Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym[The analysis of the possibility of restoring the excavation of sand and gravel operation in the direction of recreation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 3, s. 62–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?[What connects mining, caves and Natura 2000?] / Piotr Kowalski, Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 6, S. 64–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: osuwisko, piaskowce cergowskie, skutki eksploatacji, Natura 2000 , kamieniołom Lipowica

  keywords: Cergowa sandstones, mining effects, landslip, Lipowica quarry , effects of exploitation, Natura 2000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko[We add strengths: the use of a SWOT analysis to describe the positive aspects of mining activities in the reports of the Environmental Impact Assessment] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 4–5, s. 46–48, 51-52. — Bibliogr. s. 52

 • słowa kluczowe: działalność górnicza, oddziaływanie na środowisko, SWOT, OOŚ, ochrona środowiska, ocena oddziaływania na środowisko

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennychNatural minerals mining in valuable natural areas / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4906–4912. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4911–4912, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne, konflikt, ochrona środowiska

  keywords: mining, conflict, nature conservation, natural aggregates, valuable natural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksploatacja na dziko[Illegal exploitation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 3, s. 92–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mining activity versus valuable natural areasDziałalność górnicza a tereny przyrodniczo cenne / SOBCZYK Wiktoria, Sobczyk Eugeniusz J., KOWALSKA Anna // W: XXVI. DIDMATTECH 2013 : educational technologies in the information- and knowledge- based society : international scientific and professional conference : 4\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th} December 2013, Györ, Hungary / ed. Veronika Stoffová ; University of West Hungary, Györ, J. Selye University, Komárno. — [Czech Republic] : Tribun EU, 2014. — ISBN: 978-963-334-185-8. — S. 125–130. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, działalność górnicza, tereny przyrodniczo cenne

  keywords: opencast mining, mining activity, areas of natural value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Negative and positive effects of the exploitation of gravel-sand / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 105–109. — Bibliogr. s. 108–109, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne, ochrona środowiska

  keywords: smining, nature conservation, natural aggregates, valuable natural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Piaski i żwiry z NATURY[Sand and gravel from Natura 2000 area] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 2, s. 78–82. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pozytywne skutki eksploatacji piasków i żwirów, Cz. 2[The positive effects of sand and gravel exploitation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 4, s. 3–5. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Szanse i zagrożenia lokalnej ludności związane z wydobyciem piasków i żwirów[The opportunities and threats of local population associated with the extraction of sand and gravel] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 2, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Środki minimalizujące czy środki kompensujące?[Measures to minimize or compensating means?] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 6, s. 3–4. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Valuable deposits of sand and gravel in the valleys of Carpathian rivers (Poland) vs protected areas / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona przyrody, Natura 2000, złoża piasków i żwirów (kruszywa naturalne), ochrona środowiska

  keywords: environmental protection, mining, deposits of sand and gravel (natural aggregates), Natura 2000, nature conservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa[Selected problems of environmental protection and engineering] / red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 322, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0550). — Bibliogr. s. 307–319. — ISBN: 978-83-7464-692-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny JasiołkiThe use of AHP multi-criteria method and Leopold matrix to assess the impact of gravel and sand pits on the environment of the Jasiolka Valley / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA, Eugeniusz J. Sobczyk // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 2, s. 157–172. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1541224551/fulltextPDF/CFDDEB0E7D934F11PQ/10?accountid=48679

 • słowa kluczowe: wielokryterialna metoda AHP, złoża żwirowo-piaskowe, macierz Leopolda, obszary Natura 2000

  keywords: AHP multi-criteria method, the Natura 2000 areas, Leopold matrix, gravel and sand deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0018

15
 • Zmiany środowiskowe związane z eksploatacją piasków i żwirów (zmiany negatywne), Cz. 1[Environmental changes related to the exploitation of sands and gravels (negative changes)] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 3, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: