Wykaz publikacji wybranego autora


,


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak  • SQLSTATE[42501]: Insufficient privilege: 7 BŁĄD: odmowa dostępu do relacji v_autor_pracownik_agh
$qSQL ::
Array ( [1] => SELECT l -- lista kolejnych roczników w bazie , pozzarok -- roczniki w których Autor posiada dorobek publikatorski , count FROM (SELECT generate_series(1999, :ostatni_rocznik) AS l UNION SELECT -1) R LEFT JOIN (SELECT pozzarok , count_afi AS count FROM mv_autorzy_i_publikacje WHERE id_autor = :id_autor) AP ON R.l = AP.pozzarok AND count > 0 ORDER BY l DESC [2] => SELECT id_typ4autor , opis4aut_lp AS opis_lp , opis4aut_mn AS opis_mn , ile , bez_IF , IF , bez_PM , PM FROM p_typ4autor ta LEFT JOIN (SELECT id_typ4autor , COUNT(*) AS ile , SUM((impactfactor IS NULL)::int) AS bez_IF , COUNT(impactfactor) AS IF , COUNT(nullif(punktacja,FALSE)) AS PM , COUNT(nullif(punktacja,TRUE)) AS bez_PM FROM t_autpub ap LEFT JOIN p_publikacje p USING (id_publ) LEFT JOIN mv_publikacje_prepare mv USING (id_publ) LEFT JOIN p_typpubl tp USING (id_typpubl) WHERE id_autor = :id_autor AND afiliacja in (1,5) AND afiliacja<>4 and zatwierdzono and visible GROUP BY id_typ4autor ) tt USING (id_typ4autor) ORDER BY id_typ4autor ASC [3] => SELECT id_typ4autor , opis4aut_lp AS opis_lp , opis4aut_mn AS opis_mn , COUNT(*) AS ile , array_to_string(array_accum(id_publ), ',') AS all_idpubl FROM t_autpub ap LEFT JOIN p_publikacje p USING (id_publ) LEFT JOIN mv_publikacje_prepare mv USING (id_publ) LEFT JOIN p_typpubl tp USING (id_typpubl) LEFT JOIN p_typ4autor ta USING (id_typ4autor) WHERE id_autor = :id_autor AND afiliacja in (1,5) AND afiliacja<>4 and zatwierdzono and visible GROUP BY id_typ4autor , opis4aut_lp , opis4aut_mn ORDER BY id_typ4autor ASC [4] => SELECT id_publ INTO TEMPORARY TABLE _tmp FROM t_autpub ap LEFT JOIN p_publikacje p USING (id_publ) LEFT JOIN mv_publikacje_prepare mv USING (id_publ) LEFT JOIN p_typpubl tp USING (id_typpubl) -- EFT JOIN p_typ4autor ta USING (id_typ4autor) WHERE id_autor = :id_autor AND p.zatwierdzono /* tylko wpisy zatwierdzone, po korekcie */ AND p.visible /* tylko te, które są przekonwertowane na nowy schemat tabeli p_publikacje */ AND afiliacja <> 4 /* tylko nie-studenci, studentów tutaj eliminujemy */ AND afiliacja in (1,5) AND afiliacja<>4 )
$Dorobek ::
Array ( [0] => Array ( [l] => 2020 [pozzarok] => [count] => ) [1] => Array ( [l] => 2019 [pozzarok] => [count] => ) [2] => Array ( [l] => 2018 [pozzarok] => [count] => ) [3] => Array ( [l] => 2017 [pozzarok] => [count] => ) [4] => Array ( [l] => 2016 [pozzarok] => [count] => ) [5] => Array ( [l] => 2015 [pozzarok] => [count] => ) [6] => Array ( [l] => 2014 [pozzarok] => [count] => ) [7] => Array ( [l] => 2013 [pozzarok] => 2013 [count] => 1 ) [8] => Array ( [l] => 2012 [pozzarok] => 2012 [count] => 3 ) [9] => Array ( [l] => 2011 [pozzarok] => 2011 [count] => 1 ) [10] => Array ( [l] => 2010 [pozzarok] => 2010 [count] => 1 ) [11] => Array ( [l] => 2009 [pozzarok] => 2009 [count] => 1 ) [12] => Array ( [l] => 2008 [pozzarok] => [count] => ) [13] => Array ( [l] => 2007 [pozzarok] => [count] => ) [14] => Array ( [l] => 2006 [pozzarok] => [count] => ) [15] => Array ( [l] => 2005 [pozzarok] => [count] => ) [16] => Array ( [l] => 2004 [pozzarok] => [count] => ) [17] => Array ( [l] => 2003 [pozzarok] => [count] => ) [18] => Array ( [l] => 2002 [pozzarok] => [count] => ) [19] => Array ( [l] => 2001 [pozzarok] => [count] => ) [20] => Array ( [l] => 2000 [pozzarok] => [count] => ) [21] => Array ( [l] => 1999 [pozzarok] => [count] => ) [22] => Array ( [l] => -1 [pozzarok] => [count] => ) )

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Nanokompozyty $TiO_{2}/SnO_{2}$ jako rezystancyjne sensory gazu
2
  • Nanokompozyty $TiO_{2}/SnO_{2}$ jako rezystancyjne sensory gazu
3
  • $TiO_{2}$-based nanopowders for gas sensor
4
  • ${TiO2-SnO2}$ nanomaterials for gas sensing and photocatalysis
5
  • $TiO_{2}–SnO_{2}$ nanomaterials for gas sensing and photocatalysis
6
  • ${TiO_{2}}$ based nanopowders for gas sensor
7
  • Właściwości strukturalne, optyczne i elektryczne materiałów z układu $TiO_{2}-Fe_{2}O_{3}$