Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?[What connects mining, caves and Natura 2000?] / Piotr Kowalski, Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 6, S. 64–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: osuwisko, piaskowce cergowskie, skutki eksploatacji, Natura 2000 , kamieniołom Lipowica

  keywords: Cergowa sandstones, mining effects, landslip, Lipowica quarry , effects of exploitation, Natura 2000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Directions of the reclamation and development of wastelandKierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 2, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot12_2/Teka_12_2.pdf

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rolnictwo, gleba, degradacja, grunt, rekultywacja, nieużytki, dewastacja

  keywords: agriculture, soil, reclamation, wasteland, decline, devastation, land use, land

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennychNatural minerals mining in valuable natural areas / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4906–4912. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4911–4912, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne, konflikt, ochrona środowiska

  keywords: mining, conflict, nature conservation, natural aggregates, valuable natural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Laboratorium z ochrony środowiska[Laboratory of environment protection] / Agnieszka BIEDRAWA, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA ; pod red. Wiktorii SOBCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 169, [5] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1715). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-282-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Management of municipal waste in national parks of EuropeZarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie parków narodowych Europy / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na środowiskoMethods for assessing the impact of objects open-cast mining operation on the environment / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : [s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7342-266-7. — S. 20–28. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mining activity versus valuable natural areasDziałalność górnicza a tereny przyrodniczo cenne / SOBCZYK Wiktoria, Sobczyk Eugeniusz J., KOWALSKA Anna // W: XXVI. DIDMATTECH 2013 : educational technologies in the information- and knowledge- based society : international scientific and professional conference : 4\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th} December 2013, Györ, Hungary / ed. Veronika Stoffová ; University of West Hungary, Györ, J. Selye University, Komárno. — [Czech Republic] : Tribun EU, 2014. — ISBN: 978-963-334-185-8. — S. 125–130. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, działalność górnicza, tereny przyrodniczo cenne

  keywords: opencast mining, mining activity, areas of natural value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Negative and positive effects of the exploitation of gravel-sand / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 105–109. — Bibliogr. s. 108–109, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne, ochrona środowiska

  keywords: smining, nature conservation, natural aggregates, valuable natural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Overview of technological methods of energy production from biomassPrzegląd technologii pozyskiwania energii z biomasy / Anna KOWALSKA // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2010 t. 10, s. 209–215. — Bibliogr. s. 214, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot10/Kowalska.pdf

 • słowa kluczowe: technologie, biomasa, energia odnawialna, biopaliwa, uprawy energetyczne

  keywords: renewable energy, biofuels, biomass, energy crops, technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Recruiting and using agricultural biogasPozyskiwanie i wykorzystanie biogazu rolniczego / Anna KOWALSKA // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11c, s. 118–125. — Bibliogr. s. 124–125, Summ., Streszcz.. — Afiliacja autora: Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot11c/Teka_11c.pdf

 • słowa kluczowe: rolnictwo, biogazownia, biomasa, biogaz, energia odnawialna

  keywords: renewable energy, biogas, farming, biogasworks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnychThe restoration of land degraded by opencast exploitation of natural aggregates / Anna KOWALSKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 279–287. — Bibliogr. s. 286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sieć Natura 2000 a działalność górnictwa odkrywkowego na przykładzie złóż piasków i żwirów okolic DukliThe Natura 2000 network and its activities on the example of mining sand and gravel deposits in Dukla area / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 122–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The Natura 2000 network and thread from mining activities / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 278–283. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: environmental protection, mining activity, threats, Natura 2000 network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The Natura 2000 network versus mining activity in the territory of the Dukla communeSieć NATURA 2000 a działalność wydobywcza na obszarze gminy Dukla / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The techniques of producing energy from biomassTechniki pozyskiwania energii z biomasy / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 1, s. 257–261. — Bibliogr. s. 261, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot12_1/Teka_12_1.pdf

 • słowa kluczowe: słoma, spalanie fluidalne, drewno, biomasa, rośliny energetyczne, energia alternatywna

  keywords: alternative energy, straw, wood, biomass, energy plants, fluidized burning, conventional energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Threats to areas of natural interestZagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA-KOZIK, Anna KOWALSKA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 262–273. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Valuable deposits of sand and gravel in the valleys of Carpathian rivers (Poland) vs protected areas / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona przyrody, Natura 2000, złoża piasków i żwirów (kruszywa naturalne), ochrona środowiska

  keywords: environmental protection, mining, deposits of sand and gravel (natural aggregates), Natura 2000, nature conservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko z uwzględnieniem obszarów Natura 2000The impact of opencast exploitation of natural aggregates on the environment including areas for the program of Natura 2000 / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 3, s. 136–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa[Selected problems of environmental protection and engineering] / red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 322, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0550). — Bibliogr. s. 307–319. — ISBN: 978-83-7464-692-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie odpadów pochodzących z produkcji miedzi[Use of waste from copper production] / Anna KOWALSKA // W: Recyklace odpadů XIII : 27.11.2009 Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báñská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-2073-6. — S. 165–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny JasiołkiThe use of AHP multi-criteria method and Leopold matrix to assess the impact of gravel and sand pits on the environment of the Jasiolka Valley / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA, Eugeniusz J. Sobczyk // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 2, s. 157–172. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1541224551/fulltextPDF/CFDDEB0E7D934F11PQ/10?accountid=48679

 • słowa kluczowe: wielokryterialna metoda AHP, złoża żwirowo-piaskowe, macierz Leopolda, obszary Natura 2000

  keywords: AHP multi-criteria method, the Natura 2000 areas, Leopold matrix, gravel and sand deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0018

22
 • Zrównoważony rozwój gminy w zakresie gospodarki odpadamiSustainable development of commune in waste management / Anna KOWALSKA // W: Edukacja – Technika – Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, t. 11 = Education – Technology – Computer Science : theoretical and practical problems of technology education / pod red. Waldemara Furmanka, Wojciecha Walata. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. — ISBN: 978-83-7586-025-2. — S. 324–329. — Bibliogr. s. 328–329, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: