Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Bugajna, dr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego
2
  • Ciągła transformacja falkowa jako narzędzie interpretacji woltamogramów NPV paracetamolu
3
  • Oznaczanie molibdenu w wodach mineralnych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej
4
  • Pierścieniowa elektroda GC – perspektwy zastosowań w oznaczaniu leków
5
  • Woltamperometryczne oznaczanie mieszanin metali o bliskich i nakładających się potencjałach
6
  • Woltamperometryczne oznaczanie ubichinonu z zastosowaniem cyklicznie odnawialnej pierścieniowej elektrody błonkowej
7
  • Wysokoczułe oznaczanie chromu (VI) metodą NPV z zastosowaniem algorytmów przetwarzania sygnałów
8
  • Wysokoczułe woltamperometryczne oznaczanie wolframu w układzie catechol-chloran(V)
9
  • Zastosowanie odnawialnej elektrody amalgamatowej w oznaczaniu doksorubicyny