Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Skowroński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4568-2688

ResearcherID: C-2235-2013

Scopus: 36549232400

PBN: 3928588

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Co nowego w spintronice?[What's new in spintronics?] / Tomasz STOBIECKI, Witold SKOWROŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Jarosław KANAK, Marek FRANKOWSKI, Piotr MIETNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK, Zbigniew SZKLARSKI, Piotr WIŚNIOWSKI, Jerzy WRONA, Antoni ŻYWCZAK // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: elektronika spinowa, magnetyczne złącza tunelowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Current induced magnetization switching hysteresis loops – micromagnetic modeling and experiment / M. FRANKOWSKI, M. CZAPKIEWICZ, W. SKOWROŃSKI, T. STOBIECKI // W: MMM 58 [Dokument elektroniczny] : 58\textsuperscript{TH} annual conference on Magnetism and magnetic materials : 4–8 November 2013, Denver : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2013]. — S. 47–48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.magnetism.org/MMM_58_Abstracts_reduced.pdf [2013-11-25]. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Electric-field-induced ferromagnetic resonance in magnetic tunnel junctions / W. SKOWROŃSKI, T. STOBIECKI, J. WRONA, G. Reiss, S. Van Dijken // W: MMM 58 [Dokument elektroniczny] : 58\textsuperscript{TH} annual conference on Magnetism and magnetic materials : 4–8 November 2013, Denver : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2013]. — S. 481. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.magnetism.org/MMM_58_Abstracts_reduced.pdf [2013-11-26]. — Bibliogr. s. 481

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Magnetic field sensor with voltage tunable sensing properties / W. SKOWROŃSKI, P. WIŚNIOWSKI, T. STOBIECKI, S. Cardoso, P. P. Freitas, G. Reiss, S. Van Dijken // W: MMM 58 [Dokument elektroniczny] : 58\textsuperscript{TH} annual conference on Magnetism and magnetic materials : 4–8 November 2013, Denver : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2013]. — S. 255. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.magnetism.org/MMM_58_Abstracts_reduced.pdf [2013-11-26]. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Micromagnetic simulations of spin torque driven magnetization oscillations in magnetic tunnel junctions / Maciej CZAPKIEWICZ, Marek FRANKOWSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: HMM 2013 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} International symposium on Hysteresis Modelling and Micromagnetics : 13–15 May 2013, Taormina, Italy : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2013]. — Ekran [77]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ww2.unime.it/hmm2013/hmm2013-abstract-book.pdf [2013-05-21]. — Bibliogr. ekran [77]. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mikrofalowy nanooscylator oparty na magnetycznym złączu tunelowym: symulacja i eksperyment[Microwave nanooscillator based on magnetic tunnel junction: simulation and experiment] / Maciej CZAPKIEWICZ, Marek FRANKOWSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: ELTE'2013 [Dokument elektroniczny] : technologia elektronowa : XI konferencja naukowa : Ryn, 16–20 kwietnia 2013 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-64102-00-4. — S. 189–190. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 190. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe narzędzia do symulacji mikromagnetycznych przełączania magnetycznego złącza tunelowego prądem spinowo spolaryzowanych elektronów[New software tools for micromagnetic simulations of magnetic tunnel junction spin transfer torque switching] / Marek FRANKOWSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: ELTE'2013 [Dokument elektroniczny] : technologia elektronowa : XI konferencja naukowa : Ryn, 16–20 kwietnia 2013 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-64102-00-4. — S. 177–178. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 178. — Abstract W: ELTE'2013 : technologia elektronowa : XI konferencja naukowa : Ryn, 16–20 kwietnia 2013 r. — [S. l. : s. n., 2013]. — S. [1] MN$\vert$p-29. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Numerical and experimental studies of current-induced magnetization switching and back-hopping in magnetic tunnel junctions with MgO barriers / Piotr Ogrodnik, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI, Renata Świrkowicz, Józef Barnaś // W: HMM 2013 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} International symposium on Hysteresis Modelling and Micromagnetics : 13–15 May 2013, Taormina, Italy : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2013]. — Ekran [57]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ww2.unime.it/hmm2013/hmm2013-abstract-book.pdf [2013-05-21]. — Bibliogr. ekran [57]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Simulation tool for studies on magnetic tunnel junction switching dynamics, including local current density / Marek FRANKOWSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: HMM 2013 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} International symposium on Hysteresis Modelling and Micromagnetics : 13–15 May 2013, Taormina, Italy : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2013]. — Ekran [71]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ww2.unime.it/hmm2013/hmm2013-abstract-book.pdf [2013-05-21]. — Bibliogr. ekran [71]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zero-field spin transfer torque oscillator based on magnetic tunnel junctions with a tilted free layer / W. SKOWROŃSKI, J. WRONA, T. STOBIECKI, G. Reiss, S. Van Dijken // W: 12\textsuperscript{th} Joint MMM-Intermag conference [Dokument elektroniczny] : January 14–18, 2013 : Chicago, Illinois, USA : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2013]. — S. 198–199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.magnetism.org/Full_AbstractBook_Reduced_Resolution.pdf [2013-02-26]. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: