Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Putek, mgr

poprzednio: Kołpanowicz

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem33276
201611
201466
2013523
2012752
201188
201044
2009211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem336261
201611
2014633
201355
201277
20118161
2010413
2009211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem33825
201611
2014642
201355
201277
2011826
2010413
2009211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem33627
201611
201466
2013532
2012725
201188
201044
2009211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem33627
201611
201466
2013532
2012725
201188
201044
2009211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem33825
201611
2014624
2013532
2012725
201188
201044
20092111
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate / A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) / Maria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2011 : 18\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28\textsuperscript{th}–July 1\textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2012 vol. 24 no. 5, s. 1071–1078. — Bibliogr. s. 1077–1078, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200015/pdf

 • keywords: copper, cadmium, lead, anodic stripping voltammetry, antimony film electrode, zinc, indium, potassium tartrate, thallium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.201200015

4
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: IMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75

 • keywords: anodic stripping voltammetry, antimony film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu[Voltammetric study of volumetric catalytic system ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroxymethyl)-aminomethane – sodium perborate] / Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne : [poster][Bismuth film electrodes in catalytic voltammetry – preparation, properties and analytical application] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Katarzyna NOWAK, Maria KOŁPANOWICZ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Co(II) at lead film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou // W: AACD 2014 [Dokument elektroniczny] : 9th Aegean Analytical Chemistry Days : 29 September – 3 October 2014, Chios, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1], P1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: cobalt, dimethylglyoxime, bromate, lead film electrode, constant-current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode / A. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 219. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of $Co(II)-DMG-bromate$ system at an in situ plated lead film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2013 vol. 25 no. 10, s. 2298–2304. — Bibliogr. s. 2304, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300334/pdf

 • keywords: cobalt, dimethylglyoxime, bromate, lead film electrode, constant-current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.201300334

12
13
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetry of Co(II)–DMG–bromate system at silver-based mercury film electrode / M. PUTEK, N. Celebić, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány // W: YISAC 2012 : 19\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Nova Gorica, June 27\textsuperscript{th} – June 30\textsuperscript{st}, 2012 : [book of abstracts] / ed. Romina Žabar. — Nova Gorica : University of Nova Gorica, cop. 2012. — ISBN: 978-961-6311-72-4. — S. 26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetry of trace cobalt at amalgam film electrode using Co(II)-dimethylglyoxime-bromate system / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, N. Celebic, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány // W: AACD 2012 : 8\textsuperscript{th} Aegean Analytical Chemistry Days : 16–20 September 2012, Izmir-Turkey : book of abstracts. — [Turkey : s. n, [2012]. — S. 80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Constant current stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode / A. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 159–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Constant-current stripping chronopotentiometry at the selected metal film electrodes / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2011 : 18\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28\textsuperscript{th}–July 1\textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Determination of cobalt by catalytic adsorptive stripping voltammetry using Co(II)–dimethylglyoxime–bromate system / M. PUTEK, N. Celebic, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány // W: Thematic workshop – instrumental analytical methods for environmental monitoring : Nova Gorica, Slovenia, June 22–23, 2012 : book of abstracts. — [Nova Gorica : University of Nova Gorica], [2012]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Lead film electrode exploited for chronopotentiometric determination of Ni and Co / A. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-76. — Bibliogr. s. P-76

 • keywords: nickel, cobalt, stripping chronopotentiometry, lead film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Lead film electrodes in constant current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of Ni and Co / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: IMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oznaczanie kobaltu metodą chronopotencjometrii stripingowej w układzie katalitycznym Co(II)-DMG-bromian(V)[Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of cobalt(II) in the presence of DMG and bromate] / Andrzej BOBROWSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Potencjometryczna analiza stripingowa na błonkowej elektrodzie cynowejPotentiometric stripping analysis at a tin film electrode / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 63. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Refreshable mercury film silver based electrode for voltammetric monitoring of thiamethoxam insecticide in honey, Actara 25-WG and danube water samples / V. Guzsvány, M. PUTEK, B. Tasić, Z. Papp, A. BOBROWSKI // W: Physical chemistry 2010 : 10\textsuperscript{th} international conference on Fundamental and applied aspects of physical chemistry ; 2\textsuperscript{nd} workshop : specific methods for food safety and quality : September 21, 2010, Vinča Belgrade, Serbia : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2010]. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Sensitization of CO(II) voltammetric response by means of volumetric catalytic system CO(II)-tris(hydroxymethyl)–aminomethane–sodium perborate / A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK // W: 13th international conference on Electroanalysis : Gijon, (Asturias) Spain, June 20–24 2010 : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2010]. — S. 338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: