Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Management of municipal waste in national parks of EuropeZarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie parków narodowych Europy / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • The Natura 2000 network versus mining activity in the territory of the Dukla communeSieć NATURA 2000 a działalność wydobywcza na obszarze gminy Dukla / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Threats to areas of natural interestZagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA-KOZIK, Anna KOWALSKA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 262–273. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny JasiołkiThe use of AHP multi-criteria method and Leopold matrix to assess the impact of gravel and sand pits on the environment of the Jasiolka Valley / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA, Eugeniusz J. Sobczyk // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 2, s. 157–172. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1541224551/fulltextPDF/CFDDEB0E7D934F11PQ/10?accountid=48679

 • słowa kluczowe: wielokryterialna metoda AHP, złoża żwirowo-piaskowe, macierz Leopolda, obszary Natura 2000

  keywords: AHP multi-criteria method, the Natura 2000 areas, Leopold matrix, gravel and sand deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0018