Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Nosek, dr inż.

poprzednio: Sosnowska

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5849-3942 połącz konto z ORCID

ResearcherID: M-2214-2014

Scopus: 24390813600

PBN: 5e709413878c28a0473b5c94

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAdsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland)
  AutorzyKatarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  Źródło„Advances in chemical and mechanical engineering” : 15th international symposium of students and young mechanical engineers : 16.05.2012–19.05.2012, Gdańsk / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Chemical Faculty. — Gdańsk : Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology, 2012. — S. 83–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Tadeusz Bochnia, Tadeusz Żaba, Katarzyna NOSEK, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoIX Polska konferencja chemii analitycznej [Dokument elektroniczny] : „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” : Poznań, 6–10 lipca 2015 : abstrakty. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 243
 • słowa kluczowe: związki farmaceutyczne, analiza ścieków, GC-ITQMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2011]
 • TytułBadanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), triclosanu i bisfenolu A w ściekach komunalnych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
  AutorzyKatarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 663–672
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2021]
 • TytułChromatografia gazowa ze spektrometrią mas w oznaczeniach metabolitów leków jako nietypowych zanieczyszczeń środowiska wodnego
  AutorzyKatarzyna NOSEK, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoZastosowania chromatografii w pracach naukowych [Dokument eletroniczny] : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa : abstrakty / red. Kinga Kalbarczyk, Konrad Skrzątek. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [referat, 2012]
 • TytułEkstrakcja do fazy stałej w oznaczaniu zanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego w środowisku wodnym
  AutorzyKatarzyna NOSEK
  ŹródłoVII Krakowska konferencja młodych uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 1150–1151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2012]
 • TytułEvaluation of sorption behaviour of selected pharmaceutical compounds in sediments from Dobczyce reservoir
  AutorzyKatarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  Źródło“Advances in chemical and mechanical engineering” : 15textsuperscript{th} international symposium of students and young mechanical engineers : Gdańsk, 16textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} May 2012 : abstract presentation / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, Chemical Faculty [etc.]. — Gdańsk : GUT. FME, 2012. — S. 165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2009]
 • TytułKinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples
  AutorzyJanusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna SOSNOWSKA
  Źródło10textsuperscript{th} international symposium on 'Kinetics in analytical chemistry' : Cape Town, South Africa : 02 – 04 December 2009 / University of the Western Cape. — [South Africa : s. n.], [2009]. — S. 26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2009]
 • TytułLeki w środowisku – źródła, przemiany, zagrożenia
  AutorzyKatarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 395–404
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułNowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne
  AutorzyKatarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoAnalityka : nauka i praktyka. — 2009 nr 4, s. 44–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2010]
 • TytułOptymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoVIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — S. 91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułProblem występowania farmaceutyków w środowisku wodnym
  AutorzyKatarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Katarzyna SOSNOWSKA, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2009 R. 82 nr 9, s. 52–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2014]
 • TytułRemoval of selected pharmaceuticals, bisphenolA and triclosan from waste water by sorption to clay minerals
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Katarzyna NOSEK, Monika MOTAK
  ŹródłoAWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2017]
 • TytułStudy on silylation of diclofenac metabolites in the perspective of measuring the environmental occurrence using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)
  AutorzyKatarzyna NOSEK, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 163
 • keywords: GC-MS, diclofenac metabolites, derivatization, silylation, MSTFA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułSubstancje nowopojawiające się w środowisku – „emerging contaminants” – problemy analityczne
  AutorzyKatarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 41–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2010]
 • TytułWstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–Płaszów
  AutorzyK. SOSNOWSKA, K. STYSZKO, J. GOŁAŚ
  ŹródłoCentral European conference ECOpole'10 [Dokument elektroniczny] : 13–16.10.2010, Piechowice. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. [4–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2010]
 • TytułWstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
  AutorzyKatarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — S. 353–364
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWstępne oznaczenie wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków Płaszów
  AutorzyKatarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoProceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 601–607
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2010]
 • TytułWyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoVIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — S. 294
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: