Wykaz publikacji wybranego autora

Filip Ciepiela, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7640-9169

ResearcherID: brak

Scopus: 35222944200

PBN: 3928480

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułA calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes
  AutorzyMałgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2010 vol. 22 no. 15, s. 1757–1764. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.200900510/pdf
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza sygnałów rejestrowanych podczas woltamperometrycznego oznaczania antyoksydantów
  AutorzyFilip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — S. 55
3
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza woltamperometryczna bez konieczności korekty linii bazowej
  AutorzyFilip CIEPIELA
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — S. 77
4
 • [referat, 2011]
 • TytułAnalizator 8KCA z systemem EALab – nowoczesne narzędzie dla elektroanalityków
  AutorzyFilip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 38–39
5
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of the self-referencing background correction method in the automatic analysis of voltammetric signal of metal ions recorded in mineral water samples
  AutorzyFilip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Agata SMALEC
  ŹródłoXVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25–29 August 2013 : book of abstracts. — Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. — S. 536
6
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of trilinear decomposition in determination of anethole on carbon electrodes
  AutorzyF. CIEPIELA, M. KOWALCZE, J. WYRWA, M. DZIUBANIUK, B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA
  ŹródłoESEAC 2018 [Dokument elektroniczny] : 17th international conference on Electroanalysis : 3–7 June 2018, Rhodes, Greece : book of abstracts / [European Society for ElectroAnalytical Chemistry] ; University of Athens. Department of Chemistry, Departments of Chemistry of the Universities of Thessaloniki, Ioannina and Crete. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 121
7
8
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie zmienności parametrów odnawialnej elektrody srebrnej w funkcji temperatury elektrolitu : [poster]
  AutorzyB. BAŚ, M. JAKUBOWSKA, M. JEŻ, F. CIEPIELA
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 47
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBaseline correction in standard addition voltammetry by discrete wavelet transform and splines
  AutorzyŁukasz GÓRSKI, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2011 vol. 23 no. 11 iss. Electroanalysis and Electrochemical Biosensors in Brazil, s. 2658–2667. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201100285/pdf
10
 • [referat, 2013]
 • TytułBiomimetyczne membrany otrzymane techniką molekularnego wdrukowania : [abstrakt]
  AutorzyJustyna KUPIS, Filip CIEPIELA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — S. 30
11
12
 • [referat, 2016]
 • TytułCarbon nanomaterials hybride coatings as a support for nerve cells stimulation and regeneration
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Alicja WEDEL-GRZENDA, Filip CIEPIELA, Danuta Jantas, Sławomir ZIMOWSKI, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCarbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — [USA : s. n.], [2016]. — S. 1–3
13
 • [referat, 2015]
 • TytułCarbon nanotubes and graphene hybrid coatings for medical application
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Alicja WEDEL, Justyna Grzonka, Filip CIEPIELA, Sławomir ZIMOWSKI
  ŹródłoCESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18textsuperscript{th} to 22textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 143
14
 • [referat, 2017]
 • TytułCharacterization of carbon nanotubes and graphene oxide coatings on metal substrates for potential use in the regeneration of nerve cells
  AutorzyA. FRĄCZEK-SZCZYPTA, A. WEDEL-GRZENDA, F. CIEPIELA, D. Jantas
  ŹródłoFifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials Conference [Dokument elektroniczny] : 6–10 March 2017, Lisbon, Portugal. — [Portugal?] : Elsevier, [2017]. — S. [53]
15
 • [referat, 2015]
 • TytułCzujnik pojemnościowy do oznaczania chromu (VI) : aspekty kalibracyjne
  AutorzyPaweł Knihnicki, Jolanta Kochana, Marcin Wieczorek, Patryk Własiuk, Karolina Wapiennik, Anna Świeboda, Piotr Kuśtrowski, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — S. 53
16
 • [referat, 2018]
 • TytułDecomposition of voltammetric signals on faradaic and capacitive components by trilinear modelling
  AutorzyF. CIEPIELA, B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA
  ŹródłoESEAC 2018 [Dokument elektroniczny] : 17th international conference on Electroanalysis : 3–7 June 2018, Rhodes, Greece : book of abstracts / [European Society for ElectroAnalytical Chemistry] ; University of Athens. Department of Chemistry, Departments of Chemistry of the Universities of Thessaloniki, Ioannina and Crete. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 40
17
 • [referat, 2017]
 • TytułDekompozycja trójwymiarowych sygnałów woltamperometrycznych
  AutorzyFilip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [19]
18
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDetermination of lead(II) in groundwater using solid-state lead(II) selective electrodes by tuned galvanostatic polarization
  AutorzyGrzegorz Lisak, Filip CIEPIELA, Johan Bobacka, Tomasz Sokalski, Leo Harju, Andrzej LEWENSTAM
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2013 vol. 25 no. 1 spec. iss., s. 123–131. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200330/pdf
19
 • [materiały konferencyjne (red.), 2014]
 • TytułElektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014
  Autorzyred. Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — 106 s.
20
 • [materiały konferencyjne (red.), 2015]
 • TytułElektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015
  Autorzyred. Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — 100 s.
21
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułElektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017
  Autorzyred. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — 124 s.
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFaradaic and capacitive current estimation by DPV-ATLD
  AutorzyFilip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoJournal of the Electrochemical Society. — 2017 vol. 164 iss. 12, s. H760–H769. — tekst: https://goo.gl/NKSuaQ
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFaradaic and capacitive current estimation by means of Independent Components Analysis and 1 kHz sampling
  AutorzyFilip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoTalanta. — 2017 vol. 170, s. 158–164. — tekst: http://goo.gl/8zDoP9
24
25
 • [referat, 2012]
 • TytułImplementation of solid-state lead (II) selective electrodes in the determination of ground water pollution by tuned galvanostatic polarization method
  AutorzyG. Lisak, F. CIEPIELA, L. Harju, A. LEWENSTAM
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 127