Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Lucjan Lubieniecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3321-2793

ResearcherID: H-2062-2015

Scopus: 55416522300

PBN: 3952872

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2015]
 • TytułA multi-point measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized thermocouples
  AutorzyM. LUBIENIECKI, J. ROEMER, A. MARTOWICZ, K. T. WOJCIECHOWSKI, T. UHL
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. 2B.6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2009]
 • TytułA study on the performance prediction of passive piezo system for a vehicle component
  AutorzyDavide Vige, Marco Danti, Michał LUBIENIECKI
  ŹródłoAdaptronic Congress : 19–20 May 2009 Berlin : conference proceedings. — Göttingen : Adaptronic Congress Verenstaltungs GbR, cop. 2009. — S. 143–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułA study on the performance prediction of passive piezo system for a vehicle component
  AutorzyDavide Vige, Marco Danti, Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI
  ŹródłoWybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — s. 291–300
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułAdaptive bearing housing for damping treatment
  AutorzyMichał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL
  ŹródłoICAST 2014 [Dokument elektroniczny] : 25textsuperscript{nd} International Conference on Adaptive Structures and Technologies : October 6–8th, 2014, Hague, Netherlands. — [Netherlands : s. n.], [2014]. — S. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza możliwości obniżenia energochłonności zakładu oczyszczania ścieków przez zmiany w sposobie sterowania dużymi odbiornikami energii
  AutorzyPaweł KRÓL, Jakub BRYŁA, Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — S. 97–108
 • słowa kluczowe: szeregowanie zadań, sterowanie, oczyszczanie ścieków, efektywność energetyczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAutomatyczna implementacja programowo-sprzętowa algorytmów sterowania w układach FPGA
  AutorzyMaciej PETKO, Michał LUBIENIECKI, Michał STAWORKO
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2009 vol. 55 nr 5, s. 297–300
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułControl system preventing thermal gradient development on foils of foil bearing
  AutorzyMichał LUBIENIECKI, Marek Miodunka
  ŹródłoMechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2015 vol. 34 no. 2, s. 34–40. — tekst: https://goo.gl/2sCohW
 • słowa kluczowe: łożyska foliowe, adaptacyjne systemy sterowania, termoelektryczne systemy regulacji temperatury

  keywords: foil bearings, adaptive control, thermoelectric temperature control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2015.34.2.34

10
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułEliminating the risk of thermal instability in foil bearings by thermal gradient reduction with the use of thermoelectric coolers
  AutorzyJakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Dariusz Polaczek, Marek Miodunka, Tadeusz UHL
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — S. 193–204
 • słowa kluczowe: termoelektryczność, aktywne chłodzenie, moduły Peltiera, łożyska foliowe

  keywords: thermoelectricity, foil bearings, Peltier modules, active cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułExperimental study on the gas foil bearings air cooling based thermal management method
  AutorzyJakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Adam MARTOWICZ
  ŹródłoMultiphysics 2017 [Dokument elektroniczny] : 14–15 December 2017, Beijing, China. — [China : s. n.], [2017]. — S. 24
 • keywords: air cooling, thermal gradient, thermal instability, gas foil bearings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułModelowanie BSM w zadaniu optymalizacji zużycia energii w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków
  AutorzyPaweł KRÓL, Michał LUBIENIECKI
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017. — S. 153–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułMulti-point control method for reduction of thermal gradients in foil bearings based on the application of smart materials
  AutorzyJakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL
  ŹródłoSMART 2015 [Dokument elektroniczny] : 7textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores / eds. A. L. Araújo, C. A. Mota Soares [et al.]. — [Azores : IDMEC], cop. 2015. — S. 1–8
 • keywords: thermoelectricity, smart structures, smart bearing, foil bearings, Peltier modules, active cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułObudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, KOZŁOWSKA Karolina, LUBIENIECKI Michał
  DetailsInt.Cl.: H01L 35/30textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395928 A1 ; Opubl. 2013-02-18. — Zgłosz. nr P.395928 z dn. 2011-08-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 4, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395928A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułObudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Karolina KOZŁOWSKA, Michał LUBIENIECKI
  DetailsInt.Cl.: H01L 35/30textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219056 B1 ; Udziel. 2014-07-23 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.395928 z dn. 2011-08-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219056B1.pdf
 • słowa kluczowe: łożyska, pozyskiwanie energii, termoelektryczność, obudowa łożyska

  keywords: energy harvesting, thermoelectricity, bearings, bearing housing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułObudowa łożyskowa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LUBIENIECKI Michał
  DetailsInt.Cl.: F16C 35/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407976 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407976 z dn. 2014-04-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 22, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407976A1.pdf
 • słowa kluczowe: pozyskiwanie energii, tłumienie drgań, inteligentne łożysko

  keywords: energy harvesting, shunt damping, smart bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułObudowa łożyskowa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI
  DetailsInt.Cl.: F16C 35/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227816 B1 ; Udziel. 2017-08-23 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.407976 z dn. 2014-04-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227816B1.pdf
 • słowa kluczowe: pozyskiwanie energii, tłumienie drgań, inteligentne łożysko

  keywords: energy harvesting, shunt damping, smart bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPiezoelectric shunt damping for alpine ski traction improvement
  AutorzyMarcin RAJEK, Michał LUBIENIECKI, Łukasz PIECZONKA, Tadeusz UHL
  ŹródłoDiagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 3–9
 • słowa kluczowe: tłumienie drgań, tłumienie drgań z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych, elementy piezoelektryczne

  keywords: shunt damping, vibration damping, piezoelectric patches

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2017]
 • TytułPreliminary investigation of the energy harvesting system intended for use on an ORC microturbine
  AutorzyTomasz Z. Kaczmarczyk, Grzegorz Żywica, Eugeniusz Ihnatowicz, Michał LUBIENIECKI, Jakub ROEMER
  ŹródłoSMART 2017 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials ; 6th international conference on Smart materials and nanotechnology in engineering SMN2017 : 5–8 June, 2017, Madrid, Spain / eds. Alfredo Güemes [et al.]. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), [2017]. — S. 674–685
 • keywords: energy harvesting, Organic Rankine cycle, microturbine, TEG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2013]
 • TytułRestoring the passivity of shunt damping systems with energy harvesting technique in application of vibration attenuation in bearing nodes : [abstract]
  AutorzyMichał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL
  ŹródłoICT2013 [Dokument elektroniczny] : the 32nd International Conference on Thermoelectrics ; the 23rd Iketani Conference 2013 : June 30 (Sun) - July 4 (Thu), 2013, Kobe, Japan. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1] E46_04
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSposób i układ sterowania rozproszonymi źródłami energii w sieci elektroenergetycznej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAGRICA Ognjen, UHL Tadeusz, LUBIENIECKI Michał
  DetailsInt.Cl.: H02J 3/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406729 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406729 z dn. 2013-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 14, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406729A1.pdf
 • słowa kluczowe: jakość energii, systemy fotowoltaiczne, rozproszone źródła energii, problemy sieci elektro-energetycznych, regulacja napięcia, regulacja mocy aktywnej

  keywords: power quality, voltage control, distributed energy, photovoltaic systems, grid disturbances, active power control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób i układ sterowania rozproszonymi źródłami energii w sieci elektroenergetycznej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ognjen GAGRICA, Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI
  DetailsInt.Cl.: H02J 3/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227815 B1 ; Udziel. 2017-08-23 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.406729 z dn. 2013-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227815B1.pdf
 • słowa kluczowe: jakość energii, rozproszone źródła energii, problemy sieci elektro-energetycznych, regulacja napięcia, regulacja mocy aktywnej

  keywords: power quality, voltage control, distributed energy, photovoltaic systems, grid disturbances, active power control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: