Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Skowroński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4568-2688

ResearcherID: C-2235-2013

Scopus: 36549232400

PBN: 3928588

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 159, z ogólnej liczby 160 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu warstw buforowych na szorstkość i własności magnetyczne złącz tunelowych z użyciem mikroskopii AFM oraz MFM
2
 • Analysis of stability diagram of perpendicular magnetic tunnel junctions
3
 • Anomalous behavior of field-like torque in metallic trilayers: theory and experiment
4
 • Application of spin transfer torque in magnetic tunnel junction
5
 • Backhopping effect in magnetic tunnel junctions: comparison between theory and experiment
6
7
 • Backhopping in magnetic tunnel junctions – micromagnetic approach and experiment
8
 • Biaxial magnetic-field setup for angular-dependent measurements of magnetic thin films and spintronic nanodevices
9
 • Broadband microwave detector based on GMR-SV with varying interlayer exchange coupling
10
 • Buffer influence on magnetic dead layer, critical current and thermal stability in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy
11
12
 • Co nowego w spintronice?
13
 • ${Co_{40}Fe_{40}B_{20}/MgO/Co_{40}Fe_{40}B_{20}}$ double wedge magnetic tunnel junctions with perpendicular anisotropy
14
 • ${Co_{40}Fe_{40}B_{20}/MgO/Co_{40}Fe_{40}B_{20}}$ double wedge magnetic tunnel junctions with perpendicular anisotropy
15
 • CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junctions with perpendicular anisotropy
16
 • Conductance study of magnetic tunnel junctions with an ultrathin MgO barrier
17
 • Current induced magnetization switching hysteresis loops – micromagnetic modeling and experiment
18
 • Current induced magnetization switching in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy
19
 • Current-induced magnetization switching in magnetic tunnel junctions with CoFeB/Ru/CoFeB synthetic free layer
20
 • Current-induced magnetization switching of exchange-biased NiO heterostructures characterized by spin-orbit torque
21
 • Current-induced magnetization switching of exchange-biased NiO heterostructures characterized by spin-orbit torque
22
 • Current-induced switching in $Pt/Mn_{2}Au$ bilayers grown by molecular beam epitaxy
23
 • Determination of spin hall angle in heavy-metal/$Co-Fe-B$-based heterostructures with interfacial spin-orbit fields
24
 • Efekt spinowo-diodowy w magnetycznych złączach tunelowych – nanodetektory sygnałów mikrofalowych
25
 • Electric field control of magnetization dynamics and standing spin waves investigated with spin-diode effect