Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Wojas, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5982-9129 orcid iD

ResearcherID: Q-9354-2016

Scopus: 57194160501

PBN: 5e70941d878c28a0473b6811

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułApplication of magnetic susceptibility and ground-penetrating rader for assessing soil pollution in the former metal smelting area
  AutorzyKatarzyna Kądziołka, Jakub Kierczak, Anna Potysz, Anna Pietranik, Artur Sobczyk, Anna WOJAS, Vojtech Ettler
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 38–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie podatności magnetycznej gleb na obszarze Krakowa jako wskaźnika ich zanieczyszczenia
  AutorzyAnna WOJAS
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2012 t. 7 z. 2, s. 287–299
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułCharacterization of lithologic units of isanlu sheet 225, north-central Nigeria using aerogeophysical datasets
  AutorzyAkinniyi AKINSUNMADE, Anna WOJAS, Chau NGUYEN DINH, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [referat, 2019]
 • TytułDistributions of light hydrocarbons in the near surface zone connected with measurements of magnetic susceptibility in the marginal part of the Carpathian Foredeep and Outer Carpathians - case study from SE Poland
  AutorzyAdrianna GÓRA, Anna WOJAS, Henryk SECHMAN, Piotr GUZY, Anna TWARÓG
  ŹródłoSGEM 2019 : 19textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — S. 795–802
 • keywords: Carpathian Foredeep, Poland, surface geochemical survey, light hydrocarbons, magnetic susceptibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/1.2/S06.100

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułHistorical anthropogenic layers identification by geophysical and geochemical methods in the Old Town area of Krakow (Poland)
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Bernadetta Pasierb, Marta WARDAS-LASOŃ, Anna WOJAS
  ŹródłoCatena. — 2018 vol. 163, s. 196–203
 • keywords: AAS, atomic absorption spectrometry, electrical resistivity tomography, magnetic susceptibility, ERT, metal concentration, sediment and layer archaeology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catena.2017.12.012

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInvestigation of the magnetic properties of soils in the Cisna-Wetlina Landscape Park
  AutorzyTomasz Gonet, Anna WOJAS
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 7–18. — tekst: http://goo.gl/3lClDF
 • keywords: magnetic properties, pollution, soils, Bieszczady Mountains, environmental magnetism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.7

11
 • [referat, 2019]
 • TytułMagnetic properties of soils under high anthropopression - Krakow City, Southern Poland
  AutorzyAnna WOJAS
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2009]
 • TytułMagnetic susceptibility of soils, including iron oxides of anthropogenic and natural origin – measurements using the Bartington instrument
  AutorzyAnna WOJAS
  ŹródłoInterTech 2009 : II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists : 20–22 May 2009, Poznań, Poland : proceedings / eds. Wojciech Karpiuk, Krzysztof Wiśniewski ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2009. — S. 317–321
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRekonesansowe badania podatności magnetycznej utworów przypowierzchniowych na wybranych obszarach południowej Polski
  AutorzyAnna WOJAS, Anna Rolirat, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 2, s. 241–262, 1 k. złoż.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_06.pdf
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby, podatność magnetyczna, ochra karpacka, łąki nowohuckie, Trzebinia

  keywords: soil pollution, magnetic susceptibility, Carpathian ochre, Łąki Nowohuckie, Trzebinia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułRelative secular variations of the Earth's magnetic field in the years 1966–2016 along the profile across the main tectonic units of Poland (Zgorzelec–Wiżajny profile)
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 183–194. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3229/2334
 • keywords: Poland, geomagnetic field, East European Craton, relative local secular variations, total magnetic intensity, Palaeozoic platform, Trans-European Suture Zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.3.183

15
 • [referat, 2017]
 • TytułRelative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułRelative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 03001, s. 1–8
 • keywords: geomagnetic field, Teisseyre-Tornquist Zone, relative secular variations, Palaeozoic Platform, East European Craton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183503001

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe magnetic susceptibility of soils in Krakow, southern Poland
  AutorzyAnna WOJAS
  ŹródłoActa Geophysica. — 2017 vol. 65 iss. 3, s. 453–463
 • keywords: soil pollution, Krakow, magnetic susceptibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11600-017-0041-x

18
 • [referat, 2018]
 • TytułThe relative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile in the period of 50 years : abstract
  AutorzyTeresa GRABOWSKA, Anna WOJAS
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułWzględne zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi (1966–2005) wzdłuż profilu Zgorzelec–Wiżajny
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Anna WOJAS, Bogusław SUCHOŃ, Józef MARCHEWKA, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 291–298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2021]
 • TytułZmiany podatności magnetycznej gleb w płytkich, pionowych otworach na obszarze Krakowa
  AutorzyAnna WOJAS
  ŹródłoKomisja Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie [Dokument elektroniczny] : posiedzenie w dniu 10 marca 2021 r. : streszczenia referatów. — [Kraków : Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie], [2021]. — S. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: