Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalska, dr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym[The analysis of the possibility of restoring the excavation of sand and gravel operation in the direction of recreation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 3, s. 62–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?[What connects mining, caves and Natura 2000?] / Piotr Kowalski, Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 6, S. 64–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: osuwisko, piaskowce cergowskie, skutki eksploatacji, Natura 2000 , kamieniołom Lipowica

  keywords: Cergowa sandstones, mining effects, landslip, Lipowica quarry , effects of exploitation, Natura 2000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Directions of the reclamation and development of wastelandKierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 2, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot12_2/Teka_12_2.pdf

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rolnictwo, gleba, degradacja, grunt, rekultywacja, nieużytki, dewastacja

  keywords: agriculture, soil, reclamation, wasteland, decline, devastation, land use, land

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko[We add strengths: the use of a SWOT analysis to describe the positive aspects of mining activities in the reports of the Environmental Impact Assessment] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 4–5, s. 46–48, 51-52. — Bibliogr. s. 52

 • słowa kluczowe: działalność górnicza, oddziaływanie na środowisko, SWOT, OOŚ, ochrona środowiska, ocena oddziaływania na środowisko

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwojuEducation – ecology – eco-development, i. e. how to implement the sustainable development rules / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 265–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Abstr. — ISBN 978-83-7586-042-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennychNatural minerals mining in valuable natural areas / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4906–4912. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4911–4912, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne, konflikt, ochrona środowiska

  keywords: mining, conflict, nature conservation, natural aggregates, valuable natural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Eksploatacja na dziko[Illegal exploitation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 3, s. 92–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Êvropejs'kij dosvìd stvorennâ ì funkcìonuvannâ ekologìčnoï merežì «Priroda-2000»[European experience creation and operation of environmental network ”Natura 2000”] / W. SOBCZYK, A. KOWALSKA, O. M. Nagornûk, O. O. Pâbušenko // Naukovij Vìsnik Nacìonalʹnogo Unìversitetu Bìoresursìv ì Prirodokoristuvannâ Ukraïni. Serìâ: Bìologìâ, Bìotehnologìâ, Ekologìâ ; ISSN 2307-9320. — 2013 vip. 193, s. 116–126. — Bibliogr. s. 125–126. — W. Sobczyk, A. Kowalska – afiliacja: Gìrničo-metalurgìjna akademìâ im. St. Stašika

 • keywords: environmental protection, environmental education, biodiversity, ecological network Natura 2000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Management of municipal waste in national parks of EuropeZarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie parków narodowych Europy / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Negative and positive effects of the exploitation of gravel-sand / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 105–109. — Bibliogr. s. 108–109, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, kruszywa naturalne, tereny przyrodniczo cenne, ochrona środowiska

  keywords: smining, nature conservation, natural aggregates, valuable natural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Overview of technological methods of energy production from biomassPrzegląd technologii pozyskiwania energii z biomasy / Anna KOWALSKA // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2010 t. 10, s. 209–215. — Bibliogr. s. 214, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot10/Kowalska.pdf

 • słowa kluczowe: technologie, biomasa, energia odnawialna, biopaliwa, uprawy energetyczne

  keywords: renewable energy, biofuels, biomass, energy crops, technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Piaski i żwiry z NATURY[Sand and gravel from Natura 2000 area] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 2, s. 78–82. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pozytywne skutki eksploatacji piasków i żwirów, Cz. 2[The positive effects of sand and gravel exploitation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 4, s. 3–5. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Recruiting and using agricultural biogasPozyskiwanie i wykorzystanie biogazu rolniczego / Anna KOWALSKA // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11c, s. 118–125. — Bibliogr. s. 124–125, Summ., Streszcz.. — Afiliacja autora: Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot11c/Teka_11c.pdf

 • słowa kluczowe: rolnictwo, biogazownia, biomasa, biogaz, energia odnawialna

  keywords: renewable energy, biogas, farming, biogasworks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rekultywacja gleby ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokopalnianych[Soil remediation with particular emphasis on post-mining areas] / Anna KOWALSKA // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 2, s. 92–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych[The restoration of land degraded by opencast exploitation of natural aggregates] / Anna KOWALSKA // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2013 nr 4, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Summ.. — Afiliacja Autorki: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sieć Natura 2000 a działalność górnictwa odkrywkowego na przykładzie złóż piasków i żwirów okolic DukliThe Natura 2000 network and its activities on the example of mining sand and gravel deposits in Dukla area / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 122–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Szanse i zagrożenia lokalnej ludności związane z wydobyciem piasków i żwirów[The opportunities and threats of local population associated with the extraction of sand and gravel] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 2, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Środki minimalizujące czy środki kompensujące?[Measures to minimize or compensating means?] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 6, s. 3–4. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The Natura 2000 network and thread from mining activities / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 278–283. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: environmental protection, mining activity, threats, Natura 2000 network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The Natura 2000 network versus mining activity in the territory of the Dukla communeSieć NATURA 2000 a działalność wydobywcza na obszarze gminy Dukla / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The techniques of producing energy from biomassTechniki pozyskiwania energii z biomasy / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 1, s. 257–261. — Bibliogr. s. 261, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot12_1/Teka_12_1.pdf

 • słowa kluczowe: słoma, spalanie fluidalne, drewno, biomasa, rośliny energetyczne, energia alternatywna

  keywords: alternative energy, straw, wood, biomass, energy plants, fluidized burning, conventional energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Threats to areas of natural interestZagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA-KOZIK, Anna KOWALSKA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 262–273. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Valuable deposits of sand and gravel in the valleys of Carpathian rivers (Poland) vs protected areas / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona przyrody, Natura 2000, złoża piasków i żwirów (kruszywa naturalne), ochrona środowiska

  keywords: environmental protection, mining, deposits of sand and gravel (natural aggregates), Natura 2000, nature conservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko z uwzględnieniem obszarów Natura 2000The impact of opencast exploitation of natural aggregates on the environment including areas for the program of Natura 2000 / Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 3, s. 136–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: