Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Chyła, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55319964100

PBN: 901285

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza numeryczna procesu kucia wału pośredniegoNumerical analysis of forging process of layshaft / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 156–159. — Bibliogr. s. 159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Minimalizacja nacisków w procesie kucia precyzyjnego kół zębatychMinimization of pressures of gear wheel in precision forging / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 10, s. 574–577. — Bibliogr. s. 577

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, naciski jednostkowe , koło zębate, kucie precyzyjne

  keywords: numerical modelling, precision forging, unit pressure, gear wheel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Optymalizacja kształtu wsadu w procesie kucia dokładnego odkuwki ustalaczaStock shape optimization in retainer forging process / Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 3, s. 153–157. — Bibliogr. s. 157

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, ustalacz, stop Ti-6Al-4V

  keywords: numerical modelling, die forging, retainer, Ti-6Al-4V alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Proces kucia korby wału składanego silnika okrętowegoCrank forging process in production of the built-up marine engine crankshafts / Paweł CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 R. 83 nr 10, s. 696–699. — Bibliogr. s. 699

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Proces kucia w matrycy składanej trójnarzędziowejForging process in three tool folding die / Kamil Bizub, Paweł CHYŁA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 20, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLVII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Strain distribution in ECAP process with various friction conditions – numerical modellingRozkład odkształceń w procesie ECAP w zamiennych warunkach tarcia – modelowanie numeryczne / Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2010 vol. 36 no. 1, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-01/metalur01.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, tarcie, proces ECAP, niejednorodność odkształceń

  keywords: numerical modeling, friction, ECAP, strain heterogeneity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ nierównomierności temperatury materiału wyjściowego na parametry procesu kuciaStock temperature non-uniformity influence on forging process parameters / Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Jan SIŃCZAK // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2010 t. 21 nr 1, s. 3–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wytwarzanie łopatek turbin metodami przeróbki plastycznej – analiza numerycznaProduction of turbine vanes by means of plastic working methods – with use of numerical analysis / Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 R. 83 nr 8–9, s. 580–582, 584. — Bibliogr. s. 584

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zaawansowane projektowanie procesu walcowania kuźniczegoAutomated design of reducer rolling technology / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 650–654. — Bibliogr. s. 654

 • słowa kluczowe: walcowanie kuźnicze, przedkuwka, kucie wielozabiegowe, korbowód

  keywords: forge rolling, forging preform, multistage die forging, connecting-rod

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zamykanie nieciągłości w procesie wydłużania swobodnegoClosing of discontinuities in cogging process / Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 151–156. — Bibliogr. s. 156

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, zamykanie wad, współczynnik zamknięcia wady, wydłużanie swobodne

  keywords: numerical calculations, void closing, void closure coefficient, cogging process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: