Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2014 nr 3, s. 62–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCo łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?
  AutorzyPiotr Kowalski, Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2014 nr 6, S. 64–66
 • słowa kluczowe: osuwisko, piaskowce cergowskie, kamieniołom Lipowica, Natura 2000 , skutki eksploatacji

  keywords: Cergowa sandstones, Natura 2000, mining effects, Lipowica quarry , landslip, effects of exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDirections of the reclamation and development of wasteland
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoTeka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. — 2012 vol. 12 no. 2, s. 123–128. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot12_2/Teka_12_2.pdf
 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, rolnictwo, gleba, degradacja, grunt, nieużytki, dewastacja

  keywords: reclamation, agriculture, soil, land, land use, wasteland, decline, devastation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2014 nr 4–5, s. 46–48, 51-52
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, działalność górnicza, ocena oddziaływania na środowisko, oddziaływanie na środowisko, SWOT, OOŚ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEdukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 265–270
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEksploatacja kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennych
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4906–4912
 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne, konflikt

  keywords: mining, natural aggregates, valuable natural areas, nature conservation, conflict

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEksploatacja na dziko
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2014 nr 3, s. 92–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułÊvropejs'kij dosvìd stvorennâ ì funkcìonuvannâ ekologìčnoï merežì «Priroda-2000»
  AutorzyW. SOBCZYK, A. KOWALSKA, O. M. Nagornûk, O. O. Pâbušenko
  ŹródłoNaukovij Vìsnik Nacìonalʹnogo Unìversitetu Bìoresursìv ì Prirodokoristuvannâ Ukraïni. Serìâ: Bìologìâ, Bìotehnologìâ, Ekologìâ. — 2013 vip. 193, s. 116–126
 • keywords: environmental protection, environmental education, biodiversity, ecological network Natura 2000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2009]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi w gminie Nowy Żmigród
  AutorzyAnna KOWALSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 353–360
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułManagement of municipal waste in national parks of Europe
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA
  ŹródłoTeka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin. — 2011 t. 8, s. 159–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMetody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na środowisko
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoInżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Opole : [s. n.], 2010. — S. 20–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2010]
 • TytułMetody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na tereny chronione
  AutorzyKOWALSKA Anna, SOBCZYK Wiktoria
  Źródło„Inżynieria procesowa w ochronie środowiska” : XXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Opole–Piechowice, 07–09 czerwiec 2009 / Katedra Inżynierii Procesowej. Uniwersytet Opolski. — Opole : [s. n.], 2010. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2013]
 • TytułMining activity versus the nature precious areas
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Eugeniusz J. Sobczyk, Anna KOWALSKA
  ŹródłoXXVI DIDMATTECH 2013 [Dokument elektroniczny] : 4textsuperscript{th}–7textsuperscript{th} December, 2013, Györ, Hungry : abstracts / ed. Veronika Stoffová ; J. Selye University – Komárno. — [Hungary : s. n.], 2013. — S. 87
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, tereny przyrodniczo cenne, działalność górnicza

  keywords: opencast mining, mining activity, areas of natural value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułMining activity versus valuable natural areas
  AutorzySOBCZYK Wiktoria, Sobczyk Eugeniusz J., KOWALSKA Anna
  ŹródłoXXVI. DIDMATTECH 2013 : educational technologies in the information- and knowledge- based society : international scientific and professional conference : 4textsuperscript{th}–7textsuperscript{th} December 2013, Györ, Hungary / ed. Veronika Stoffová ; University of West Hungary, Györ, J. Selye University, Komárno. — [Czech Republic] : Tribun EU, 2014. — S. 125–130
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, tereny przyrodniczo cenne, działalność górnicza

  keywords: opencast mining, mining activity, areas of natural value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNegative and positive effects of the exploitation of gravel-sand
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2014 R. 15 nr 1, s. 105–109
 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne

  keywords: natural aggregates, smining, valuable natural areas, nature conservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2011]
 • TytułOcena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko
  AutorzyAnna KOWALSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 613–621
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOverview of technological methods of energy production from biomass
  AutorzyAnna KOWALSKA
  ŹródłoTeka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. — 2010 t. 10, s. 209–215. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot10/Kowalska.pdf
 • słowa kluczowe: biomasa, energia odnawialna, technologie, biopaliwa, uprawy energetyczne

  keywords: biomass, renewable energy, biofuels, technologies, energy crops

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPiaski i żwiry z NATURY
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2014 nr 2, s. 78–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPozytywne skutki eksploatacji piasków i żwirów, Cz. 2
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoKopaliny. — 2014 nr 4, s. 3–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułRecruiting and using agricultural biogas
  AutorzyAnna KOWALSKA
  ŹródłoTeka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. — 2011 vol. 11c, s. 118–125. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot11c/Teka_11c.pdf
 • słowa kluczowe: biomasa, biogaz, energia odnawialna, rolnictwo, biogazownia

  keywords: renewable energy, biogas, farming, biogasworks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRekultywacja gleby ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokopalnianych
  AutorzyAnna KOWALSKA
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2015 nr 2, s. 92–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2010]
 • TytułRekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych
  AutorzyAnna KOWALSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — S. 279–287
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych
  AutorzyAnna KOWALSKA
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2013 nr 4, s. 40–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSieć Natura 2000 a działalność górnictwa odkrywkowego na przykładzie złóż piasków i żwirów okolic Dukli
  AutorzyAnna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 122–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: