Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym
2
 • Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?
3
 • Directions of the reclamation and development of wasteland
4
 • Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko
5
 • Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju
6
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennych
7
 • Eksploatacja na dziko
8
 • Êvropejs'kij dosvìd stvorennâ ì funkcìonuvannâ ekologìčnoï merežì «Priroda-2000»
9
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Nowy Żmigród
10
 • Laboratorium z ochrony środowiska
11
 • Management of municipal waste in national parks of Europe
12
 • Metody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na środowisko
13
 • Metody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na tereny chronione
14
 • Mining activity versus the nature precious areas
15
 • Mining activity versus valuable natural areas
16
 • Negative and positive effects of the exploitation of gravel-sand
17
 • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko
18
 • Overview of technological methods of energy production from biomass
19
 • Piaski i żwiry z NATURY
20
 • Pozytywne skutki eksploatacji piasków i żwirów
21
 • Recruiting and using agricultural biogas
22
 • Rekultywacja gleby ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokopalnianych
23
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych
24
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych
25
 • Sieć Natura 2000 a działalność górnictwa odkrywkowego na przykładzie złóż piasków i żwirów okolic Dukli