Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Majewska-Zawadzka, dr inż.

poprzednio: Zawadzka

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8755-9135

ResearcherID: H-8833-2015

Scopus: brak

PBN: 3960156

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułAlternative route for the preparation of ${CoSb_{3}}$ and ${Mg_{2}Si}$ derivatives : [abstract]
  AutorzyE. GODLEWSKA, K. MARS, K. ZAWADZKA
  ŹródłoECT 2011 [Dokument elektroniczny] : 9th European Conference on Thermoelectrics : September 28–30, 2011, Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1].
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułCobalt antimonide – synthesis, properties and applications
  AutorzyElżbieta GODLEWSKA, Kinga ZAWADZKA, Krzysztof MARS
  ŹródłoAntimony : characteristics, compounds and applications / ed. Manijeh Razeghi. — New York : Nova Science Publishers, cop. 2012. — S. 245–269
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułDegradation and surface protection of thermoelectric materials based on $CoSb_{3}$
  AutorzyKinga ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, K. MARS, M. NOCUŃ
  ŹródłoC-MAC days 2014 [Dokument elektroniczny] : 8–11 December, Zagreb, Croatia : poster session ; abstracts / European Integrated Centre for the Development of Metallic Alloys and Compounds. — [Zagreb : Institute of Physics], [2014]. — S. P-27
 • keywords: protective coatings, CoSb3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • [referat, 2019]
 • TytułFluoride oxide coatings for ${Mg_2Si}$ protection
  AutorzyK. ZAWADZKA, M. DUDEK, K. MARS, E. GODLEWSKA
  ŹródłoInternational thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8textsuperscript{th} - 9textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — S. 94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2016]
 • TytułGlass coating/$CoSb_{3}$ interface: characterization by transmission electron microscopy
  AutorzyK. ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, O. KRYSHTAL, M. NOCUŃ, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, M. Chmielewski, R. Zybała
  ŹródłoECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — S. 173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2017]
 • TytułOxidation protection of magnesium silicide by glass coating
  AutorzyKinga ZAWADZKA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS, Marek NOCUŃ
  ŹródłoECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — [Padua : s. n.], [2017]. — S. 99–100 P84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2011]
 • TytułOxidation resistant coatings for $CoSb_{3}$ : [abstract]
  AutorzyK. ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, K. MARS, M. NOCUŃ
  ŹródłoECT 2011 [Dokument elektroniczny] : 9th European Conference on Thermoelectrics : September 28–30, 2011, Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2018]
 • TytułPlasma Electrolytic Oxidation coatings on magnesium silicide
  AutorzyKinga ZAWADZKA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS, Olga Jarosińska
  ŹródłoICT & ECT 2018 [Dokument elektroniczny] : 37textsuperscript{th} International and 16textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Caen, France, 1textsuperscript{st} – 5textsuperscript{th} July 2018, [poster session 2]. — [France : s. n.], [2018]. — S. 110
 • keywords: PEO, magnesium silicide, protective coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2009]
 • TytułProtective coating to suppress degradation of $CoSb_{3}$ thermoelectric at elevated temperatures
  AutorzyGODLEWSKA E., ZAWADZKA K., GAJERSKI R., MITORAJ M., MARS K.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2010]
 • TytułProtective coatings for $CoSb_{3}$-base thermoelectric materials
  AutorzyE. GODLEWSKA, K. ZAWADZKA, K. MARS, M. NOCUŃ, A. Opoka, K. WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoFirst international conference on Materials for energy : July 4–8, 2010 Karlsruhe, Germany : extended abstracts, Book A / DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V.. — [Germany : s. n.], [2010]. — S. 554–556
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2012]
 • TytułReactive diffusion in the ${Cr-CoSb_{3}}$ system
  AutorzyE. GODLEWSKA, K. ZAWADZKA, K. MARS
  ŹródłoEurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — [Istanbul : s. n.], 2012. — S. 535
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach termoelektrycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GODLEWSKA Elżbieta, NOCUŃ Marek, MAJEWSKA-ZAWADZKA Kinga, MARS Krzystof
  DetailsInt.Cl.: H01L 35/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398993 A1 ; Opubl. 2013-10-28. — Zgłosz. nr P.398993 z dn. 2012-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 22, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398993A1.pdf
 • słowa kluczowe: materiały termoelektryczne, powłoki ochronne, emalie

  keywords: thermoelectrics, protective layers, enamels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułSposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach termoelektrycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Elżbieta GODLEWSKA, Marek NOCUŃ, Kinga MAJEWSKA-ZAWADZKA, Krzystof MARS
  DetailsInt.Cl.: H01L 35/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218147 B1 ; Udziel. 2014-03-07 ; Opubl. 2014-10-31. — Zgłosz. nr P.398993 z dn. 2012-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218147B1.pdf
 • słowa kluczowe: materiały termoelektryczne, powłoki ochronne, emalie

  keywords: thermoelectrics, protective layers, enamels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułSurface engineering to counteract degradation of functional materials based on $CoSb_{3}$
  AutorzyE. GODLEWSKA, K. ZAWADZKA, K. MARS
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 131–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2012]
 • TytułSurface engineering to counteract degradation of functional materials on $CoSb_{3}$
  AutorzyElżbieta GODLEWSKA, Kinga ZAWADZKA, Krzysztof MARS, Marek NOCUŃ
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2012]
 • TytułThermoelectric properties of Bi- and Ag-doped magnesium silicide prepared by self-propagating high-temperature synthesis
  AutorzyKrzysztof MARS, Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Kinga ZAWADZKA, Łukasz ZYCH, Ryszard MANIA
  Źródłoic-cmtp2 : 2textsuperscript{nd} International Conference on Competitive Materials and Technology Processes : Miskolc-Lillafüred, Hungary, October 8–12, 2012 : book of abstracts / ed. László A. Gömze. — Hungary : Igrex Engineering Service Ltd., cop. 2012. — S. 109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25