Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Nosek, dr inż.

poprzednio: Sosnowska

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5849-3942 połącz konto z ORCID

ResearcherID: M-2214-2014

Scopus: 24390813600

PBN: 5e709413878c28a0473b5c94

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem23158
202111
201911
201711
2015211
2014211
2012431
2011211
2010541
2009532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem231310
202111
201911
201711
2015211
201422
2012422
201122
2010532
2009541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem23194
202111
201911
201711
2015211
2014211
201244
201122
201055
2009541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem23419
202111
201911
201711
2015211
2014211
201244
201122
2010514
200955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem23716
202111
201911
201711
2015211
2014211
2012413
2011211
2010514
2009523
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23815
202111
201911
201711
2015211
2014211
2012413
2011211
2010523
20095141
 • Adsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland) / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: „Advances in chemical and mechanical engineering” : 15th international symposium of students and young mechanical engineers : 16.05.2012–19.05.2012, Gdańsk / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Chemical Faculty. — Gdańsk : Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology, 2012. — ISBN: 978-83-88579-08-0. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków[Determination of residues of pharmaceuticals in wastewater treatment plants from Krakow] / Katarzyna STYSZKO, Tadeusz Bochnia, Tadeusz Żaba, Katarzyna NOSEK, Janusz GOŁAŚ // W: IX Polska konferencja chemii analitycznej [Dokument elektroniczny] : „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” : Poznań, 6–10 lipca 2015 : abstrakty. — [Poznań : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 243. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 243. — Na dysku Flash również prezentacja slajdów. — Slajd [1–11]

 • słowa kluczowe: związki farmaceutyczne, analiza ścieków, GC-ITQMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), triclosanu i bisfenolu A w ściekach komunalnych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)Determination of selected nonsteroidal anti-inflammatory drugs, triclosan and bisphenol A in municipal wastewater by Gas Chromatography – Mass Spectometry (GC/MS) / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 663–672. — Bibliogr. s. 670–671, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Determination of acidic pharmaceuticals in municipal wastewater by using solid-phase extraction followed by gas chromatography-mass spectrometryOznaczanie kwasowych leków w ściekach komunalnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrem mas z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 45–60. — Bibliogr. s. 57–60. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.45.pdf

 • słowa kluczowe: ścieki komunalne, ekstrakcja do fazy stałej, farmaceutyki, GC/MS, derywatyzacja

  keywords: pharmaceuticals, wastewater, GC/MS, solid phase extraction, derivatization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.3.45

7
 • Ekstrakcja do fazy stałej w oznaczaniu zanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego w środowisku wodnym[Solid-phase extraction in pharmaceuticals determination in aquatic environment] / Katarzyna NOSEK // W: VII Krakowska konferencja młodych uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne / Grupa Naukowa Pro Futuro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 1150–1151. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1151. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Evaluation of sorption behaviour of selected pharmaceutical compounds in sediments from Dobczyce reservoir / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: “Advances in chemical and mechanical engineering” : 15\textsuperscript{th} international symposium of students and young mechanical engineers : Gdańsk, 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2012 : abstract presentation / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, Chemical Faculty [etc.]. — Gdańsk : GUT. FME, 2012. — ISBN: 978-83-88579-97-4. — S. 165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna SOSNOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} international symposium on 'Kinetics in analytical chemistry' : Cape Town, South Africa : 02 – 04 December 2009 / University of the Western Cape. — [South Africa : s. n.], [2009]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Leki w środowisku – źródła, przemiany, zagrożeniaDrugs in the environment – source, fate, risk / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 395–404. — Bibliogr. s. 402–404, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne[Emerging contaminants in aquatic environment – sources, risk and analytical problems] / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // Analityka : nauka i praktyka ; ISSN 1509-4650. — 2009 nr 4, s. 44–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń[Optimization studies on derivatization of selected emerging contaminants] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Problem występowania farmaceutyków w środowisku wodnym[The occerence of pharmaceuticals in aquatic environment] / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Katarzyna SOSNOWSKA, Janusz GOŁAŚ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2009 R. 82 nr 9, s. 52–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Removal of selected pharmaceuticals, bisphenolA and triclosan from waste water by sorption to clay minerals / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna NOSEK, Monika MOTAK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sorption of ibuprofen on sediments from the Dobczyce (Southern Poland) drinking water reservoirSorpcja ibuprofenu na sedymentach pochodzących ze zbiornika wody pitnej w Dobczycach / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Piotr WOJTANOWICZ, Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2010 vol. 36 no. 4, s. 81–91. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr.

 • keywords: sorption, sediments, pharmaceuticals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Study on silylation of diclofenac metabolites in the perspective of measuring the environmental occurrence using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) / Katarzyna NOSEK, Janusz GOŁAŚ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 163. — Bibliogr. s. 163

 • keywords: GC-MS, diclofenac metabolites, derivatization, silylation, MSTFA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Substancje nowopojawiające się w środowisku – „emerging contaminants” – problemy analityczne[Emerging contaminants in aquatic environment – analytical problems] / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–PłaszówPreliminary studies of determination of selected pharmaceuticals in sewage effluent from Krakow–Plaszow treatment plant / K. SOSNOWSKA, K. STYSZKO, J. GOŁAŚ // W: Central European conference ECOpole'10 [Dokument elektroniczny] : 13–16.10.2010, Piechowice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [4–5]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Wystąpienia ustne). — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: Oral presentations). — S. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)Preliminary studies of diclofenac in treated wastewater by gas chromatography – mass spectrometry / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 353–364. — Bibliogr. s. 362–363, Streszcz., Abstr.. — Błąd w nazwisku Autora: Styszko Katarzyna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wstępne oznaczenie wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków PłaszówPreliminary studies of determination of selected pharmaceuticals in sewage effluent from Krakow Plaszow treatment plant / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 601–607. — Bibliogr. s. 607, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków[Determination of equilibrium sorption coefficients of selected pharmaceuticals to sediment] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: