Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Skowroński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4568-2688

ResearcherID: C-2235-2013

Scopus: 36549232400

PBN: 3928588

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza wpływu warstw buforowych na szorstkość i własności magnetyczne złącz tunelowych z użyciem mikroskopii AFM oraz MFM
  AutorzyM. BANASIK, J. KANAK, A. ŻYWCZAK, S. ZIĘTEK, W. SKOWROŃSKI, W. POWROŹNIK, J. WRONA, T. STOBIECKI
  ŹródłoVIII Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2014 oraz III Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM : Zakopane, 3–7 grudnia 2014. — Kraków : Centrum NANOSAM ; Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2014]. — S. 111
2
 • [referat, 2013]
 • TytułCo nowego w spintronice?
  AutorzyTomasz STOBIECKI, Witold SKOWROŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Jarosław KANAK, Marek FRANKOWSKI, Piotr MIETNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK, Zbigniew SZKLARSKI, Piotr WIŚNIOWSKI, Jerzy WRONA, Antoni ŻYWCZAK
  ŹródłoNano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — S. 31
3
 • [referat, 2016]
 • TytułEfekt spinowo-diodowy w magnetycznych złączach tunelowych – nanodetektory sygnałów mikrofalowych
  AutorzyMarek FRANKOWSKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 35
4
 • [referat, 2009]
 • TytułElektronika spinowa
  AutorzyTomasz STOBIECKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Jarosław KANAK, Piotr MIETNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK, Witold SKOWROŃSKI, Zbigniew SZKLARSKI, Piotr WIŚNIOWSKI, Jerzy WRONA, Aliaksandr ZALESKI
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 85–86
5
 • [książka, 2010]
 • TytułInstrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych : dla specjalności pomiary technologiczne i biomedyczne : podręcznik współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Fabryka Inżynierów” : człowiek – najlepsza inwestycja
  Autorzypod red. Ryszarda SROKI ; aut.: Maciej CZAPKIEWICZ, Krzysztof DUDA, Wacław GAWĘDZKI, Jarosław KANAK, Krzysztof KASIŃSKI, Piotr MAJ, Andrzek SKALSKI, Witold SKOWROŃSKI, Mirosław SOCHA, Ryszard SROKA, Piotr WIŚNIOWSKI, Tadeusz ŻEGLEŃ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 411 s.
6
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułMagnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal spinowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘTEK Sławomir, STOBIECKI Tomasz, CHĘCIŃSKI Jakub, FRANKOWSKI Marek, SKOWROŃSKI Witold
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418032 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418032 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 3, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418032A1.pdf
7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułMagnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal spinowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI, Witold SKOWROŃSKI
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232910 B1 ; Udziel. 2019-04-15 ; Opubl. 2019-08-30. — Zgłosz. nr P.418032 z dn. 2016-07-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232910B1.pdf
8
 • [referat, 2010]
 • TytułMagnetyczne nano-złącza tunelowe
  AutorzyT. STOBIECKI, W. SKOWROŃSKI, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, J. KANAK
  ŹródłoNANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 95
9
 • [referat, 2016]
 • TytułMetody pomiarowe spinowego efektu Halla w nanourządzeniach elektroniki spinowej
  AutorzyMonika CECOT, Witold SKOWROŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 15
10
 • [referat, 2010]
 • TytułMiędzywarstwowe sprzężenie wymienne w magnetycznych złączach tunelowych ze zmienną grubością warstwy Ru w syntetycznej warstwie swobodnej
  AutorzyA. ZALESKI, W. SKOWROŃSKI, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, J. KANAK, T. STOBIECKI
  ŹródłoNANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 230
11
 • [referat, 2017]
 • TytułMikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej
  AutorzyWitold SKOWROŃSKI
  ŹródłoVIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — S. 53
12
 • [referat, 2013]
 • TytułMikrofalowy nanooscylator oparty na magnetycznym złączu tunelowym: symulacja i eksperyment
  AutorzyMaciej CZAPKIEWICZ, Marek FRANKOWSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2013 [Dokument elektroniczny] : technologia elektronowa : XI konferencja naukowa : Ryn, 16–20 kwietnia 2013 r.. — [Warszawa : s. n.], [2013]. — S. 189–190
13
 • [referat, 2013]
 • TytułNowe narzędzia do symulacji mikromagnetycznych przełączania magnetycznego złącza tunelowego prądem spinowo spolaryzowanych elektronów
  AutorzyMarek FRANKOWSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoELTE'2013 [Dokument elektroniczny] : technologia elektronowa : XI konferencja naukowa : Ryn, 16–20 kwietnia 2013 r.. — [Warszawa : s. n.], [2013]. — S. 177–178
14
 • [referat, 2017]
 • TytułSpinowy efekt Halla w nanoukładach elektroniki spinowej
  AutorzyMonika CECOT, Witold SKOWROŃSKI, Łukasz Karwacki, Jarosław KANAK, Jerzy Wrona, Antoni ŻYWCZAK, Roberto Francica, [et al.], Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoVIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — S. 54
15
 • [referat, 2019]
 • TytułSpinowy efekt Halla w układach ferromagnetyk/ciężki-metal
  AutorzyWitold SKOWROŃSKI
  ŹródłoXLV zjazd fizyków polskich [Dokument elektroniczny] : Kraków 13–18 września 2019 : program i streszczenia. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, [2019]. — S. 388
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2020]
 • TytułSposób otrzymywania czynnej wielostanowej struktury pamięci i wielostanowa struktura pamięci
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RZESZUT Piotr, SKOWROŃSKI Witold, ZIĘTEK Sławomir, STOBIECKI Tomasz
  DetailsInt.Cl.: G11C 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427097 A1 ; Opubl. 2020-03-23. — Zgłosz. nr P.427097 z dn. 2018-09-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2020  nr 7, s. 49. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427097A1.pdf
17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2020]
 • TytułSposób otrzymywania czynnej wielostanowej struktury pamięci i wielostanowa struktura pamięci
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr RZESZUT, Witold SKOWROŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI.
  DetailsInt.Cl.: G11C 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235585 B1 ; Udziel. 2020-04-06 ; Opubl. 2020-09-07. — Zgłosz. nr P.427097 z dn. 2018-09-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235585B1.pdf
18
 • [referat, 2009]
 • TytułTransfer momentu spinowego w magnetycznych złączach tunelowych
  AutorzyMaciej CZAPKIEWICZ, Witold SKOWROŃSKI, Jerzy WRONA, Aliaksandr ZALESKI, Tomasz STOBIECKI
  ŹródłoNANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n.], [2009]. — S. 57
19
 • [referat, 2017]
 • TytułUkład do kątowo-zależnych pomiarów magnetycznych nanoelementów elektroniki spinowej
  AutorzyPiotr Rzeszut, Witold SKOWROŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Tomasz STOBIECKI, Janusz Budzioch
  ŹródłoVIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — S. 55
20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułUrządzenia elektroniki spinowej
  Autorzyoprac. Jarosław KANAK, Piotr WIŚNIOWSKI, Witold SKOWROŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ
  ŹródłoInstrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych : dla specjalności pomiary technologiczne i biomedyczne : podręcznik współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Fabryka Inżynierów” : człowiek – najlepsza inwestycja / pod red. Ryszarda Sroki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 349–411
21
 • [książka, 2012]
 • TytułUrządzenia elektroniki spinowej
  AutorzyTomasz STOBIECKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Jarosław KANAK, Witold SKOWROŃSKI, Jerzy WRONA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 136, [1] s.
22
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułZespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘTEK Sławomir, Rzeszut Piotr, SKOWROŃSKI Witold, STOBIECKI Tomasz, Budzioch Janusz
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417862 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.417862 z dn. 2016-07-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 2, s. 42. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417862A1.pdf
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułZespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir ZIĘTEK, Piotr Rzeszut, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI, Janusz Budzioch
  DetailsInt.Cl.: G01R 33/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229635 B1 ; Udziel. 2018-03-19 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.417862 z dn. 2016-07-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229635B1.pdf