Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Pęcherski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0610-6549

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900953

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem201712
2019211
201833
201711
201611
201511
201411
20125122
201044
2009211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem203152
201922
2018321
201711
201611
201511
201411
20125131
2010413
2009211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20191
201922
201833
201711
201611
201511
201411
201255
201044
200922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20317
201922
201833
201711
201611
201511
201411
201255
201044
2009211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20128
2019211
201833
201711
201611
201511
201411
2012523
201044
2009211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20128
2019211
201833
201711
201611
201511
201411
2012523
201044
2009211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 38th SolMech 2012 : book of abstracts of the 38th Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27–31, 2012 / eds. Ryszard PĘCHERSKI, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research (IPPT). — Warsaw : PAS. IPPT, cop. 2012. — XIII, 320 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks.. — Opis częśc. wg okł. — Ryszard Pęcherski – dodatkowa afiliacja: Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pól deformacji na granicy międzyfazowej miedź/korundAnalysis of deformation fields at the interphase boundary copper/corundum / Paweł Nalepka, Kinga NALEPKA, Ryszard PĘCHERSKI // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 93–96. — Tekst pol.-ang.. — K. Nalepka, R. Pęcherski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Applications of the Burzyński hypothesis of material effort for isotropic solidsZastosowania hipotezy wytężenia Burzyńskiego dla ciał izotropowych / Teresa Frąś, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Assessment of the material strength of anisotropic materials with asymmetry of the elastic rangeOcena wytężenia materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego / Piotr Kordzikowski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Compression of open-cell aluminium / Piotr KASZA, Barbara Lipowska, Ryszard B. PĘCHERSKI, Anna M. Stręk, Krzysztof Wańczyk // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2016 vol. 64 no. 4, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — SolMech 2016 : 40th Solid mechanics conference : Warsaw, Poland, August 29 – September 2, 2016

 • keywords: compression test, open-cell aluminium, loop gradient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Crystallization kinetics of polyamide 2200 in the modeling of additive manufacturing processes by FE analyses / P. Bajerski, R. B. PĘCHERSKI, D. Chudy, L. Jarecki // W: 41\textsuperscript{st} SolMech 2018 [Dokument elektroniczny] : Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27-31, 2018 : book of abstracts / eds. K. Wiśniewski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAN, 2018. — e-ISBN: 978-83-65550-13-2. — S. 218–219. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://solmech2018.ippt.pan.pl/BookOfAbstracts.pdf [2018-10-20]. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Extension of the Rychlewski limit state criterion accounting for the asymmetry of elastic range / P. SZEPTYŃSKI, J. Ostrowska-Maciejewska, R. B. PĘCHERSKI // W: 38\textsuperscript{th} SolMech 2012 : book of abstracts of the 38th Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27–31, 2012 / eds. Ryszard Pęcherski, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research (IPPT). — Warsaw : PAS. IPPT, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 107. — R. B. Pęcherski – dodatkowa afiliacja: Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of additive manufacturing technology on mechanical properties of glass-filled fine polyamide PA3200GF / Paweł Bajerski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2017 vol. 65 iss. 1, s. 155–161. — Bibliogr. s. 161. — 40\textsuperscript{th}SolMech2016 : [40th Solid Mechanics conference : 29. 08 – 2. 09. 2016, Warsaw] /[IPPT PAN]

 • keywords: polyamide fibers, compression test, tensile test, additive manufacturing, three-point bending, selective laser sintering, PA3200GF, DMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kryterium Burzyńskiego w świetle literatury[Burzyński criterion in the light of literature] / PĘCHERSKI Ryszard // W: NKRM 2009 [Dokument elektroniczny] : nowe kierunki rozwoju mechaniki : VIII konferencja : Suchedniów, 10–12 marca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. mater. konf. Jacek Cieślik ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Krakowski. Zarząd Główny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : PTMTS, 2009. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: XXXIII zjazd Delegatów PTMTS. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Limit condition for anisotropic materials with asymmetric elestic range / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard Bolesław PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2012 vol. 60 iss. 2, s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138. — Pierwsza afiliacja R. B. Pęcherskiego: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Matematyczne podstawy warunku granicznego dla materiałów anizotropowychMathematical foundations of limit criterion for anisotropic materials / Janina Ostrowska-Maciejewska, Ryszard B. PĘCHERSKI, Paweł SZEPTYŃSKI // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [1–2]. — R. B. Pęcherski, P. Szeptyński – pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modeling of the interatomic interactions in the copper crystal applied in the structure (111)$Cu\parallel$(0001)$Al_{2}O_{3}$Modelowanie międzyatomowych oddziaływań w krysztale miedzi znajdującym się w układzie (111)$Cu\parallel$(0001)$Al_{2}O_{3}$ / K. NALEPKA, R. B. PĘCHERSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 511–522. — Bibliogr. s. 522

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Prediction of the volumetric shrinkage in the thermoplastic semi-crystalline polymers in AM processes : [abstract] / Paweł Bajerski, Ryszard PĘCHERSKI, Damian Chudy // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: crystallinity, thermoplastic polymer, additive manufacturing (AM), DSC experiment, volumetric shrinkage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystegoProposition of a new yield criterion for orthotropic metal sheets accounting for asymmetry of elastic range / Paweł SZEPTYŃSKI, Ryszard B. PĘCHERSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 4, s. 243–250. — Bibliogr. s. 249–250. — R. Pęcherski – dod. afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Próba rozszerzenia kryterium energetycznego Rychlewskiego w zastosowaniu do oceny wytężenia wybranych materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystegoAn attempt to extend the energy-based criterion by Rychlewski in application for the assessment of the strength of materials revealing asymmetry of elastic range / Piotr Kordzikowski, Ryszard B. PĘCHERSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 2, s. 89–95. — Bibliogr. s. 95. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=50164

 • słowa kluczowe: anizotropowe materiały, kryterium wytężenia, sprężyste stany własne

  keywords: anisotropic materials, strength hypotheses, energy-based elastic limit criteria, elastic eigen-states

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The strength analysis of $Cu/\alpha - Al_{2}O_{3}$ interfaces as a key for rational composite designAnaliza wytrzymałości interfaz $Cu/\alpha - Al_{2}O_{3}$ jako klucz do racjonalnego projektowania kompozytów / K. NALEPKA, K. Sztwiertnia, P. Nalepka, R. B. PĘCHERSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1953–1956. — Bibliogr. s. 1955–1956

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0332

18
 • The strength of the interfacial bond in the ceramic matrix composites $Al_{2}O_{3}-Ni$Wytrzymałość wiązania warstwy przejściowej w kompozytach o osnowie ceramicznej $Al_{2}O_{3}-Ni$ / Kinga NALEPKA, Ryszard B. PĘCHERSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 3, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137, Summ.. — Dod. afiliacja Autorów: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, Warsaw. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-03/mech06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Virtual additive manufacturing based on semicrystalline polymer Polyetheretherketone (PEEK) / Paweł Bajerski, Ryszard B. PĘCHERSKI, Damian Chudy // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2019 vol. 67 no. 2, s. 157–165. — Bibliogr. s. 164–165. — SolMech 2018 : [41\textsuperscript{st} Solid Mechanics conference : August 27–31, 2018, Warsaw, Poland]. — tekst: http://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/983/780

 • keywords: glass transition temperature, additive manufacturing (AM), Avrami model, dual crystallization, Fused Deposition Modeling (FDM), Differential Scanning Calorimetry (DSC), Fused Filament Fabrication (FFF), Polyetheretherketone (PEEK)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24423/EngTrans.983.20190301

20
 • Virtual additive manufacturing based on semicrytsalline polymer polyetherethercetone (PEEK) / P. Bajerski, R. PĘCHERSKI, D. Chudy // W: 41\textsuperscript{st} SolMech 2018 [Dokument elektroniczny] : Solid Mechanics conference : Warsaw, Poland, August 27-31, 2018 : book of abstracts / eds. K. Wiśniewski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAN, 2018. — e-ISBN: 978-83-65550-13-2. — S. 220–221. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://solmech2018.ippt.pan.pl/BookOfAbstracts.pdf [2018-10-20]. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: