Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Lucjan Lubieniecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3321-2793

ResearcherID: H-2062-2015

Scopus: 55416522300

PBN: 3952872

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem33611961
201911
2018312
2017312
2016211
201581223
2014211
201341111
2012211
2011514
201011
2009211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem331023
201911
2018321
2017312
2016211
2015835
201422
2013413
2012211
201155
201011
2009211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem331815
201911
2018321
2017312
2016211
2015862
2014211
2013422
2012211
2011523
201011
2009211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem33429
201911
2018312
201733
2016211
2015817
201422
201344
2012211
201155
201011
200922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem331914
201911
201833
201733
201622
2015862
2014211
2013431
2012211
201155
201011
2009211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem331518
201911
201833
201733
201622
2015835
201422
2013422
2012211
201155
201011
20092111
2
 • A multi-point measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized thermocouples / M. LUBIENIECKI, J. ROEMER, A. MARTOWICZ, K. T. WOJCIECHOWSKI, T. UHL // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. 2B.6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A study on the performance prediction of passive piezo system for a vehicle component / Davide Vige, Marco Danti, Michał LUBIENIECKI // W: Adaptronic Congress : 19–20 May 2009 Berlin : conference proceedings. — Göttingen : Adaptronic Congress Verenstaltungs GbR, cop. 2009. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A study on the performance prediction of passive piezo system for a vehicle component / Davide Vige, Marco Danti, Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — s. 291–300. — Bibliogr. s. 300, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adaptive bearing housing for damping treatment / Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // W: ICAST 2014 [Dokument elektroniczny] : 25\textsuperscript{nd} International Conference on Adaptive Structures and Technologies : October 6–8th, 2014, Hague, Netherlands. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : s. n.], [2014]. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://library.eawag-empa.ch/icast_proceedings_2014_open_access/ICAST2014087.pdf [2015-07-08]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adaptive de-icing system conceptual design and simulation / Andrzej MŁYNIEC, Paweł PAĆKO, Adam MARTOWICZ, Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL, Wiesław J. STASZEWSKI // W: ICAST 2011 : 22nd International Conference on Adaptive Structures Technologies : Corfu, Greece, October 10–12, 2011 : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. 82. — Bibliogr. s. 82. — Pełny tekst W: ICAST2011 [Dokument elektroniczny] : 22nd International Conference on Adaptive Structures and Technologies : October 10–12, 2011, Corfu, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n., 2011]. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: {http://saam.mech.upatras.gr/icast2011.d2/} [2012-10-15]. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza możliwości obniżenia energochłonności zakładu oczyszczania ścieków przez zmiany w sposobie sterowania dużymi odbiornikami energii[Discussion of the possibilities to reduce energy consumption in sewage treatment plant by changes in the control of substantial electrical loads] / Paweł KRÓL, Jakub BRYŁA, Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 97–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sterowanie, efektywność energetyczna, oczyszczanie ścieków, szeregowanie zadań

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Automatyczna implementacja programowo-sprzętowa algorytmów sterowania w układach FPGAAutomatic software-hardware implementation of control algorithms in FPGA / Maciej PETKO, Michał LUBIENIECKI, Michał STAWORKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 5, s. 297–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Control system preventing thermal gradient development on foils of foil bearingSystem przeciwdziałający powstawaniu nadmiernego gradientu termperatury w łożyskach foliowych / Michał LUBIENIECKI, Marek Miodunka // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2015 vol. 34 no. 2, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/2sCohW

 • słowa kluczowe: łożyska foliowe, adaptacyjne systemy sterowania, termoelektryczne systemy regulacji temperatury

  keywords: foil bearings, adaptive control, thermoelectric temperature control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2015.34.2.34

10
 • Eliminating the risk of thermal instability in foil bearings by thermal gradient reduction with the use of thermoelectric coolersPoprawa stabilności termicznej łożysk foliowych poprzez wykorzystanie materiałów termoelektrycznych / Jakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Dariusz Polaczek, Marek Miodunka, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 193–204. — Bibliogr. s. 204, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: termoelektryczność, łożyska foliowe, aktywne chłodzenie, moduły Peltiera

  keywords: thermoelectricity, foil bearings, active cooling, Peltier modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Experimental study on the gas foil bearings air cooling based thermal management method / Jakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Adam MARTOWICZ // W: Multiphysics 2017 [Dokument elektroniczny] : 14–15 December 2017, Beijing, China. — [China : s. n.], [2017]. — (Multiphysics ; ISSN 2409-7527). — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.multiphysics.org/MULTIPHYSICS%202017%20-%20Abstracts.pdf [2018-01-16]

 • keywords: gas foil bearings, thermal gradient, thermal instability, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Modelowanie BSM w zadaniu optymalizacji zużycia energii w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków[Implementation of BSM modeling to optimize electricity consumption in biological reactors of wastewater treatment plant] / Paweł KRÓL, Michał LUBIENIECKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017. — ISBN: 978-83-949477-0-5. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Multi-point control method for reduction of thermal gradients in foil bearings based on the application of smart materials / Jakub ROEMER, Michał LUBIENIECKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // W: SMART 2015 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores / eds. A. L. Araújo, C. A. Mota Soares [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Azores : IDMEC], cop. 2015. — e-ISBN: 978-989-96276-8-0. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings/PDF/Papers/SMART2015_100.pdf [2015-07-23]. — Bibliogr. s. 8, Summ.. — Dod. dostęp do abstraktu: {http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings/PDF/Abstracts/Abstracts_smart2015_ID100.pdf} [2015-07-23]

 • keywords: thermoelectricity, smart structures, smart bearing, foil bearings, active cooling, Peltier modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Obudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym[Bearing housing with built–in thermoelectric module] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, KOZŁOWSKA Karolina, LUBIENIECKI Michał. — Int.Cl.: H01L 35/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395928 A1 ; Opubl. 2013-02-18. — Zgłosz. nr P.395928 z dn. 2011-08-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 4, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395928A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Obudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym[Bearing housing with built-in thermoelectric module] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Karolina KOZŁOWSKA, Michał LUBIENIECKI. — Int.Cl.: H01L 35/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219056 B1 ; Udziel. 2014-07-23 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.395928 z dn. 2011-08-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219056B1.pdf

 • słowa kluczowe: łożyska, pozyskiwanie energii, termoelektryczność, obudowa łożyska

  keywords: energy harvesting, bearings, thermoelectricity, bearing housing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Obudowa łożyskowa[Bearing retainer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LUBIENIECKI Michał. — Int.Cl.: F16C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407976 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407976 z dn. 2014-04-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 22, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407976A1.pdf

 • słowa kluczowe: pozyskiwanie energii, tłumienie drgań, inteligentne łożysko

  keywords: energy harvesting, shunt damping, smart bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obudowa łożyskowa[Bearing retainer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI. — Int.Cl.: F16C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227816 B1 ; Udziel. 2017-08-23 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.407976 z dn. 2014-04-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227816B1.pdf

 • słowa kluczowe: pozyskiwanie energii, tłumienie drgań, inteligentne łożysko

  keywords: energy harvesting, shunt damping, smart bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Piezoelectric shunt damping for alpine ski traction improvementSystem tłumienia drgań z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych dla poprawy własności trakcyjnych nart zjazdowych / Marcin RAJEK, Michał LUBIENIECKI, Łukasz PIECZONKA, Tadeusz UHL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 3–9. — Bibliogr. s. 8–9, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: tłumienie drgań, tłumienie drgań z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych, elementy piezoelektryczne

  keywords: vibration damping, shunt damping, piezoelectric patches

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Preliminary investigation of the energy harvesting system intended for use on an ORC microturbine / Tomasz Z. Kaczmarczyk, Grzegorz Żywica, Eugeniusz Ihnatowicz, Michał LUBIENIECKI, Jakub ROEMER // W: SMART 2017 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials ; 6th international conference on Smart materials and nanotechnology in engineering SMN2017 : 5–8 June, 2017, Madrid, Spain / eds. Alfredo Güemes [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), [2017]. — e-ISBN: 978-84-946909-3-8. — S. 674–685. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/smart2017/frontal/doc/Ebook_SMART2017.pdf [2017-06-29]. — Bibliogr. s. 684–685, Abstr.

 • keywords: energy harvesting, Organic Rankine cycle, TEG, microturbine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Restoring the passivity of shunt damping circuits based on the synthetic inductance by thermal energy harvestingPrzywrócenie pasywnego charakteru metodzie tłumienia drgań opartej o materiały piezoelektryczne przez wykorzystanie techniki pozyskiwania energii strat cieplnych / Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2013 vol. 32 no. 1, s. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2013.32.1/mech.2013.32.1.21.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2013.32.1.21

22
 • Restoring the passivity of shunt damping systems with energy harvesting technique in application of vibration attenuation in bearing nodes : [abstract] / Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // W: ICT2013 [Dokument elektroniczny] : the 32nd International Conference on Thermoelectrics ; the 23rd Iketani Conference 2013 : June 30 (Sun) - July 4 (Thu), 2013, Kobe, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1] E46_04. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Sposób i układ sterowania rozproszonymi źródłami energii w sieci elektroenergetycznej[Method and system for controlling the distributed sources of energy in the power network] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAGRICA Ognjen, UHL Tadeusz, LUBIENIECKI Michał. — Int.Cl.: H02J 3/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406729 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406729 z dn. 2013-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 14, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406729A1.pdf

 • słowa kluczowe: jakość energii, systemy fotowoltaiczne, rozproszone źródła energii, problemy sieci elektro-energetycznych, regulacja napięcia, regulacja mocy aktywnej

  keywords: power quality, voltage control, distributed energy, photovoltaic systems, grid disturbances, active power control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób i układ sterowania rozproszonymi źródłami energii w sieci elektroenergetycznej[Method and system for controlling the distributed sources of energy in the power network] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ognjen GAGRICA, Tadeusz UHL, Michał LUBIENIECKI. — Int.Cl.: H02J 3/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227815 B1 ; Udziel. 2017-08-23 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.406729 z dn. 2013-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227815B1.pdf

 • słowa kluczowe: jakość energii, rozproszone źródła energii, problemy sieci elektro-energetycznych, regulacja napięcia, regulacja mocy aktywnej

  keywords: power quality, voltage control, distributed energy, photovoltaic systems, grid disturbances, active power control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: