Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Nosek, dr inż.

poprzednio: Sosnowska

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5849-3942 połącz konto z ORCID

ResearcherID: M-2214-2014

Scopus: 24390813600

PBN: 5e709413878c28a0473b5c94

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Adsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland)
2
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków
3
 • Badanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), triclosanu i bisfenolu A w ściekach komunalnych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
4
 • Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas w oznaczeniach metabolitów leków jako nietypowych zanieczyszczeń środowiska wodnego
5
 • Combined method of solid-phase extraction and GC-MS for determination of acidic, neutral, and basic emerging contaminants in wastewater (Poland)
6
 • Determination of acidic pharmaceuticals in municipal wastewater by using solid-phase extraction followed by gas chromatography-mass spectrometry
7
 • Ekstrakcja do fazy stałej w oznaczaniu zanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego w środowisku wodnym
8
9
 • Evaluation of sorption behaviour of selected pharmaceutical compounds in sediments from Dobczyce reservoir
10
 • Kinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples
11
 • Leki w środowisku – źródła, przemiany, zagrożenia
12
 • Nowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne
13
 • Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń
14
 • Preliminary selection of clay minerals for the removal of pharmaceuticals, bisphenol A and triclosan in acidic and neutral aqueous solutions
15
 • Problem występowania farmaceutyków w środowisku wodnym
16
 • Removal of selected pharmaceuticals, bisphenolA and triclosan from waste water by sorption to clay minerals
17
 • Sorption of ibuprofen on sediments from the Dobczyce (Southern Poland) drinking water reservoir
18
 • Study on silylation of diclofenac metabolites in the perspective of measuring the environmental occurrence using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)
19
 • Substancje nowopojawiające się w środowisku – „emerging contaminants” – problemy analityczne
20
 • Wstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–Płaszów
21
 • Wstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
22
 • Wstępne oznaczenie wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków Płaszów
23
 • Wyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków