Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Skowroński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4568-2688

ResearcherID: C-2235-2013

Scopus: 36549232400

PBN: 3928588

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza wpływu warstw buforowych na szorstkość i własności magnetyczne złącz tunelowych z użyciem mikroskopii AFM oraz MFM
  AutorzyM. BANASIK, J. KANAK, A. ŻYWCZAK, S. ZIĘTEK, W. SKOWROŃSKI, W. POWROŹNIK, J. WRONA, T. STOBIECKI
  ŹródłoVIII Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2014 oraz III Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM : Zakopane, 3–7 grudnia 2014. — Kraków : Centrum NANOSAM ; Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2014]. — S. 111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2013]
 • TytułCo nowego w spintronice?
  AutorzyTomasz STOBIECKI, Witold SKOWROŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Jarosław KANAK, Marek FRANKOWSKI, Piotr MIETNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK, Zbigniew SZKLARSKI, Piotr WIŚNIOWSKI, Jerzy WRONA, Antoni ŻYWCZAK
  ŹródłoNano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — S. 31
 • słowa kluczowe: elektronika spinowa, magnetyczne złącza tunelowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułEfekt spinowo-diodowy w magnetycznych złączach tunelowych – nanodetektory sygnałów mikrofalowych
  AutorzyMarek FRANKOWSKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 35
 • słowa kluczowe: spintronika, efekt spinowo-diodowy, rezonans ferromagnetyczny, magnetyczne złącze tunelowe, detekcja mikrofal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułMagnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal spinowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘTEK Sławomir, STOBIECKI Tomasz, CHĘCIŃSKI Jakub, FRANKOWSKI Marek, SKOWROŃSKI Witold
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418032 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418032 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 3, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418032A1.pdf
 • słowa kluczowe: fale spinowe, przesunięcie fazowe, magnetorezystancja, detektor przesunięcia fazowego

  keywords: magnetoresistance, phase shift, spin waves, phase shift detector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułMagnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal spinowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI, Witold SKOWROŃSKI
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232910 B1 ; Udziel. 2019-04-15 ; Opubl. 2019-08-30. — Zgłosz. nr P.418032 z dn. 2016-07-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232910B1.pdf
 • słowa kluczowe: fale spinowe, przesunięcie fazowe, magnetorezystancja, detektor przesunięcia fazowego

  keywords: magnetoresistance, phase shift, spin waves, phase shift detector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułMagnetyczne nano-złącza tunelowe
  AutorzyT. STOBIECKI, W. SKOWROŃSKI, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, J. KANAK
  ŹródłoNANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułMetody pomiarowe spinowego efektu Halla w nanourządzeniach elektroniki spinowej
  AutorzyMonika CECOT, Witold SKOWROŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 15
 • słowa kluczowe: spintronika, spinowy efekt Halla, kąt Halla, transport spinów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2010]
 • TytułMiędzywarstwowe sprzężenie wymienne w magnetycznych złączach tunelowych ze zmienną grubością warstwy Ru w syntetycznej warstwie swobodnej
  AutorzyA. ZALESKI, W. SKOWROŃSKI, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, J. KANAK, T. STOBIECKI
  ŹródłoNANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułMikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej
  AutorzyWitold SKOWROŃSKI
  ŹródłoVIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — S. 53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2013]
 • TytułMikrofalowy nanooscylator oparty na magnetycznym złączu tunelowym: symulacja i eksperyment
  AutorzyMaciej CZAPKIEWICZ, Marek FRANKOWSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2013 [Dokument elektroniczny] : technologia elektronowa : XI konferencja naukowa : Ryn, 16–20 kwietnia 2013 r.. — [Warszawa : s. n.], [2013]. — S. 189–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2013]
 • TytułNowe narzędzia do symulacji mikromagnetycznych przełączania magnetycznego złącza tunelowego prądem spinowo spolaryzowanych elektronów
  AutorzyMarek FRANKOWSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2013 [Dokument elektroniczny] : technologia elektronowa : XI konferencja naukowa : Ryn, 16–20 kwietnia 2013 r.. — [Warszawa : s. n.], [2013]. — S. 177–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułSpinowy efekt Halla w nanoukładach elektroniki spinowej
  AutorzyMonika CECOT, Witold SKOWROŃSKI, Łukasz Karwacki, Jarosław KANAK, Jerzy Wrona, Antoni ŻYWCZAK, Roberto Francica, [et al.], Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoVIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — S. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2019]
 • TytułSpinowy efekt Halla w układach ferromagnetyk/ciężki-metal
  AutorzyWitold SKOWROŃSKI
  ŹródłoXLV zjazd fizyków polskich [Dokument elektroniczny] : Kraków 13–18 września 2019 : program i streszczenia. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, [2019]. — S. 388
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2020]
 • TytułSposób otrzymywania czynnej wielostanowej struktury pamięci i wielostanowa struktura pamięci
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RZESZUT Piotr, SKOWROŃSKI Witold, ZIĘTEK Sławomir, STOBIECKI Tomasz
  DetailsInt.Cl.: G11C 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427097 A1 ; Opubl. 2020-03-23. — Zgłosz. nr P.427097 z dn. 2018-09-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2020  nr 7, s. 49. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427097A1.pdf
 • słowa kluczowe: komórka wielobitowa, komórka wielostanowa, pamięć nieulotna, pamięć wielostanowa, MRAM

  keywords: multi-bit cell, multi-state cell, multi-state memory, MRAM, non-volatile memory, multi-level cell, multi-level memory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2020]
 • TytułSposób otrzymywania czynnej wielostanowej struktury pamięci i wielostanowa struktura pamięci
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr RZESZUT, Witold SKOWROŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI.
  DetailsInt.Cl.: G11C 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235585 B1 ; Udziel. 2020-04-06 ; Opubl. 2020-09-07. — Zgłosz. nr P.427097 z dn. 2018-09-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235585B1.pdf
 • słowa kluczowe: komórka wielobitowa, komórka wielostanowa, pamięć nieulotna, pamięć wielostanowa, MRAM

  keywords: multi-bit cell, multi-state cell, multi-state memory, MRAM, non-volatile memory, multi-level cell, multi-level memory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2009]
 • TytułTransfer momentu spinowego w magnetycznych złączach tunelowych
  AutorzyMaciej CZAPKIEWICZ, Witold SKOWROŃSKI, Jerzy WRONA, Aliaksandr ZALESKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoNANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n.], [2009]. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułUkład do kątowo-zależnych pomiarów magnetycznych nanoelementów elektroniki spinowej
  AutorzyPiotr Rzeszut, Witold SKOWROŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI, Janusz Budzioch
  ŹródłoVIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — S. 55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułUrządzenia elektroniki spinowej
  Autorzyoprac. Jarosław KANAK, Piotr WIŚNIOWSKI, Witold SKOWROŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ
  ŹródłoInstrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych : dla specjalności pomiary technologiczne i biomedyczne : podręcznik współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Fabryka Inżynierów” : człowiek – najlepsza inwestycja / pod red. Ryszarda Sroki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 349–411
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułZespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘTEK Sławomir, Rzeszut Piotr, SKOWROŃSKI Witold, STOBIECKI Tomasz, Budzioch Janusz
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417862 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.417862 z dn. 2016-07-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 2, s. 42. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417862A1.pdf
 • słowa kluczowe: elektromagnes kwadrupolowy, sferyczny kształt nabiegunników, rotacja kątowa wektora pola magnetycznego, jednorodność pola magnetycznego

  keywords: quadruple electromagnet, spherical shape core, magnetic field vector rotation, magnetic field uniformity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułZespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir ZIĘTEK, Piotr Rzeszut, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI, Janusz Budzioch
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229635 B1 ; Udziel. 2018-03-19 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.417862 z dn. 2016-07-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229635B1.pdf
 • słowa kluczowe: elektromagnes kwadrupolowy, sferyczny kształt nabiegunników, rotacja kątowa wektora pola magnetycznego, jednorodność pola magnetycznego

  keywords: quadruple electromagnet, spherical shape core, magnetic field vector rotation, magnetic field uniformity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: