Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Skowroński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4568-2688

ResearcherID: C-2235-2013

Scopus: 36549232400

PBN: 3928588

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza wpływu warstw buforowych na szorstkość i własności magnetyczne złącz tunelowych z użyciem mikroskopii AFM oraz MFM
2
 • Co nowego w spintronice?
3
 • Efekt spinowo-diodowy w magnetycznych złączach tunelowych – nanodetektory sygnałów mikrofalowych
4
 • Elektronika spinowa
5
 • Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
6
 • Magnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal spinowych
7
 • Magnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal spinowych
8
 • Magnetyczne nano-złącza tunelowe
9
 • Metody pomiarowe spinowego efektu Halla w nanourządzeniach elektroniki spinowej
10
 • Międzywarstwowe sprzężenie wymienne w magnetycznych złączach tunelowych ze zmienną grubością warstwy Ru w syntetycznej warstwie swobodnej
11
 • Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej
12
 • Mikrofalowy nanooscylator oparty na magnetycznym złączu tunelowym: symulacja i eksperyment
13
 • Nowe narzędzia do symulacji mikromagnetycznych przełączania magnetycznego złącza tunelowego prądem spinowo spolaryzowanych elektronów
14
 • Spinowy efekt Halla w nanoukładach elektroniki spinowej
15
 • Spinowy efekt Halla w układach ferromagnetyk/ciężki-metal
16
 • Sposób otrzymywania czynnej wielostanowej struktury pamięci i wielostanowa struktura pamięci
17
 • Sposób otrzymywania czynnej wielostanowej struktury pamięci i wielostanowa struktura pamięci
18
 • Transfer momentu spinowego w magnetycznych złączach tunelowych
19
 • Układ do kątowo-zależnych pomiarów magnetycznych nanoelementów elektroniki spinowej
20
 • Urządzenia elektroniki spinowej
21
 • Urządzenia elektroniki spinowej
22
 • Zespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego
23
 • Zespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego