Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym[The analysis of the possibility of restoring the excavation of sand and gravel operation in the direction of recreation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 3, s. 62–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko[We add strengths: the use of a SWOT analysis to describe the positive aspects of mining activities in the reports of the Environmental Impact Assessment] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 4–5, s. 46–48, 51-52. — Bibliogr. s. 52

 • słowa kluczowe: działalność górnicza, oddziaływanie na środowisko, SWOT, OOŚ, ochrona środowiska, ocena oddziaływania na środowisko

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eksploatacja na dziko[Illegal exploitation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 3, s. 92–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Piaski i żwiry z NATURY[Sand and gravel from Natura 2000 area] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 2, s. 78–82. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pozytywne skutki eksploatacji piasków i żwirów, Cz. 2[The positive effects of sand and gravel exploitation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 4, s. 3–5. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Szanse i zagrożenia lokalnej ludności związane z wydobyciem piasków i żwirów[The opportunities and threats of local population associated with the extraction of sand and gravel] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 2, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Środki minimalizujące czy środki kompensujące?[Measures to minimize or compensating means?] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 6, s. 3–4. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zmiany środowiskowe związane z eksploatacją piasków i żwirów (zmiany negatywne), Cz. 1[Environmental changes related to the exploitation of sands and gravels (negative changes)] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 3, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: