Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Łapsa, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24329557600

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [inne, 2013]
 • TytułBadanie właściwości termodynamicznych ciekłych roztworów $Ag-Sb-Sn$
  AutorzyJoanna ŁAPSA
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 16
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułComparative studies on the electroless deposition of ${Ni-P, Co-P}$ and their composites with SiC particles
  AutorzyEwa RUDNIK, Kinga Kokoszka, Joanna ŁAPSA
  ŹródłoSurface and Coatings Technology. — 2008 vol. 202 iss. 12, s. 2584–2590. — tekst: http://goo.gl/d3ZB7c
3
4
 • [referat, 2014]
 • TytułExperimental determination of phase equilibria in the $Ag-Sb-Sn$ system
  AutorzyJ. ŁAPSA, B. ONDERKA
  ŹródłoTOFA 2014 : 14textsuperscript{th} discussion meeting on Thermodynamics of Alloys : Brno, Czech Republic, September 7–11, 2014 : book of abstracts. — [Brno : s. n.], [2014]. — S. 112
5
 • [inne, 2012]
 • TytułGP2 – $Sb-Sn-X$ alloy systems for high-temperature soldering applications
  AutorzyG. Borzone, [et al.], K. FITZNER, B. ONDERKA, D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, J. ŁAPSA, W. GIERLOTKA, [et al.]
  ŹródłoHandbook of high-temperature lead-free solders. Vol. 3, Group project reports / ed. A. Kroupa. — Brno : K-economy s. r. o., cop. 2012. — S. 25–58
6
7
 • [referat, 2014]
 • TytułSolubility, activity and diffusion coefficient of oxygen in liquid bismuth, antimony and bismuth-antimony alloys
  AutorzyD. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, J. ŁAPSA, K. FITZNER
  ŹródłoIUMRS-ICEM 2014 Abstracts [Dokument elektroniczny] : International Union of Materials Research Societies-International Conference on Electronic Materials : June 10–14, 2014, Taipei, Taiwan. — [Taiwan : s. n.], [2014]. — S. [1]
8
 • [referat, 2014]
 • TytułSolubility, activity and diffusion coefficient of oxygen in liquid bismuth, antimony and bismuth-antimony alloys
  AutorzyD. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, J. ŁAPSA, K. FITZNER
  ŹródłoTOFA 2014 : 14textsuperscript{th} discussion meeting on Thermodynamics of Alloys : Brno, Czech Republic, September 7–11, 2014 : book of abstracts. — [Brno : s. n.], [2014]. — S. 104
9
10
11
 • [referat, 2010]
 • TytułThermodynamic properties and phase equilibria in the ternary $Ag-Sn-Sb$ system
  AutorzyJoanna ŁAPSA, Bogusław ONDERKA
  ŹródłoTOFA 2010 : discussion meeting on Thermodynamics of Alloys : September 12textsuperscript{th}–16textsuperscript{th}, 2010, Porto, Portugal : selected peer reviewed abstracts and programme / ed. by Luís Filipe Malheiros, [et al.] ; Faculty of Engineering of the University of Porto. — Portugal : Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, cop. 2010. — S. 81
12
 • [referat, 2012]
 • TytułThermodynamic properties of liquid $Ag-Sb-Sn$ alloys determined from E. M. F. and calorimetric measurements
  AutorzyJ. ŁAPSA, B. ONDERKA
  ŹródłoTOFA 2012 : discussion meeting on Thermodynamics of Alloys : September 23–28, 2012, Pula, Croatia : selected peer reviewed abstracts and programme. — [Pula : s. n.], [2012]. — S. 59
13
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThermodynamic properties of liquid silver-antimony-tin alloys determined from electrochemical and calorimetric measurements
  AutorzyJoanna ŁAPSA, Bogusław ONDERKA
  ŹródłoJournal of Electronic Materials. — 2016 vol. 45 no. 8, s. 4441-4452. — tekst: https://goo.gl/hjd3n6