Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Directions of the reclamation and development of wastelandKierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 2, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot12_2/Teka_12_2.pdf

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rolnictwo, gleba, degradacja, grunt, rekultywacja, nieużytki, dewastacja

  keywords: agriculture, soil, reclamation, wasteland, decline, devastation, land use, land

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • The techniques of producing energy from biomassTechniki pozyskiwania energii z biomasy / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 1, s. 257–261. — Bibliogr. s. 261, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot12_1/Teka_12_1.pdf

 • słowa kluczowe: słoma, spalanie fluidalne, drewno, biomasa, rośliny energetyczne, energia alternatywna

  keywords: alternative energy, straw, wood, biomass, energy plants, fluidized burning, conventional energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Threats to areas of natural interestZagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA-KOZIK, Anna KOWALSKA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 262–273. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: