzata GRYGAR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • keywords: disinfection, microbial stability, water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodologiczne problemy oceny stanu troficzności wód powierzchniowychMethodological problems of trophic state assessment of surface waters / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-937-2. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody powierzchniowe, strategia ochrony wód, problemy metodologiczne, stan troficzny wód, wskaźniki troficzności

  keywords: water protection strategy, eutrophication of surface waters, methodological problems of trophic state assessment, indexes of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody oceny stanu troficznego wód powierzchniowychMethods of assessment of surface water trophic state / Zbigniew KOWALEWSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 343–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water / A. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, Z. KOWALEWSKI, S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 71–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

 • keywords: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products, predictive models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelling of chlorophyll-a content in running watersModelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynących / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 no. 2 pt. 1, s. 455–462. — Bibliogr. s. 461–462, Abstr., Streszcz.. — ECOpole’15 conference : Jarnołtówek, 14–16.10.2015

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody płynące, modele predykcyjne, chlorofil-a

  keywords: prediction models, eutrophication, running waters, chlorophyll-a

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)047

19
 • Modelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynącychChlorophyll-a content modelling in running waters / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14\textsuperscript{th} October 2015 – 17\textsuperscript{th} October 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. — Tekst polski w pliku: wystąpienia ustne, tekst angielski w pliku: oral presentations

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • New approach to trophic state assessment of running waters in Poland / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications ; ISSN 2299-3835. — 2013 vol. 1 iss. 1, s. 15–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.

 • keywords: eutrophication, biotic balance, trophic state assessment, integral criterion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ohrana poverhnostnyh vod ot antropogennogo evtrofirovaniâ: klûčevye aspekty[Surface water protection from anthopogenic eutrophication: key aspects] / NEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew // W: Evropejskie innovacionnye tehnologii vodosnabženiâ i vodootvedeniâ v usloviâh Ûžnogo Kavkaza [Dokument elektorniczny] : monografia / pod nauč. red. A. Prangišvili, [et al.] ; Gruzinskij Tehničeskij Universitet, Belostokskij Tehničeskij Universitet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tbilisi : Gruzinskij Tehničeskij Universitet, 2019. — (Ekologiâ Okružaûŝej Sredy ; t. 1). — eISBN dla wszystkich tomów: 978-9941-28-425-0. — e-ISBN: 978-9941-28-485-4. — S. 464–478. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/10U4ao4i4_iNWYJgsu_1FSEWz-gHQQooo/view [2019-09-09]. — Bibliogr. s. 475–478

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Optymalizacja procedury oceny stanu troficznego wód przejściowych na przykładzie Zalewu SzczecińskiegoOptimization of trophic state assessment procedure for transitional waters on Szczecin Lagoon example / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 171–181. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.

 • słowa kluczowe: metody oceny, monitoring procesów eutrofizacji, indeks stanu troficznego

  keywords: assessment method, monitoring of eutrophication process, index of trophic state

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.54

23
 • Possibilities of integral criteria usage for the purposes of surface water ecological state assessmentMożliwości zastosowania integralnych kryteriów do oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: The monitoring and testing methods of water ecosystems : monograph = Monitoring i metody badawcze ekosystemów wodnych / eds. Jan Dojlido, Kazimierz H. Dyguś ; RZGW Warszawa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2010. — (Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). — ISBN: 978-83-62057-20-7. — S. 17–34. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Próba opracowania modelu regresyjnego do szacowania wartości $BZT_{5}$ ścieków komunalnychAn attempt at development of a regression model for estimating $BOD_{5}$ values of municipal wastewater / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2018 vol. 40 nr 1, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27. — tekst: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2018/1-2018/Kowalewski_1-2018.pdf

 • keywords: modeling, nitrogen compounds, estimation, regression model, municipal sewage, water reclamation plant, BOD5, total suspended solids, operation conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przebieg symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze osadu czynnegoCourse of wastewater treatment computer simulation in activated sludge reactor / Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 2/II, s. 241–254. — Bibliogr. s. 253–254, Summ.

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, metoda osadu czynnego, monitoring ścieków, program BioWin, statystyka matematyczna

  keywords: computer simulation, activated sludge method, wastewater monitoring, BioWin software

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.163