Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Putek, mgr

poprzednio: Kołpanowicz

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktmb


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
2
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
3
 • Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
4
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
5
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
6
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
7
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu
8
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne
9
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Co(II) at lead film electrode
10
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode
11
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of $Co(II)-DMG-bromate$ system at an in situ plated lead film electrode
12
13
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetry of Co(II)–DMG–bromate system at silver-based mercury film electrode
14
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetry of trace cobalt at amalgam film electrode using Co(II)-dimethylglyoxime-bromate system
15
 • Constant current stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode
16
 • Constant-current stripping chronopotentiometry at the selected metal film electrodes
17
 • Determination of cobalt by catalytic adsorptive stripping voltammetry using Co(II)–dimethylglyoxime–bromate system
18
 • Lead film electrode exploited for chronopotentiometric determination of Ni and Co
19
 • Lead film electrodes in constant current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of Ni and Co
20
 • Oznaczanie kobaltu metodą chronopotencjometrii stripingowej w układzie katalitycznym Co(II)-DMG-bromian(V)
21
 • Potencjometryczna analiza stripingowa na błonkowej elektrodzie cynowej
22
 • Refreshable mercury film silver based electrode for voltammetric monitoring of thiamethoxam insecticide in honey, Actara 25-WG and danube water samples
23
 • Renewable silver-amalgam film electrode for rapid square-wave voltammetric determination of thiamethoxam insecticide in selected samples
24
 • Renewable silver-amalgam film electrode for voltammetric monitoring of solar photodegradation of imidacloprid in the presence of $Fe/TiO_2$ and $TiO_{2}$ catalysts
25
 • Sensitization of CO(II) voltammetric response by means of volumetric catalytic system CO(II)-tris(hydroxymethyl)–aminomethane–sodium perborate