Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4023827
201511
2014151113
2013514
201233
2011514
201071222
2009413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4026122
201511
201415123
20135212
201233
2011523
2010761
2009431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem40355
201511
201415141
2013532
201233
201155
201077
2009422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem40436
201511
201415114
201355
2012312
2011523
201077
200944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem402614
201511
201415123
2013523
201233
2011532
2010743
2009413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem402218
201511
20141578
2013523
201233
2011541
2010743
20094221
 • Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym
2
 • Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?
3
 • Directions of the reclamation and development of wasteland
4
 • Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko
5
 • Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju
6
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennych
7
 • Eksploatacja na dziko
8
 • Êvropejs'kij dosvìd stvorennâ ì funkcìonuvannâ ekologìčnoï merežì «Priroda-2000»
9
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Nowy Żmigród
10
 • Laboratorium z ochrony środowiska
11
 • Management of municipal waste in national parks of Europe
12
 • Metody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na środowisko
13
 • Metody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na tereny chronione
14
 • Mining activity versus the nature precious areas
15
 • Mining activity versus valuable natural areas
16
 • Negative and positive effects of the exploitation of gravel-sand
17
 • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko
18
 • Overview of technological methods of energy production from biomass
19
 • Piaski i żwiry z NATURY
20
 • Pozytywne skutki eksploatacji piasków i żwirów
21
 • Recruiting and using agricultural biogas
22
 • Rekultywacja gleby ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokopalnianych
23
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych
24
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych
25
 • Sieć Natura 2000 a działalność górnictwa odkrywkowego na przykładzie złóż piasków i żwirów okolic Dukli