Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Putek, mgr

poprzednio: Kołpanowicz

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 227
2
 • [referat, 2011]
 • TytułAntimony film electrode prepared {em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
  AutorzyMaria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2011 : 18textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28textsuperscript{th}–July 1textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAntimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2012 vol. 24 no. 5, s. 1071–1078. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200015/pdf
4
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
  AutorzyNikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoIMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
5
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75
6
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 161–162
7
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu
  AutorzyJerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 60–61
8
 • [referat, 2009]
 • TytułBłonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne : [poster]
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Katarzyna NOWAK, Maria KOŁPANOWICZ
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 67–68
9
 • [referat, 2014]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Co(II) at lead film electrode
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou
  ŹródłoAACD 2014 [Dokument elektroniczny] : 9th Aegean Analytical Chemistry Days : 29 September – 3 October 2014, Chios, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2014]. — S. [1], P1-17
10
 • [referat, 2012]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode
  AutorzyA. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 219
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of $Co(II)-DMG-bromate$ system at an in situ plated lead film electrode
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2013 vol. 25 no. 10, s. 2298–2304. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300334/pdf
12
13
 • [referat, 2012]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping voltammetry of Co(II)–DMG–bromate system at silver-based mercury film electrode
  AutorzyM. PUTEK, N. Celebić, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány
  ŹródłoYISAC 2012 : 19textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Nova Gorica, June 27textsuperscript{th} – June 30textsuperscript{st}, 2012 : [book of abstracts] / ed. Romina Žabar. — Nova Gorica : University of Nova Gorica, cop. 2012. — S. 26
14
 • [referat, 2012]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping voltammetry of trace cobalt at amalgam film electrode using Co(II)-dimethylglyoxime-bromate system
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, N. Celebic, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány
  ŹródłoAACD 2012 : 8textsuperscript{th} Aegean Analytical Chemistry Days : 16–20 September 2012, Izmir-Turkey : book of abstracts. — [Turkey : s. n, [2012]. — S. 80
15
 • [referat, 2014]
 • TytułConstant current stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode
  AutorzyA. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 159–160
16
 • [referat, 2011]
 • TytułConstant-current stripping chronopotentiometry at the selected metal film electrodes
  AutorzyNikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2011 : 18textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28textsuperscript{th}–July 1textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 17
17
 • [referat, 2012]
 • TytułDetermination of cobalt by catalytic adsorptive stripping voltammetry using Co(II)–dimethylglyoxime–bromate system
  AutorzyM. PUTEK, N. Celebic, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány
  ŹródłoThematic workshop – instrumental analytical methods for environmental monitoring : Nova Gorica, Slovenia, June 22–23, 2012 : book of abstracts. — [Nova Gorica : University of Nova Gorica], [2012]. — S. 22
18
 • [referat, 2013]
 • TytułLead film electrode exploited for chronopotentiometric determination of Ni and Co
  AutorzyA. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-76
19
 • [referat, 2011]
 • TytułLead film electrodes in constant current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of Ni and Co
  AutorzyNikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoIMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
20
 • [referat, 2014]
 • TytułOznaczanie kobaltu metodą chronopotencjometrii stripingowej w układzie katalitycznym Co(II)-DMG-bromian(V)
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — S. 50
21
 • [referat, 2011]
 • TytułPotencjometryczna analiza stripingowa na błonkowej elektrodzie cynowej
  AutorzyNikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 63
22
 • [referat, 2010]
 • TytułRefreshable mercury film silver based electrode for voltammetric monitoring of thiamethoxam insecticide in honey, Actara 25-WG and danube water samples
  AutorzyV. Guzsvány, M. PUTEK, B. Tasić, Z. Papp, A. BOBROWSKI
  ŹródłoPhysical chemistry 2010 : 10textsuperscript{th} international conference on Fundamental and applied aspects of physical chemistry ; 2textsuperscript{nd} workshop : specific methods for food safety and quality : September 21, 2010, Vinča Belgrade, Serbia : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2010]. — S. 42
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułRenewable silver-amalgam film electrode for rapid square-wave voltammetric determination of thiamethoxam insecticide in selected samples
  AutorzyMaria PUTEK, Valéria Guzsvány, Bojan Tasić, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2012 vol. 24 no. 12, s. 2258–2266. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4ku0259.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/elan.201200478
24
25
 • [referat, 2010]
 • TytułSensitization of CO(II) voltammetric response by means of volumetric catalytic system CO(II)-tris(hydroxymethyl)–aminomethane–sodium perborate
  AutorzyA. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK
  Źródło13th international conference on Electroanalysis : Gijon, (Asturias) Spain, June 20–24 2010 : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2010]. — S. 338